Po planu aktivnosti Ekološkog pokreta Odžaka u okviru druge godine realizacije CSOnnect institucionalnog granta, koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC ) uz finansijsku podršku Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), danas, 24.4.2018, godine, predavanje o Arhuskoj konvenciji održano je u OŠ „Nikola Tesla“ u Bačkom Brestovcu. Zbog odsutnosti učenika osmog razreda, predavanje je održano učenicima sedmog razreda. Dogovoreno je da se predavanje za učenike osmog razreda održi po mogućnosti do kraja aprila.

Predavanja je održao Ivica Ćirić, predsednik EPO-a . Predavanju je prisustvovao i predsednik Mesne podružnice Bački Brestovac EPO-a i potpredsednik Ekološkog pokreta Odžaka Tihomir Katić.

Kao i u predavanjima u prethodnom ciklusu, prva polovina časa iskorišćena je za predstavljanje pripremljene prezentacije o Arhuskoj konvenciji, dok su u drugom delu časa učenici ispunjavali test znanja , evaluacioni list i obavili kratak razgovor o zaštiti životne sredine i odžačkom Zelenom savetu.

Sledeće predavanje planirano je za 26.4.2018. godine u OŠ „Kosta Stamenković“ u Srpskom Miletiću.

Tragajući na mreži za literaturom Bore Stankovića, dospeo sam do web adrese Vaše osnovne škole i saznao da ona nosi naziv tog slavnog i meni dragog srpskog pisca, koji je tako nadahnuto umeo da se koristi vranjanskim dijalektom. Pažljivo sam pregledavao stranicu po stranicu i zaprepastio se koliko toga je ostalo sačuvano u mom sećanju o životu i školovanju u Karavukovu. To je i povod mom javljanju.

Ja sam Stanko S. Stojilković; rođen sam u Karavukovu 25. avgusta 1950. godine od oca Stamena i majke Ane. Živeli smo u ulici Ive Lole Ribara broj 19, koja se još uvek tako zove. 1957. godine sam krenuo u prvi razred, a učionica mi je bila u zgradi Crvenog krsta u ulici Žarka Zrenjanina. Učitelj mi je bio gospodin Aca Stanković. Peti razred sam završio u tada dovršenoj zgradi na uglu Žarka Zrenjanina i Maršala Tita, tj. sada Prohora Pčinjskog. Razredni starešina mi je bio nastavnik geografije gospodin Ratko Ristić. 1962. godine moja porodica se preselila u Sombor, gde sam završio osnovnu i srednju medicinsku školu. Pamtim kako su se deca u početku smejala mom vranjanskom govoru i nikako nisu razumela kako neko ko ne ume pravilno da govori srpski je istovrermeno i najbolji đak u školi. Potom sam studirao biologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu i nakon diplomiranja dobio posao asistenta na Katedri za fiziologiju. Magistrirao sam na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, gde sam i služio vojni rok. Doktorirao sam u Novom Sadu i postao docent 1983. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. 1985. godine sam otišao na posledoktorske studije u SAD, Vašington, u najveću biomedicinsku istraživačku ustanovu na svetu zvanu Nacionalni instituti za zdravlje (40.000 zaposlenih, godišnji budžet 48 milijardi dolara). Nakon tri godine rada, dobio sam unapređenje, a 1992. godine sam postao šef Laboratorije za ćelijske glasnike, prvi i još uvek jedini Srbin koji je dobio laboratoriju u toj ustanovi (https://science.nichd.nih.gov/confluence/display/scs/Personnel). 2003. godine sam izabran u Srpsku akademiju nauka i umetnosti (http://www.sanu.ac.rs/Clanstvo/Clan.aspx?arg=1305), a 2010. godine sam dobio počasni doktorat u Novom Sadu, povodom 50 godina postojanja Univerziteta.

Još uvek radim i nadam se da će me zdravlje poslužiti da mogu da dovršim istraživačku priču koju sam započeo 1974. godine. Do sada sam objavio oko 240 naučnih radova i 35 knjiga. Moji radovi su blizu 10.000 puta citirani od strane drugih naučnika koji se bave sličnom problematikom (http://scholar.google.com/citations?hl=en&user=PDVzbDUAAAAJ). Krajem decembra 2017. godine je izašao članak u Nedeljniku, u kome tvrde da sam među prvih 10 naučnika iz Srbije po citiranosti, a prvi među biolozima. Važnije od toga, po podacima moje ustanove, već 15 godina spadam u vrh (prvih 2%) naučnika u svetu, što je preduslov da se sačuva radno mesto u ovoj ustanovi.

Nisam zaboravio odakle sam ponikao. Moja istraživačka laboratorija je uvek bila otvorena za ljude iz Srbije. Do sada je 15 istraživača iz Srbije završilo svoje posledoktorske studije u mojoj laboratoriji, uz dvadesetak studenata koji su neko vreme bili moji gosti. Sarađujem sa Univerzitetima u Novom Sadu i Beogradu. Redovno posećujem Sombor, gde imam dosta prijatelja. Jedino sam izgubio vezu sa svojim rodnim Selom i ljudima koji tu žive.

U godinama starosti (ili mladosti) sam kada mi se sve česće vraćaju slike iz detinjstva i kada pokušavam da razjasnim sebi šta je to što sam poneo iz Karavukova, što mi je pomoglo da otvorim vrata koja su ostala zatvorena mnogim drugima iz mog okružja. U tim samorazmišljanjima, uvek završim sa zaključkom da svoju kreativnost dugujem Selu i Školi. U moje vreme Karavukovo sa svojom Školom je zaista bili prava sredina za odrastanje, a ratarska logika života dobra osnova za razumevanje prirode i usmerenje ka prirodnim naukama.

Nakon 40 godina odsustva, bio sam u Karavukovu tokom 2016. godine. Proveo sam dan šetajući ulicama koje sam prepoznavao, kao i veliki broj objekata. Ljudi su se okretali za mnom i ja za njima, ali za razliku od Sela, njih nisam prepoznavao. Dospeo sam do kuće u kojoj sam rođen i njen sadašnji vlasnik me je ljubazno pozvao da provedem neko vreme u dvorištu u kom sam odrastao. Video sam i Školu spolja i poželeo sam da je posetim ali bezuspešno. Silno me je rastužila činjenica da se moje Selo umanjilo i da je zapuštenije nego kada sam ja bio dete. Pobojao sam se da možda nije nestala ta magija malog mesta sa velikom Školom.

Stoga Vam se javljam sa željom da vaspostavim odnos sa Selom i sa Školom i da svojim primerom i iskustvom pomognem da se ta magija održi i da još mnogo Vaših učenika hrabro zakorače u život i u svet i ostvare sve ono o čemu su sanjali pod vedrim Karavukovskim nebom punim zvezda. Nadam se skoroj poseti Srbiji i da će biti slobodnog vremena da dođem do Sela. Pregledavajući ovaj Vaš web sajt, došao sam do zaključka da mi ne treba veza da bih zakoračio u školsko dvorište i ušao u učionicu gde sam bio đak zadivljen velikom geografskom mapom sveta na zidu kao putokazu šta treba u životu raditi.

Srdačno Vaš,
Stanko Stojilković, PhD

IZVOR: SAJT OSNOVNE ŠKOLE „BORA STANKOVIĆ“ KARAVUKOVO“
http://oskolakaravukovo.weebly.com/105610451063-104110481042106410481061-1059106310451053104810501040.html

Ekološki pokret Odžaka je nastavio ciklus predavanja o Arhuskoj konvenciji. Danas su u OŠ „Bara Stanković“ u Karavukovu održana dva predavanja za učenike osmih razreda. Predavanja je održao Dušan R. Mirković , sekretar Ekološkog pokreta Odžaka, a predavanja se realizuju u okviru druge godine realizacije CSOnnect institucionalnog granta, koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu ( REC ) uz finansijsku podršku Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA). Ekološki pokret Odžaka realizuje ovaj program u okviru konzorcijuma koji predvodi Centar za evropske politike ( CEP) iz Beograda. Članovi konzorcijuma su i Ekološki centar „Stanište“ iz Vršca, Lokalni ekološki pokret iz Smedereva i Business and Economy Center iz Beograda.

Kao i u predavanjima u prethodnom ciklusu, prva polovina časa iskorišćena je za predstavljanje pripremljene prezentacije o Arhuskoj konvenciji, dok su u drugom delu časa učenici ispunjavali test znanja , evaluacioni list i obavili kratak razgovor o zaštiti životne sredine i odžačkom Zelenom savetu.

Ekološki pokret Odžaka planira da u aprilu održi predavanja i u osnovnim školama u Bačkom Brestovcu i Srpskom Miletiću. Termini predavanja biće dogovoreni sa direktorima škola u ovim mestima.

Ekološki pokret Odžaka je nastavio ciklus predavanja o Arhuskoj konvenciji. Danas , 29.3.2018. godine, predavanja su održana za tri odeljenja osmih razreda OŠ „Miroslav Antić“ iz Odžaka. Za svako odeljenje održano je posebno predavanje. Od 57 učenika osmih razreda predavanjima je prisustvovalo 52 učenika. Predavanja je održao Ivica Ćirić, predsednik Ekološkog pokreta Odžaka, a realizuju se u okviru druge godine realizacije CSOnnect   programa, koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu  ( REC ) uz finansijsku podršku Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA). Ekološki pokret Odžaka  realizuje ovaj program u okviru konzorcijuma koji predvodi Centar za evropske politike  ( CEP) iz Beograda. Članovi konzorcijuma su i Ekološki centar „Stanište“ iz Vršca, Lokalni ekološki pokret  iz Smedereva i Business and Economy Center   iz Beograda.   

          Kao i u  predavanjima u prethodnom ciklusu, prva polovina časa iskorišćena je za predstavljanje pripremljene prezentacije o Arhuskoj konvenciji, dok su u drugom delu časa učenici ispunjavali test znanja , evaluacioni list i obavili kratak razgovor o zaštiti životne sredine i  odžačkom Zelenom savetu.

          Ekološki pokret Odžaka planira da u aprili i početkom maja održi predavanja u još četiri škole. Izbor škola zavisiće od konkretnih dogovora sa direktorima škola u neseljenim mestima odžačke opštine.

Predavanjem u dva odeljenja OŠ „Branko Radičević“ u Odžacima 23.3.2018. godine, Ekološki pokret Odžaka započeo je ciklus predavanja učenicima osmih razreda osnovnih škola u odžačkoj opštini o Arhuskoj konvenciji u okviru druge godine realizacije CSOnnect programa, koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu ( REC ) uz finansijsku podršku Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA). Ekološki pokret Odžaka realizuje ovaj program u okviru konzorcijuma koji predvodi Centar za evropske politike ( CEP) iz Beograda. Članovi konzorcijuma su i Ekološki centar „Stanište“ iz Vršca, Lokalni ekološki pokret iz Smedereva i Business and Economy Center iz Beograda.
Predavač je bio Marko Zlatković, diplomirani ekolog.
Kao i u predavanjima u prethodnom ciklusu, prva polovina časa iskorišćena je za predstavljanje pripremljene prezentacije o Arhuskoj konvenciji, dok su u drugom delu časa učenici ispunjavali test znanja , evaluacioni list i obavili kratak razgovor o zaštiti životne sredine i odžačkom Zelenom savetu.
Većina prisutnih su položili test znanja.
Ekološkom pokretu Odžaka u ovoj i narednoj školskoj godini predstoje predavanja u ostalim osnovnim školama u odžačkoj opštini. Dinamika predavanja i redosled predavanja po školama biće dogovoren sa direktorima osnovnih škola u devet naseljenih mesta odžačke opštine.

Završen je još jedan tradicionalni likovni konkurs Ekološkog pokreta Odžaka namenjen učenicima osnovnih i srednjih škola, kao i predškolcima. U holu OŠ “Branko Radičević” u Odžacima juče je svečano otvorena izložba likovnih radova pristiglih na konkurs “Naša ekološka sramota”, a tom prilikom dodeljena su i priznanja nagrađenima.

Tema konkursa bila je “Zagađivači”. Za prvo mesto u svakoj od kategorija dodeljena je diploma, a za drugo i treće pohvala. Iako to nije bilo predviđeno konkursom, EPO je obezbedio i prigodne nagrade za pobednike u vidu knjiga zahvaljujući finansijskoj pomoći opštine.

Tradicionalni učesnik likovnih konkursa Ekološkog pokreta Odžaka je Biblioteka igračaka “Zlatna barka” Udruženja za pomoć MNRO opštine Odžaci. Za izuzetan trud za izradu rada na ovogodišnjem konkursu Udruženju za pomoć MNRO opštine Odžaci dodeljena je diploma.

Iako je konkurs opštinski, pristigli su i radovi učenika iz tri škole koje nisu u opštini Odžaci, a žiri je predložio da bude nagrađen veći broj radova nego što je to bilo predviđeno uslovima konkursa.

- Zadovoljni smo brojem pristiglih radova, dosta nagrada je podeljeno. Žiri je za izlaganje odabrao ove radove koji su izloženi na panoima. Izložba će biti otvorena nedelju dana, toliko smo mogli da obezbedimo hol škole, a posle toga će svako moći da uzme svoj rad ako želi. Sledeći konkurs za koji se nadamo da će biti još uspešniji biće o ekološkoj lepoti – kaže Ivica Ćirić, predsednik Ekološkog pokreta Odžaka.

I ove godine škole iz pećinaćke opštine su izrazile želju da pošalju radove. Žiri je odlučio da pohvalom nagradi pet radova učenika osnovnih škola u Kupinovu, Ašanji i Obrežu.

- Već dve godine u školi se intenzivno bavimo ekologijom, u projektu smo “Za čistije i zelenije škole u Vojvodini” i pratimo sve konkurse koji imaju veze sa ekologijom. Deca su zadovoljna što su osvojila nagradu, prošle godine smo takođe učestvovali na konkursu Ekološkog pokreta Odžaka, ali nismo bili u prilici da dođemo na izložbu. Ove godine nam je opština Pećinci izašla u susret i obezbedila nam je prevoz, tako da smo mogli da dođemo sa decom da prime nagradu – kaže učiteljica Marjana Mihajlović iz OŠ “Dušan Vukasović Diogen” u Ašanji.

Ekološki pokret Odžaka organizuje tradicionalne likovne konkurse “Naša ekološka lepota” i “Naša ekološka sramota” sa ciljem da podstakne razvoj ekološke svesti kod dece, kao i da promoviše značaj zaštite životne sredine.

EPO je najavio novi likovni konkurs za sledeću školsku godinu pod nazivom “Domaće životinje”, tako da predškolci i učenici već sada mogu da počnu sa pripremama za učešće.

Izvor: http://www.ico.rs/nasa-ekoloska-sramota-otvorena-izlozba-radova-i-dodeljena-priznanja/
Foto: Radio Odžaci

ANONIMNI JUNAK

Ne ulazeći u kriterijume za dodelu nagrade „Zeleni list“ i u odluke o dosadašnjim dodeljivanjima nagrade, smatramo da mnogo veći uticaj na dodelu nagrada treba da imaju aktivisti ekoloških NVO i da važi neko opšte pravilo da NVO ne može da kandiduje svog člana ili svoju NVO za priznanje. U uslovima za dodelu nagrada , što se tiče NVO sektora, treba predvideti da jedna ili više NVO mogu da predlože pojedinca iz druge NVO, drugu NVO ili zajedno pojedinca iz druge NVO i drugu NVO. Mislimo da je vrlo bitno da se obaveštenje o akciji za dodelu priznanja dostavi što većem broju NVO – kako bi se dobio što veći broj kvalitetnih predloga.

Postoje ljudi za koje niko i ne zna, a radi se o istinskim borcima za bolju i zdraviju životnu sredinu. Njihova „mana“ je što nemaju svoj sajt, Facebook stranu, Twitter nalog, što ne otvaraju resursne centre, što ne izdaju post festum saopštenja za javnost o akcidentnim situacijama, što ne snimaju post festum filmove ili TV emisije , što o svojim intenzivnim, svakodnevnim, upornim, doslednim aktivnostima ne izdaju saopštenja za javnost, što nisu članovi asocijacija, zelenih stolica, koalicija, foruma, SEKO grupa – tako da ti ljudi praktično ostaju nevidljivi uprkos svom žestokom radu. Neki znaju da urade malu stvar, dobro se izreklamiraju i o sebi stvaraju sliku velikih boraca za zaštitu životne sredine. A neki i da dobro naplate svoje angažovanje.

Postoje, po našem mišljenju, NVO preduzeća ( NVO sa desetak i više zaposlenih sa visokim obrazovanjem) koja praktično fingiraju zaštitu životne sredine praveći projekte vredne i nekoliko stotina hiljada evra, a da od tih aktivnosti ima malo vajde ili te aktivnosti ne daju, srazmerno potrošenim parama, nikakve rezultate u odnosu na stanje životne sredine. Cela Srbija bi, s obzirom da ta NVO preduzeća dobiju i potroše velike pare za „zaštitu“ životne sredine, trebala da bude obaveštena o njihovim aktivnostima i da te aktivnosti imaju takav uticaj na promene u zaštiti i unapređenju životne sredine da mi svi sledimo njihov put i ono za šta se ta NVO preduzeća „zalažu“. Čini nam se da se , ipak, zalažu samo za dobijanje velikih grantova od kojih zaposleni u tim NVO preduzećima redovno primaju platu, ide im radni staž, obezbeđeni su im prostorni i materijalni uslovi za rad. Retke su takve NVO ( čast izuzecima) koji se upuštaju u podnošenje prekršajnih ili krivičnih prijava ili prijava za privredni prestup u vezi zaštite životne sredine. NVO preduzeća se uglavnom bave razno-raznim post festum statističkim istraživanjima u vezi zaštite životne sredine i to definišu kao zaštita životne sredine. Isto tako, postoje NVO koje na svom čelu imaju lice kome je bavljenje ekologijom praktično zanimanje i takvi žive od ekologije, dok „mali borci“ žive za ekologiju.
Za to vreme mali, anonimni borci za zaštitu životne sredine predano rade i svojim metodama , pre svega, žele da nateraju državne službenike da počnu da se mešaju u svoj posao. To rade kroz podnošenje zahteva za pristup informacijama od javnog značaja, pri čemu informacije traže od ministarstava, sekretarijata, agencija, zavoda, policije, tužilaštava, sudova. Za svako nepoštovanje obaveze dostavljanja informacija od javnog značaja državni službenici bivaju opomenuti ili kroz žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja ili podnošenjem prekršajne prijave zbog dostavljanja nepotpunih informacija ili zbog toga što informacije uopšte nisu dostavljene. Nije bitno da li se radi o opštinskim funkcionerima, pokrajinskim sekretarima, odgovornim licima u ministarstvima, agencijama, zavodima, policijskim upravama, tužiocima, sudijama ili o predsedniku Vlade Republike Srbije. Zakon važi za sve građana Srbije podjednako, a naročito za one koji se nalaze na određenom položaju. Nažalost, mnogi funkcioneri se drže principa “Država, to sam ja“. Takvima pojedini aktivisti upornim obraćanjima redovno skreću pažnju da ne obavljaju dobro posao koji im je poveren. Nekada sa manje, nekada sa više uspeha.Značajna su i obraćanja Pokrajinskom ombudsmanu, Zaštitniku građana, Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, Delegaciji Evropske unije, OEBS-u,...

Državne birokrate razrađenim sistemima na sve načine pokušavaju da ne postupe po važećim zakonima, pa je nekada potrebna i dugogodišnja borba ne bi li se došlo do nekog pomaka. Međutim, „mali borci“ ne odustaju i na kraju te uporne borbe dolazi se do određenih rezultata. Šteta je što takvih boraca nema više, što svi nemaju znanje i upornost „malih“, anonimnih boraca. Kada bi takvih bilo pedesetak, mnogi državni službenici bi morali pod pritiskom da odu sa svojih pozicija.
Zašto pišemo ovaj predlog ?

Pre svega zbog sredstava informisanja. Sredstva informisanja treba ovakve „nevidljive“ borce da pronađu i promovišu na sva zvona, da dostignuća takvih boraca učine vidljivim, da stave na znanje državnim birokratama - bez obzira da li su iz policije, sudstva, tužilaštava, sekretarijata, ministarstava, opština, da se za njihov loš rad zna i da tako dalje ne ide. Zakoni se donose da se poštuju, a ne da se, kao što je kod nas slučaj , svakodnevno krše. Mnogo veći doprinos na putu ka pravnoj državi daju „mali borci“ od NVO preduzeća . Prvima je cilj dostizanje ideala pravne države, drugima da dobiju što veći grant i da „prežive“ do sledećeg granta.
Kada bi se obratili sredstvima informisanja, naročito onima koja slove za ekološka, i zamolili ih da ukažu na nekog ili neke „male borce“ za zaštitu i unapređenje životne sredine u smislu zalaganja za poštovanje i PRIMENU ZAKONA, retko ko od njih bi to mogao da učini. Ali, ako se obratite ministarstvima, sekretarijatima, agencijama, zavodima, policiji, tužilaštvu, sudstvu sa istim zahtevom, mnogi od njih bi znali da imenuju takve „male borce“. Znaju, jer često „imaju posla“ sa takvima i tačno znaju zbog čega im se „mali borci“ obraćaju i šta traže. A traže samo jedno: da se POŠTUJU VAŽEĆI ZAKONI - tako što će državni službenici zakonito raditi svoj posao. Dugogodišnja, čak i višedecenijska pojava je da trenutno vladajuća elita utiče da se zakoni ne primenjuju zbog njihovih trenutnih interesa , bilo postavljanjem „podobnih“ na ključna mesta u administraciji, policiji, tužilaštvu, sudstvu, bilo vršenjem pritiska da se postupi u skladu sa interesom vladajuće elite ili pojedinca.
Jedina prepreka takvim tendencijama su „mali borci“. Svi pričaju da je došli do urušavanja pravnog sistema: da ne funkcioniše policija, tužilaštvo, sudstvo , inspekcijski organi, državne službe,... „Mali borci“ ih svojim „pisanijama“ ( kako često državni službenici nazivaju podneske „malih boraca“) opominju da su deo države i da treba da postupaju po važećim zakonima. Čest, a neubedljiv izgovor je da nam zakoni nisu dobri. Uvek se ide linijom manjeg otpora, naročito ako se ide prema vrhu državne administracije. Što viši položaj – to manja primena zakona. Naravno, trebalo bi da bude obrnuto.
Žalosno je da ljudi iz naroda, „mali borci“, koji praktično nemaju nikakva formalna pravnička znanja, moraju državi i državnim službenicima (neretko i pravnicima) da ukazuju na kršenje zakona, na nezakonito i nepravilno postupanje državnih službenika.
Zbog svega napred navedenog dolazimo do zaključka da „mali borci“ i nisu mali borci. Oni su, zapravo, Veliki borci ( sa velikim „V“). Takve ljude treba promovisati, podsticati da rade i njihov rad isticati kao primer dobre prakse i istinski uticaj civilnog društva na zvaničnu politiku. Tekstove , audio i video zapise o njihovom radu i delu treba dostavljati redakcijama lokalnih sredstava informisanja širom Srbije – da lokalne ekološke NVO iz njihovog primera saznaju šta i kako treba raditi, naročito zbog saznanja da se takvim postupcima mogu postići rezultati. Kopiranjem tih postupaka izvršio bi se snažan pritisak na državne organe da se zaista umešaju u svoj posao.
Delanjem, a ne rečima, moguće je prevazići mnogobrojne prepreke na koje nailazimo u komunikaciji sa onima koje plaćamo da se staraju o izvršavanju zakona donetih u Narodnoj skupštini Republike Srbije - a kojima isti ti zakoni predstavljaju nepodnošljiv teret.
U našoj državi je osnovano pet Arhus centara i nosioci napred opisanih aktivnosti bi trebalo da budu upravo Arhus centri. Oni bi trebali da svoje rezultate distribuiraju do najmanjih ekoloških NVO, da ih upoznaju s svojim dostignućima, da NVO sa malim kapacitetima i znanjem osposobe da se u svojoj sredini bore za ostvarivanje sva tri stuba Arhuske konvencije, da sve ekološke NVO obuče za postupanje protiv bahatih funkcionera. Umesto toga, Arhus centri na prigodnim sastancima ( okruglim stolovima, javnim slušanjima, konsultativnim sastancima, otvorenim vratima,...) uglavnom, u razno-raznim verzijama, komentarišu i prepričavaju Arhusku konvenciju i na osnovu toga dobijaju finansijsku podršku. Za to vreme „mali borci“ Arhusku konvenciju ostvaruju u praksi, iz dana u dan štiteći prava i interese lokalnog stanovništva, interese i prava NVO na taj način što primoravaju državne organe da poštuju donete zakone. Njihove aktivnosti daleko su značajnije i „opipljivije“ od rezultata svih Arhus centara.
Zato i smatramo da „Zeleni list“ treba dodeljivati istinskim borcima za tekovine pravne države u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine, te za nagradu predlažemo predsednika Ekološkog udruženja „Da sačuvamo Vojvodinu“ iz Tovariševa, Sretenija Srećka Bašića.

 

Ekološki pokret Odžaka obaveštava učesnike likovnog konkursa „Naša ekološka sramota“ i javnost da će otvaranje izložbe radova i svečana dodela priznanja učesnicima konkursa biti 19.3.2018. godine u 17 sati u holu OŠ „Branko Radičević“ u Odžacima.

Poštovani,
Drago nam je da vas je naša zamerka inspirisala da nam opširno odgovorite. Vidimo da insistirate da istaknete svoje proaktivno delovanje i to pozdravljamo. Sva naša javljanja i slanje raznih predloga, zamerki, sugestija,.. su u funkciji podsticanja vašeg proaktivnog delovanja.
Na veliki broj problema smo ukazali u komentaru„Monopolistički položaj Agencije za privredne registre“, izdatom povodom 17. novembra – Dana ekoloških pokreta.
Ovde bi ukazali na još neke činjenice koje bi trebalo da vas podstaknu na neka istraživanja. Podatak da je u prošloj godini na četiri registrovane NVO jedna brisana iz Registra udruženja, i da je nemali broj NVO ugasio svoje sajtove i prešao na otvaranje besplatnih naloga na Fejsbuku su siguran znak da za NVO ne postoji podsticajno okruženje. Naprotiv. Vi od APR-a možete besplatno dobiti podatke o ugašenim NVO i anketiranjem tih organizacija doći do pravih razloga za njihovo gašenje. Pored „zamora“ i neaktivnosti, opadanja početnog entuzijazma, osipanja članstva verovatno postoje i nepodsticajni faktori koji su uticali da se organizacije odluče za gašenje. Gašenje sajtova je siguran znak da se NVO nalaze u sve težoj finansijskoj situaciji i da zbog toga prelaze na Fejsbuk.
U prvom segmentu odgovora potencirate jačanje kapaciteta OCD. Mogli bi da utičete na bolji položaj OCD i tako što bi pored predloga za jačanje kapaciteta , mogli da predlažete mere za rasterećenje OCD. Jedan od predloga je da sa svim raspisivačima konkursa postignete dogovor da se pri raspisivanju konkursa šalju samo predlozi projekata bez ikakve dodatne dokumentacije. Kada se izvrši rangiranje projekata po određenim kriterijumima i kada se zna ko se plasirao za dobijanje budžetskih finansijskih sredstava, za te organizacije bi postojala obaveza da na potpisivanje ugovora donesu na uvid određenu dokumentaciju ili da prilože određene kopije. Na taj način svi oni koji nisu dobili sredstva ne bi imali nikakve troškove za kopiranje silne dokumentacije, ne bi nepotrebno gubili vreme za njihovo štampanje, ne bi plaćali dodatne poštanske troškove za dostavljanje. Kao ilustracija može da posluži jedan pokrajinski sekretarijat koji je za konkurisanje tražio dostavljanje devetnaest dokumenata !? Mnogi od tih dokumenata su apsolutno nepotrebni, kao na primer, fotokopija kartona deponovanih potpisa. Da li u bilo kojoj banci ili Upravi za trezor može da se otvori račun bez kartona deponovanih potpisa ? Otvoren račun podrazumeva da karton deponovanih potpisa postoji i to ne treba dokazivati. Još veća glupost je traženje potvrde o otvorenom tekućem računu. Da li je neko lud da piše projekat, traži pare i navede tuđi račun? Ako se radi o kriminalu – može. Ako se radi o normalnom konkurisanju – ne može. Traženje ovakvih i sličnih dokumenata je čisto birokratsko iživljavanje. Još gore je ako se traže kopije rešenja o registraciji ili kopije statuta. Uredbom Vlade Republike Srbije regulisno je da raspisivač konkursa to pribavlja službenim putem. To što je Vlada donela očigledno da nije doprlo do pojedinih državnih organa. Čak su i pojedini pokrajinski sekretarijati tvrdili da za njih to ne važi. Nije važilo dok im Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, na naš zahtev, nije dalo tumačenje da to i za njih važi.
U drugom segmentu govorite o informisanju civilnog društva . Bilo bi dobro da objavite koliko se NVO nalazi na vašoj mailing listi. Na našoj mailing listi ekoloških NVO nalazi se oko 2.100 imejl adresa. Vi bi u suštini trebali da imate imejl adrese svih NVO koje su te adrese dostavile APR-u. Jednostavno od APR-a tražite da vam dostavi te podatke i praktično bi onda imali adrese svih NVO koje svoje imejl adrese dostave APR-u. Čisto sumnjamo da vi to radite u cilju proaktivnog delovanja. Budite korekti, i odgovorite da li ovako postupate ? Kancelarija od APR-a te podatke može da dobije besplatno. Mi, kao NVO, te informacije moramo da platimo. U vezi prethodnog, postavlja se pitanje čije su vlasništvo informacije o kontakt podacima koje se dostavljaju APR-u: njihove ili to treba da bude zajedničko dobro , da su svima na raspolaganju i da svi mogu da ih koriste. Mogli bi da pitate APR zašto krije te podatke.
Što se tiče trećeg segmenta i informacijama značajnim za slanje APR-u, možemo da kažemo da to nas ni na koji način nije oštetilo. Nama knjigovodstvo radi profesionalni knjigovođa i do sada praktično, za četrnaest godina postojanja, sem jednog manjeg nesporazuma , nismo imali nikakve probleme. Međutim, kada smo dobili informaciju od nekih naših prijatelja iz NVO, sa kojima smo sarađivali, da su drastično kažnjeni , zatražili smo zvaničnu informaciju od APR-a koliko je podneto prijava. Mislili smo da se radi o prijavama za prekršaje, ali se ispostavilo da se radi o prijavama za privredne prestupe – gde su kazne i za pravno lice i za odgovorno lice drastične. Kada smo dobili informaciju da je za poslovnu 2014. godinu, kada je po našim informacijama bilo registrovano oko 28.000 NVO, podneto 4.205 prijava – bilo smo šokirani. Da je neko proaktivno obavestio NVO o ovoj obavezi – ovoliki broj prijava sigurno ne bi bio. Mi smo o ovoj obavezi saznali tek sredinom prošle godine. Baš bi voleli da nam dokažete da ste proaktivno o ovoj obavezi obavestili NVO krajem 2014. ili početkom 2015. Mi ili nismo obavešteni ili smo prevideli to obaveštenje. Isto obaveštenje nismo dobili ni početkom 2016. godine. Prve takve informacije dobili smo sredinom 2017. od Građanskih inicijativa i to opet zahvaljujući nekim našim pitanjima. Tada su GI poslale takvo saopštenje javnosti .
U vezi četvrtog segmenta , možemo da kažemo da zastupnici NVO treba da završe nekoliko fakulteta da bi sami vodili računa o svojim zakonskim obavezama, izvršavali ih onako kako to propisi predviđaju i odgovarali u slučaju da ne postupaju u skladu sa njima.
Praktično treba da poznaju sijaset zakona da bi ostvarila neka svoja prava i da bi se odbranile od države i državne birokratije. Zakonska prava teško ostvaruju. Obaveze moraju da ispunjavaju. Komentar o monopolističkom položaju APR dostavili smo , među ostalim, i vama. Na pet strana teksta naveden je čitav niz problema za koje EPO smatra da „zagorčavaju “ rad NVO. Koliko znamo, tim povodom niste se oglasili – kao ni svi ostali. Lep primer „zamlaćivanja“ NVO dao je EC Stanište iz Vršca u komentaru na svom sajtu: prvo je država naterala NVO da otvaraju tekuće račune u Upravi za trezor, zatim naredila da se zatvore, pa se setila da naredi ponovno otvaranje . Kao NVO nemaju šta da rade - pa hajde da ih malo „aktiviramo“. Do takvih aktivnosti nam zaista nije stalo. Nepotrebno gubljenje vremena i ernergije.
U vezi inicijative koju ste dali da APR ukine naknadu za slanje Izjave o neaktivnosti, mogli ste tom predlogu da priključite još čitav niz predloga:
- Da se pri ispravci i dopuni podataka pri registraciji za ispravke i dopune ne traži dopunska uplata. Razlog: Po našim saznanjima 45 % organizacija mora jednom ili više puta da dostavlja dopunske ili ispravljene podatke i uvek mora da izvrši dopunsku uplatu. Ovo svakako nije podsticajno za NVO. Od APR-a smo, putem zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, tražili potvrdu o procentu NVO koje moraju da ponavljaju prijavu i nismo dobili odgovor;
- Da prijava bude nešto skuplja, ali da odjava NVO bude potpuno besplatna . Razlog: Neki zastupnici su odavno umrli i APR ih i dalje vodi da su na čelu NVO. Te NVO su verovatno odavno ugašene. U razgovorima sa predstavnicima dosta NVO rečeno je da su im organizacije neaktivne i da će se odjaviti. I danas se vode kao aktivne. Razlog je verovatno novac koji treba platiti za odjavu;
- Da se na sajtu APR-a objavi kompletan spisak svih registrovanih NVO – po mogućnosti po modelu vođenja evidencije nekadašnjeg CRNPS-a, sada ODA, gde bi pretraživanje bilo moguće po nazivu organizacije i matičnom broju (što može i sada ako znate tačan naziv organizacije i njen matični broj ), po opštinama i po oblastima delovanja;
- Da se objavljuju godišnji spiskovi ugašenih NVO;
- Da se u formularu za prijavu tačno označe obavezni podaci i da se naznači koji su podaci neobavezni, a za neobavezne podatke da se dâ mogućnost izjašnjavanja da li NVO želi ili ne želi da se objave;
- Da se na sajtu APR-a objavljuju svi dostavljeni podaci za koje se NVO izjasne da žele da se objave;
U poslednjem segmentu govorite o inicijativama nadležnim za izmene i dopune propisa u pravcu koji bi bili pogodniji za udruženja. I tu imamo primedbe.
Ministarstvo finansija, Sektor za kontrolu javnih finansija se ne bavi nepravilnostima i nezakonitostima prilikom korišćenja budžetskih sredstava od strane organizacija civilnog društva. U periodu od 1.1.2013. do 13.10.2017. godine Ministarstvo finansija zaprimilo je 14 prijava vezano za navedene nepravilnosti i nezakonitosti, ali po njima budžetska inspekcija nije postupala. Kao opravdanje za svoje nečinjenje, budžetska inspekcija navodi da svoje poslovne aktivnosti, pre svega, sprovodi na osnovu Programa rada koji utvrđuje ministar nadležan za poslove finansija. Da li nam je neophodna Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja, ako znamo da ne postoji kontrola trošenja dodeljenih sredstava? U mnogim opštinama se budžetski novac deli fiktivnim, fantomskim, partijskim i organizacijama za jednokratnu upotrebu i nikom ništa. To je opštepoznato. Šta je tim povodom predložila Kancelarija da bi se sprečile zloupotrebe i pljačkanje budžeta? Mi smo dali predlog da se novoformiranim NVO u prve tri godine daju samo sredstva za materijalne troškove do određenog limita i eventualno za neke manje projekte. Ako takva NVO opstane tri godine , znači da radi i da se kvalifikovala za dodelu značajnijih finansijskih sredstava. U javnoj raspravi za izradu Akcionog plana za Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) dali smo ovaj predlog i u Izveštaju o javnoj raspravi napisano je: „u vezi sa problemom dodeljivanja finansijskih sredstava tek osnovanim („partijskim i fiktivnim“) NVO, kao i da je vrlo važno utvrditi kriterijume za vrednovanje projekata i tačno utvrditi koliko mogu da dobiju novoosnovane NVO – da se ne bi dešavalo da novoosnovane organizacije, bez ijedne aktivnosti i projekta dobijaju velika finansijska sredstva. Međutim, vreme osnivanja organizacije ne može biti predmet regulisanja ovom uredbom. Izbor programa/projekata vrši se na osnovu brojnih drugih kriterijuma navedenih u članu 4. Uredbe. Bliže kriterijume i mere za vrednovanje pristiglih predloga programa/projekata, među kojima može biti i vrednovanje po osnovu prethodnih iskustava i kapaciteta organizacije, jeste kriterijum koji organi mogu bliže urediti u konkursnoj dokumentaciji.“ Dodeljivati ogromne sume novoformiranim NVO je čista pljačka ili izvačenje budžetskog novca za finansiranje pojedinih partija i njihovih predizbornih aktivnosti – kada dolazi do naglog skoka broja registovanih „NVO“. Javnosti je dobro poznat slučaj jednog aktuelnog ministra o „raspodeli 215 milona dinara za projekte NVO“. Kada je otkriven karakter NVO kojima su dodeljene pare za „projektne aktivnosti“, pare su brže- bolje date u humanitarne svrhe.
Veliki problem je što zakonodavac sva pravna lica trpa u istu vreću. Za NVO bi propisi uvek trebalo da se prilagode karakteru tih organizacija. Čak i u okviru nevladinog sektora treba praviti oštru granicu između amaterskih (volonterskih) NVO i NVO koje mi označavamo kao „NVO preduzeća“. Da li Ekološki pokret Odžaka može da se uporedi sa nekom NVO , na primer , iz Beograda koja ima 10, 20, 30 zaposlenih? Ni u kom slučaju. Nama je za „preživljavanje“ (opstanak) trenutno godišnje neophodno oko 40.000 dinara ( ne plaćamo internet- donira nas internet provajder, knjigovođu plaćamo samo kada dobijemo projekat, administratora sajta plaćamo samo kada dobijemo projekat). Za to vreme pojedina „NVO preduzeća“ samo za zakup poslovnog prostora plaćaju po 600 i više evra mesečno ( Ne godišnje . Mesečno). Da li mi možemo da budemo ravnopravni? Ne možemo. I na ovome bi Kancelarija mogla da poradi: da se posebno reguliše finansiranje amaterskih (volonterskih) NVO. Jedan od načina je da se zakonski reguliše da se na opštinskom nivou, poput oština Bač, Bačka Topola, Senta,... raspisuju dva konkursa: jedan za finansiranje materijalnih troškova, drugi za projekte. Verujemo da bi tada bilo mnogo više „preživelih “ NVO, odnosno da bi broj brisanih NVO iz Registra udruženja bio mnogo manji.
Veliki problem, do koga smo zajednički došli sa Ekološkim udruženjem „Da sačuvamo Vojvodinu“ iz Tovariševa, je i neujednačena sudska praksa u vezi korišćenja prava iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Udruženja, kao pravna lica, imaju pravo da traže informacije od javnog značaja kao što ga imaju i fizička lica. Kada na osnovu dobijene informacije zaključe da mogu i treba da podnesu zahteve za pokretanje prekršajnog postupka kada ne dobiju traženu informaciju ili dobiju nepotpunu ili neistinitu informaciju i na osnovu toga podnesu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka , pozivajući se na na član 46. Stav 1. Tačka 8. Zakona o slobodnom pristupu informacima od javnog značaja (ZSPIJZ) – nastupaju problemi. Udruženjima se osporava svojstvo oštećenog jer im , navodno, nije povređeno lično ili imovinsko pravo. Ovo se najčešće dešava kod određenog broja sudija u Prekršajnom sudu u Beogradu, iako je Građansko odeljenje Vrhovnog kasacionog suda donelo pravni stav da: „Uskraćivanjem adekvatnog odgovora tražiocu informacije učinjena je povreda ličnog prava“ , a takođe da : „ Tražilac informacija je oštećeni i uvek je ovlašćen da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka po članu 180. Stav 1. Zakona o prekršajima“. U obrazloženju ovog pravnog stava rečeno je : „Povreda ZSPIJZ predstavlja povredu ustavom zajemčenog ljudskog prava pri čemu ovaj zakon, a ni ZOP ne daju osnova da je ovlašćenje oštećenog da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka uslovljeno prethodnim korišćenjem žalbe i dokazivanja povrede kakvog ličnog ili imovinskog prava oštećenog.“ Član 179. Zakona o prekršajima (ZOP) kaže: „Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka podnosi ovlašćeni organ ili oštećeni (u daljem tekstu: podnosilac zahteva).“ Očigledno da zakonodavac nigde nije odredio da „oštećeni“ mora da bude fizičko lice. Mi smatramo da se podrazumeva da se izraz „oštećeni“ podjednako odnosi i na fizička i na pravna lica. Prekršajni apelacioni sud u Beogradu stao je na stanovište da umesto udruženja zahtev za pokretanje prekršajnog postupka treba po službenoj dužnosti da podnosi Upravni inspektorat kome ne pada na pamet da podnosi te zahteve . Sa jedne strane se osporava pravo podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka , a sa druge strane Upravni inspektorat u ime udruženja neće da podnosi zahteve. Da je praksa svih prekršajnih sudova u ovakvim slučajevima svuda ista – ni po jada. Problem je što i u samom Prekršajnom sudu u Beogradu postoji različita sudska praksa : pojedine sudije prihvataju aktivnu legitimaciju udruženja za podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka po članu 46. stavu 1. tački 8. ZSPIJZ-a , dok dobar broj sudija donosi rešenje o odbacivanju zahteva. Isto tako, postoji razlika u sudskoj praksi Prekršajnog suda u Beogradu i prekršajnih sudova u Novom Sadu, Bačkoj Palanci, Somboru. Nažalost , i Prekršajni apelacioni sud u Beogradu ima dvojaku sudsku praksu kada su u pitanju žalbe na rešenja o odbacivanju zahteva za pokretanje prekršajnog postupka: u dva indentična slučaja jedno veće prihvata žalbu, drugo donosi rešenje o odbijanju žalbe. Na ove probleme smo ukazali Kancelariji Vlade Republike Srbije za saradnju sa OCD i od Kancelarije nismo dobili adekvatan odgovor. Mi ne tražimo da Kancelarija vrši pritisak na sudove. Tražimo da se obratite resornim ministrastvima , Vladi Republike Srbije, da ukažete na probleme i da utičete da Ministarstvo pravde i Ministarstvo državne uprave počnu da se bave svojim poslom. Po rešavanju problema o rezultatima te aktivnosti da obavestite sve NVO.
Iz svega napred navedenog proizilazi da postoji dosta problema koji otežavaju rad NVO. Mnogo se priča o podsticajnom okruženju za rad NVO. U svemu ovome mi vidimo samo nepodsticajne faktore.
Šta još može da uradi Kancelarija?
Prvo treba da, u saradnji sa APR-om, maksimalno proširi svoju mailing listu. Ne da čeka da se neko prijavi na mailing listu, nego da svojom aktivnošću maksimizira mailing listu, kao što Ekološki pokret Odžaka radi „Bazu podataka ekoloških NVO u Republici Srbiji“. Znate kako ste prošli sa OCDoskop-om. Stigli ste do brojke 318 i tu stali. Danas je registrovano preko 31.000 NVO. Mi to radimo aktivnim internetskim pretraživanjem. Vi treba samo da se obratite APR-u i dobijete besplatno podatke, odnosno imejl adrese. Drugo, da svaki problem na koji ukažu udruženja shvatite kao zahtev za rešavanje tog problema i da po rešavanju problema sve organizacije sa svoje mailing liste pojedinačno obavestite da ste za NVO ostvarili tu i tu podsticajnu meru - da NVO vide da vi aktivno radite za njih. Tada bi mogli da kažete da radite proaktivno. Vi kažete da informacije postavljate na svom sajtu. Verujemo da pola organizacija i ne zna za vaš sajt. Čak i da sve NVO znaju za vaš sajt - dosta NVO sajt ne pregleda redovno. Jedno je postaviti nešto na sajt, a sasvim drugo informaciju dostaviti u nečiji inbox. Pristigla pošta se praktično pregleda svakodnevno. Sajtovi se pregledaju kada se ko seti i kada ima vremena za pregled mnogobrojnih sajtova.
Uz ovaj odgovor, dostavljamo i odgovor našeg sekretara koji je svojevremeno bio upućen Mileni Banović. U tu se mogu videti neki problemi.

 

 

Ekološki pokret Odžaka planirao je otvaranje izložbe radova sa likovnog konkursa „Naša ekološka sramota“ za 12. 2.2018. godine u holu OŠ „Branko Radičević“ u Odžacima. Kako su svi termini u februaru zauzeti planskim i projektnim aktivnostima učenika ove škole, obaveštavamo učesnike konkursa da smo se sa direktoricom škole dogovorili da se izložba radova održi početkom marta.
O tačnom terminu otvaranja izložbe i svečanoj dodeli priznanja učesnici konkursa biće blagovremeno obavešteni.

Strana 5 od 42

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška