POSLEDNJI ČIN – ISELJAVANJE IZ DUGOGODIŠNJEG SEDIŠTA EKOLOŠKOG POKRETA ODŽAKA

POSLEDNJI ČIN – ISELJAVANJE IZ DUGOGODIŠNJEG SEDIŠTA EKOLOŠKOG POKRETA ODŽAKA

Dana 25.4.2021. godine, kao poslednji čin, sa nekadašnjeg sedišta Ekološkog pokreta Odžaka u Odžacima, Bačka 36, skinuta je tabla koja je više od šesnaest godina označavala da se tu nalazi sedište Ekološkog pokreta Odžaka.
Januara 2005. godine potpisan je prvi ugovor kojim je na besplatno korišćenje Ekološkom pokretu Odžaka dodeljena prostorija u Bačkoj 36, a taj ugovor je više puta obnavljan pod istim uslovima. Besplatno korišćenje prostorije bila je nenovčana pomoć ondašnje radikalske vlasti novoformiranom udruženju građana. Značajnu pomoć Ekološkom pokretu Odžaka pružio je ondašnji kablovski operater Radijus vektor, kasnije Citadela i Supernova, besplatnim uvođenjem i korišćenjem interneta, tako da su te dve nenovčane pomoći omogućile nesmetan rad Ekološkog pokreta Odžaka.

Međutim, finansijski problemi za naše udruženje počinju donošenjem uredbe Vlade Republike Srbije, kojom je propisano je da se za pomenutu prostoriju plaća 20% od procenjene ekonomske zakupnine. Uz plaćanje zakupnine, veliko finansijsko opterećenje je predstavljalo i plaćanje računa za struju. Iako je Ekološki pokret Odžaka bio izuzetno mali potrošač struje, morao je svakog meseca da plaća najmanje 800 dinara. Obraćanje Ministarstvu trgovine i telekomunikacija da udruženja građana oslobodi plaćanja TV pretplate nije dalo rezultate. Kroz račun za struju EPO je morao da plaća obračunsku snagu, trošak garantovanog snabdevača, naknadu za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije, naknadu za unapređenje energetske efikasnosti, akcizu i PDV. Umesto da se stimuliše rad udruženja građana oslobađanjem nekih finansijskih obaveza, na ovaj način se postiže suprotan efekat. Iako smo za celu 2019. godinu potrošili svega 294 kWh, molba EPS-u da nama naplaćuje samo efektivnu potrošnju ili da nas oslobodi plaćanja struje nije dala rezultat. Uz sve ovo išla je stalna mesečna naplata banke na ime vođenja i održavanja tekućeg računa. Stalno se u javnosti barata i teoretiše pojmom „stvaranje podsticajnog okruženja za rad nevladinog sektora“. Međutim, sve napred navedeno nas je postepeno dovelo do finansijskog iscrpljivanja, tako da smo na kraju bili primorani da donesemo odluku o napuštanju dotadašnjeg sedišta. Iseljavanje je počelo isključenjem sa električne mreže, nastavljano iseljavanjem inventara i zvaničnim vraćanjem prostorije zakupodavcu. Poslednji čin je bilo skidanje table koja je označavala sedište Ekološkog pokreta Odžaka.

Ekološki pokret Odžaka je godinama insistirao da se reši problem finansiranja nevladinih udruženja po modelu opština Senta, Bačka Topola i Bač, gde se paralelno raspisuju dva konkursa: jedan za pokrivanje materijalnih troškova i drugi za projekte. Za opstanak udruženja mnogo je bitniji konkurs za pokrivanje materijalnih troškova. Međutim, i pored toga što je Statutom Opštine Odžaci predviđeno formiranje Komisije za saradnju sa udruženjima, kao telo Skupštine opštine Odžaci, to je ostalo samo mrtvo slovo na papiru i pored nekoliko naših zahteva da se formira i započne rad ova komisija- što je bila prilika i mesto za rešavanje pitanja finansiranja udruženja građana. Čak se i u konkursima za finansiranje nevladinih udruženja izričito naglašava da se novac ne može koristiti za pokrivanje materijalnih troškova udruženja van projekta.

Preporučujemo: