Korisne i zanimljive knjige

Korisne i zanimljive knjige

Spisak zanimljivih i korisnih knjiga, priručnika, časopisa i tekstova

• Grupa autora, «Enciklopedija životne sredine i održivog razvoja», Beograd, Ecolibri I.P., 2003.
• Grupa autora, «Ekološke radionice za osnovne škole - priručnik za nastavnike», Beograd, COWI, 2003.
• Grupa autora, «Ekološke aktivnosti za srednje škole - priručnik za profesore», Beograd, COWI, 2003.
• Marina Ilić, Saša Miletić, «Moja prva knjiga o životnoj sredini, otpadu i reciklaži», Beograd, Uprava za zaštitu životne okoline, 2001.

Ostale:

• Van Cleave Pratt J. (1989) Biology for Every Kid, John Wiley and Sons. Inc. New York
• Grupa autora (1977): Gorani i pošumljavanje. NIP Mala poljoprivredna biblioteka, Beograd.
Dražić D. (1999): Neke napomene o čemu treba voditi računa pri izvođenju akcija podizanja zelenih površina u urbanim zonama. (separat). Institut za šumarstvo, Beograd.
• Matanović.V,: «Ekološka sekcija», Vodič za nastavnike, Beograd, 1999.
• Matanović V, Matović M. (1997): Škola u prirodi-šuma i livada. Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije i UNICEF. Beograd, 1996.Mihajlov M., Punjić-Antić D., Tasić C. (1991): Priručnik za prikupljanje lekovitog bilja. Institut za lekovito bilje Josif Pančić, Beograd.
• Ranđelović N., Stamenković V. (1995): Priručnik o lekovitom bilju. Savez učeničkih zadruga Beograd-Leskovac.
• Ekobilten: Bilten Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda
• Adamović N.: Prirodne Čarolije, «Interpress», Beograd, 2002.
• Grupa autora: Opšta enciklopedija, «Prosveta», Beograd, 1986.
• Dakić T., Puhalo Ž.: Hajde da se igramo, «Art-Book», Beograd, 2002.
• Zapletal M.,:Riznica igara, «Tampograf», Novi Sad, 1997.
• Marinković S. i saradnici: Škola u prirodi, Kreativni centar, Beograd, 1995.
• Đuričić A., Miletić A.: Preko sveta, Eko fond, Užice, 2002.
• Lalović-Batanović V., Janjević-Popović V.: «Tragom prirode», Beograd, 2003.
• Pecić M.: Ura kultura, priručnik za (pod) razumevanje domaćeg vaspitanja – za uzrast od 6-12 godina (zdravstvena ura kultura, ura kultura tela, ura kultura ishrane, ekološka ura kultura), Učiteljski fakultet, Beograd, 2000.
• Matanović V., Lazić E., Salonski S.: Škola u prirodi – Tara, Kopaonik, Fruška gora, Ministarstvo za zaštitu životne sredine i Kreativni centar, Beograd, 1996.
• Brun G., Gačanović B., Vasić V., Mandić R., Matanović V., Skendžić M., Stamatović O., «Zeleni putokazi», Beograd, Predškolska ustanova «Vračar», 1995.
• Gačanović B., «Ekološka početnica», Beograd, 1991.
• Grupa autora, «Domaćinstvo bez otrova», Beograd, Ecolibri I.P., 1993.
• Grupa autora, «Eko bajke», Subotica, Eko Yu radio Subotica, 1996.Gupa autora, «Kako deca mogu spasti zemlju», Beograd, Ecolibri I.P., 1994.Išin-Tomić J., «Čuvari prirode», Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997.Ekološke radionice za osnovne škole - priručnik za nastavnike», Beograd, COWI, 2003.
• Grupa autora, «Ekološke aktivnosti za srednje škole - priručnik za profesore», Beograd, COWI, 2003.
• Marina Ilić, Saša Miletić, «Moja prva knjiga o životnoj sredini, otpadu i reciklaži», Beograd, Uprava za zaštitu životne okoline, 2001.

Preporučujemo: