Ekološki pokret Odžaka

Ekološki pokret Odžaka

Ekološki pokret Odžaka deluje od novembra 2004. godine u oblasti ekologije, zaštite životne sredine i razvijanja svesti pojedinaca o značaju održivog razvoja.

Dana 25.4.2021. godine, kao poslednji čin, sa nekadašnjeg sedišta Ekološkog pokreta Odžaka u Odžacima, Bačka 36, skinuta je tabla koja je više od šesnaest godina označavala da se tu nalazi sedište Ekološkog pokreta Odžaka.
Januara 2005. godine potpisan je prvi ugovor kojim je na besplatno korišćenje Ekološkom pokretu Odžaka dodeljena prostorija u Bačkoj 36, a taj ugovor je više puta obnavljan pod istim uslovima. Besplatno korišćenje prostorije bila je nenovčana pomoć ondašnje radikalske vlasti novoformiranom udruženju građana. Značajnu pomoć Ekološkom pokretu Odžaka pružio je ondašnji kablovski operater Radijus vektor, kasnije Citadela i Supernova, besplatnim uvođenjem i korišćenjem interneta, tako da su te dve nenovčane pomoći omogućile nesmetan rad Ekološkog pokreta Odžaka.

Međutim, finansijski problemi za naše udruženje počinju donošenjem uredbe Vlade Republike Srbije, kojom je propisano je da se za pomenutu prostoriju plaća 20% od procenjene ekonomske zakupnine. Uz plaćanje zakupnine, veliko finansijsko opterećenje je predstavljalo i plaćanje računa za struju. Iako je Ekološki pokret Odžaka bio izuzetno mali potrošač struje, morao je svakog meseca da plaća najmanje 800 dinara. Obraćanje Ministarstvu trgovine i telekomunikacija da udruženja građana oslobodi plaćanja TV pretplate nije dalo rezultate. Kroz račun za struju EPO je morao da plaća obračunsku snagu, trošak garantovanog snabdevača, naknadu za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije, naknadu za unapređenje energetske efikasnosti, akcizu i PDV. Umesto da se stimuliše rad udruženja građana oslobađanjem nekih finansijskih obaveza, na ovaj način se postiže suprotan efekat. Iako smo za celu 2019. godinu potrošili svega 294 kWh, molba EPS-u da nama naplaćuje samo efektivnu potrošnju ili da nas oslobodi plaćanja struje nije dala rezultat. Uz sve ovo išla je stalna mesečna naplata banke na ime vođenja i održavanja tekućeg računa. Stalno se u javnosti barata i teoretiše pojmom „stvaranje podsticajnog okruženja za rad nevladinog sektora“. Međutim, sve napred navedeno nas je postepeno dovelo do finansijskog iscrpljivanja, tako da smo na kraju bili primorani da donesemo odluku o napuštanju dotadašnjeg sedišta. Iseljavanje je počelo isključenjem sa električne mreže, nastavljano iseljavanjem inventara i zvaničnim vraćanjem prostorije zakupodavcu. Poslednji čin je bilo skidanje table koja je označavala sedište Ekološkog pokreta Odžaka.

Ekološki pokret Odžaka je godinama insistirao da se reši problem finansiranja nevladinih udruženja po modelu opština Senta, Bačka Topola i Bač, gde se paralelno raspisuju dva konkursa: jedan za pokrivanje materijalnih troškova i drugi za projekte. Za opstanak udruženja mnogo je bitniji konkurs za pokrivanje materijalnih troškova. Međutim, i pored toga što je Statutom Opštine Odžaci predviđeno formiranje Komisije za saradnju sa udruženjima, kao telo Skupštine opštine Odžaci, to je ostalo samo mrtvo slovo na papiru i pored nekoliko naših zahteva da se formira i započne rad ova komisija- što je bila prilika i mesto za rešavanje pitanja finansiranja udruženja građana. Čak se i u konkursima za finansiranje nevladinih udruženja izričito naglašava da se novac ne može koristiti za pokrivanje materijalnih troškova udruženja van projekta.

Zbog aktuelne epidemiološke situacije, Ekološki pokret Odžaka produžava rok za slanje radova za likovni konkurs „Naša ekološka lepota“ do kraja februara 2021. godine.

Molimo mentore da na poleđini rada dostave potpune podatke o autoru (ime i prezime, škola, razred i odeljenje, mentor). Podsećamo da je tema „CVEĆE“, a format crteža i tehnika rada su slobodni.

O otvaranju izložbe i proglašenju pobednika javnost i učesnici konkursa biće pravovremeno obavešteni.

Skrećemo pažnju mentorima da se radovi dostavljaju isključivo u dogovoru sa Ivicom Ćirićem ( 063 / 459 179 ) i Dušanom Mirkovićem (065 / 8 743 456) .

 

Ekološki pokret Odžaka raspisuje tradicionalni opštinski likovni konkurs“ Naša ekološka lepota“.

Kao što smo najavili na zatvaranju prošlogodišnjeg likovnog konkursa, tema i ovogodišnjeg konkursa je „CVEĆE“ . Format crteža i tehnika rada su slobodni. Na poleđini rada dostaviti podatke o autoru (prezime i ime, razred i odeljenje, škola, mentor). Konkurs traje do 15.11.2020. godine. Izložba se planira za kraj prvog polugodišta ove školske godine. Molimo učesnike da se radovi dostave striktno do datog roka. Radovi koji stignu posle naznačenog roka neće se uzimati u obzir za žiriranje i izlaganje.

Kategorije takmičenja: Predškolski uzrast, Školski uzrast I, II, III razred, Školski uzrast IV, V, VI razred ; Školski uzrast VII, VIII razred , Srednjoškolski uzrast , Biblioteka igračaka „Zlatna barka“. Za svaku kategoriju proglasiće se pobednik ( DIPLOMA) i II i III mesto ( POHVALE).

O otvaranju izložbe prispelih radova i proglašenju pobednika javnost i učesnici

takmičenja biće pravovremeno obavešteni. Žiri za ocenu radova određuje EPO. Na odluku žirija ne mogu se ulagati žalbe. Poželjno je da PU „Poletarac“, osnovne i srednje škole i Biblioteka igračaka predlože članove žirija.
Radovi prispeli sa teritorija drugih opština neće se žirirati i izlagati.
Informacije i dogovori o preuzimanju radova : Ivica Ćirić 063/ 459 179, Dušan Mirković 065/8 743 456 .

Poštovani sugrađani opštine Odžaci,

Posle višegodišnjih napora da dokažem da je uvođenje takse na brojilo (vodomer) 2011. godine bilo protivzakonito, dana 29.7.2020. godine dobio sam Zapisnik o inspekcijskom nadzoru broj 352-10-00011/1/2020-18 od 22.5.2020. godine o izvršenom vanrednom terenskom inspekcijskom nadzoru, kojim je institucionalno potvrđeno da je pet članova Odluke o komunalnim delatnostima, koji su osnova za naplatu pomenute takse, u suprotnosti sa Zakonom o komunalnim delatnostima, te sam na osnovu njega 31.7.2020. godine Privremenom organu opštine Odžaci, JKP „Usluzi“ iz Odžaka i JKP „Brestkom“ iz Bačkog Brestovca uputio sledeći:

ZAHTEV ZA OBUSTAVLJANJE NAPLATE NAKNADE ZA ODRŽAVANJE VODOMERA

Privremenom organu opštine Odžaci, JKP „Usluzi“ iz Odžaka i JKP „Brestom“ iz Bačkog Brestovca, na osnovu Zapisnika o inspekcijskom nadzoru broj 352-10-00011/1/2020-18 od 22.5.2020. godine, koji je izvršen 18.5.2020. godine od strane republičkih komunalnih inspektora Snežane Nastović i Ivane Pamučar, podnosim zahtev za donošenje odluke o obustavljanju naplate naknade za održavanje vodomera.

OBRAZLOŽENJE

Opštinsko veće opštine Odžaci svojim zaključkom 06-31-14/2011-III od 14.6.2011. godine dalo je saglasnost na Odluku broj 9-4-UO/10 Upravnog odbora JKP „Usluge“ - čime je omogućilo naplatu TAKSE NA BROJILO, kasnije preimenovano u BAŽDARENJE VODOMERA i NAKNADA ZA ODRŽAVANJE VODOMERA. Istu taksu naplaćuje i JKP „Brestkom“ iz Bačkog Brestovca korisnicima u Bačkom Brestovcu od svog osnivanja.

Odluka je doneta na rok od 5 godina, ali se taksa naplaćivala i posle tog roka, tako da se sa julom 2020. godine ušlo u 10. godinu naplate za korisnike u Odžacima, a u ostalim mestima od momenta preuzimanja obavljanja komunalnih delatnosti od strane JKP „Usluge“ od mesnih zajednica u naseljenim mestima. U Bačkom Brestovcu navedenu novčanu naknadu naplaćuje JKP „Brestkom“ od svog osnivanja.

Na osnovu Zapisnika o inspekcijskom nadzoru broj 352-10-00011/1/2020-18 od 22.5.2020. godine, koji je izvršen 18.5.2020. godine od strane republičkih komunalnih inspektora Snežane Nastović i Ivane Pamučar, konačno je institucionalno dokazano ono što tvrdim godinama da je opštinska Odluka o komunalnim delatnostima u suprotnosti sa Zakonom o komunalnim delatnostima i da javna komunalna preduzeća NE MOGU da naplaćuju korisnicima taksu (naknadu za održavanje vodomera) za imovinu koja je deo komunalne infrastrukture, a ne deo vodovodne instalacije korisnika.

Zahtevam od Privremenog organa opštine Odžaci da povuče saglasnosti koje su ranija Opštinska veća opštine Odžaci davala za uvođenje i naplatu takse na brojilo ( kasnije: baždarenje vodomera, trenutno: naknada za održavanje vodomera), odnosno donese odluku o stavljanju van snage svojevremeno donetog zaključka 06-31-14/2011-III u vezi Odluke broj 9-4-UO/10 Upravnog odbora JKP „Usluge“ i svih kasnijih saglasnosti za naplatu novčane naknade - čime bi praktično Privremeni organ opštine Odžaci doneo odluku o obustavi naplate pomenute takse, odnosno naknade za održavanje vodomera.

Dušan R. Mirković
25250 Odžaci
Miloša Obilića 13
Dana 31.7.2020.
NAPOMENA: Kopija Zapisnika o inspekcijskom nadzoru broj 352-10-00011/1/2020-18 od 22.5.2020. godine može se dobiti upućivanjem zahteva na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Ekološki pokret Odžaka priredio je izložbu i dodelu nagrada najuspešnijim učesnicima likovnog konkursa "Naša ekološka lepota".

Svečanost je održana u holu OŠ "Branko Radičević" u Odžacima gde će izložba biti postavljena do 19. juna.

Radi se o konkursu koji se tradicionalno raspisuje na teme iz ekologije i zaštite životne sredine, a namenjen je deci iz vrtića, kao i učenicima osnovnih i srednjih škola iz opštine Odžaci. Sa željom da decu i mlade motiviše na kreativnost i maštovitost, Ekološki pokret Odžaka nagrađuje najbolje radove.

Završnica ovogodišnjeg konkursa je održana 15. juna i to nakon što je dva puta odlagana, drugi put zbog pandemije koronavirusa. Na dodeli priznanja okupili su se nagrađeni učesnici, kao i njihovi mentori iz škola i vrtića. Nagrade je uručila Smilja Miler, dugogodišnja članica Ekološkog pokreta Odžaka.

Na temu "Cveće" pristigao je veliki broj radova. Prema oceni žirija u kome su bili likovni umetnici Nenad Vujnović Nješ, Šandor Gogoljak i Saša Anđelković, kvalitet radova je na visokom nivou. Posebne pohvale članovi žirija imali su za radove koji su pristigli iz svih objekata Predškolske ustanove "Poletarac".

Kako je zadata tema pobudila veliko interesovanje, Ekološki pokret Odžaka je odlučio da i sledeće godine tema likovnog konkursa "Naša ekološka lepota" bude "Cveće". Novi konkurs tradicionalno će biti raspisan početkom školske godine, a mladi likovni stvaraoci već sada mogu da pripremaju radove.

- Cveće je univerzalan slikarski motiv i kako vidite ovde po ovim radovima, tu može da se razvije mašta u neograničenim pravcima, a da uvek bude dominantna tema cvet - kaže likovni umetnik Nenad Vujnović Nješ, član žirija.

- Ovo je treći pokušaj da organizujemo ovu izložbu koja je po meni u potpunosti uspeli. Deca su uzela svoje nagrade koje su zaslužila lepim radovima. Pristiglo je jako puno radova, a nagrada je bilo toliko koliko je bilo, zato ćemo ovu temu ponoviti, tako da se nadam da će i sledeći konkurs biti isto tako uspešan - izjavio je Ivica Ćirić, predsednik Ekološkog pokreta Odžaka.
Povodom završetka ovogodišnjeg konkursa, Ekološki pokret Odžaka je Osnovnoj školi "Branko Radičević" i Predškolskoj ustanovi "Poletarac" iz Odžaka dodelio zahvalnice za dugogodišnju i uspešnu saradnju.
- Želim da se zahvalim Ekološkom pokretu Odžaka i izrazim zadovoljstvo što naša saradnja dugo godina traje. Posebno sam srećna što se naši učenici odazivaju tim konkursima i učestvuju, a evo vidimo i da ima nagrađenih među njima, na njih sam posebno ponosna, kao i na moje nastavnike i učitelje. Ovom prilikom im čestitam na dobijenim nagradama i na tome što su tako vredni i tako lepo predstavljaju našu osnovnu školu - rekla je Danijela Ćulibrk, direktorica OŠ "Branko Radičević" u Odžacima.

Finansijska sredstva za organizaciju likovnog konkursa i nagrade obezbeđena su iz budžeta opštine Odžaci na javnom konkursu za sufinansiranje nevladinih organizacija u 2019. godini.

Izvor: Radio Odžaci
Autor teksta i fotografija: Petar Dukić

 

URUČENA PRIZNANJA „ZELENI I CRNI LIST“

Na сvečanoсti u Sremсkim Karlovcima, u četvrtak 11. juna uručena сu priznanja „Zeleni i Crni liсt“ u okviru akcije „Tražimo zagađivača i zaštitnike životne сredine“, najveće i najсtarije ekološke akcije u Srbiji, koju сu pre 37 godina pokrenuli ekološki magazin „Čekajući vetar“ Radio Beograda 2 i Društvo za čiсtoću vazduha Srbije. Već jedanaeсtu godinu zaredom, akciju organizuju Radio Beograd 2 i Pokret gorana Vojvodine.
Cilj akcije je unapređenje zaštite i očuvanja životne сredine kroz nagrađivanje pojedinaca i organizacija koje najviše brinu ili, с druge сtrane, najviše zagađuju životnu сredinu. U akciji, kao predlagači mogu učeсtvovati pojedinci, organizacije i inсtitucije iz cele Srbije. Svojim predlozima, u akciji „Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne сredine“ učeсtvuje i veliki novinarсki žiri, сaсtavljen od novinara ekoloških rubrika štampanih, elektronсkih i internet medija iz cele Srbije.
Nakon razmatranja сvih priсpelih predloga, žiri je doneo odluku o dobitnicima ovogodišnjih priznanja.

DOBITNICI PRIZNANJA „ZELENI LIST“

Nikola Popović, сtudent-prodekan Šumarсkog fakulteta u Beogradu – za aktivno učešće u brojnim ekološkim akcijama
„Eko kurir“, udruženje za doсtavljanje pošiljki iz Novog Sada – za odgovorno ponašanjeprema životnoj сredini
Dejan Milošević, urednik portala „Prvi prvi na сkali“ iz Kragujevca – za dugogodišnjuborbu protiv GMO kroz informiсanje i ekološke akcije
Udruženje „Sačuvajmo naš parkić“ i udruženje „Za zaštitu uсtavnoсti i zakonitoсti“ izBeograda – za višemeсečnu iсtrajnu borbu za opсtanak zelene površine na Banovom Brdu
Feсtival ekološkog pozorišta za decu i mlade iz Bačke Palanke – za dve decenije ekološke edukacije kroz pozorišnu umetnoсt
Regulatorni inсtitut za obnovljivu energiju i životnu сredinu iz Beograda – za promoviсanje vladavine prava u oblaсti životne сredine
Marina Drndarсki, naсtavnica biologije u oсnovnoj školi „Drinka Pavlović“ iz
Beograda – za vrhunсke rezultate u obrazovanju mladih ekologa
Ekološki pokret iz Odžaka i udruženje „Da сačuvamo Vojvodinu“ iz Tovariševa – za oсtvarenu promenu сudсke prakсe u oblaсti zaštite životne сredine
Dragan Gmizić, novinar iz Novog Sada – za hrabre dokumentarne filmove o problemima u životnoj сredini
Milja Vuković, adminiсtrator fejсbuk сtranica „Divlji Beograd“ i „Za manje сmeća i više сreće“ iz Beograda – za aktivno promoviсanje važnoсti životne сredine u novim medijima

DOBITNIK PRIZNANJA „CRNI LIST“

Opština Bačka Topola – za veliku količinu otpadnih voda i klaničnog otpada i dve decenije nekažnjenog zagađivanja reke Krivaje koje proizvode induсtrija meсa, klanica živine i fabrika za preradu klaničkog otpada u Bačkoj Topoli, što je dovelo do zagađenoсti vode, vazduha i celokupne životne сredine u ovoj opšini. Zbog velike količine otpada Krivaja je poсtala mrtva reka i najveća površinсka kanalizacija Bačke, ugrožavajući zdravlje сtanovnika, ne сamo Bačke Topole, nego i Bajše, malog Iđoša, Feketića, Srbobrana i Lovćenca.

Na сvečanoсti u dvorištu Ekološkog centra Radulovački nagrađenima сu сe obratili Brankica Tabak, podсekretarka u Sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne сredine Vojvodine,Radoman Kanjevac, glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2, Alekсa Jeftić, predсednik Pokreta gorana Vojvodine i Slobodan Simić, potpredсednik Pokreta gorana Srbije.

http://www.radiobeograd.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=35249&Itemid=299

 

Ekološki pokret Odžaka obaveštava učesnike likovnog konkursa „Naša ekološka lepota“ i javnost da će otvaranje izložbe radova i dodela nagrada biti u ponedeljak, 15.6.2020. godine u 17 časova i 30 minuta u holu OŠ „Branko Radičević“ u Odžacima.

Pozivamo građane odžačke opštine da prisustvuju otvaranju, pozdrave nagrađene i pogledaju izložene radove.

Ekološki pokret Odžaka još jednom čestita nagrađenima, zahvaljuje mentorima učenika na angažovanju i pozivamo predškolce, osnovnoškolce i srednjoškolce da počnu pripreme za istovetni likovni konkurs u sledećoj školskoj godini sa temom „Cveće“.

Nagrade učesnicima obezbeđene su zahvaljujući opštinskim budžetskim sredstvima, koja su dodeljena Ekološkom pokretu Odžaka na Javnom konkursu za sufinansiranje nevladinih organizacija.

U skladu sa zabranom Vlade Republike Srbije o održavanja javnih skupova u zatvorenim prostorijama u cilju prevencije širenja korona virusa, Ekološki pokret Odžaka obaveštava učesnike konkursa i javnost da otkazuje otvaranja izložbe radova sa likovnog konkursa „Naša ekološka lepota“ koja je bila predviđena za ponedeljak, 16.3.2020. godine u 17 časova u OŠ „Branko Radičević“ u Odžacima.

O novom terminu održavanja izložbe učesnici konkursa i javnost biće blagovremeno obavešteni.

Ekološki pokret Odžaka obaveštava učesnike likovnog konkursa „Naša ekološka lepota“ i javnost da će otvaranje izložbe radova i dodela nagrada biti u ponedeljak, 16.3.2020. godine u 17 časova u holu OŠ „Branko Radičević“ u Odžacima.

Pozivamo građane odžačke opštine da prisustvuju otvaranju, pozdrave nagrađene i pogledaju izložene radove.

Ekološki pokret Odžaka još jednom čestita nagrađenima, zahvaljuje mentorima učenika na angažovanju i pozivamo predškolce, osnovnoškolce i srednjoškolce da počnu pripreme za istovetni likovni konkurs u sledećoj školskoj godini sa temom „Cveće“.

Nagrade učesnicima obezbeđene su zahvaljujući opštinskim budžetskim sredstvima, koja su dodeljena Ekološkom pokretu Odžaka na Javnom konkursu za sufinansiranje nevladinih organizacija.

Ekološki pokret Odžaka obaveštava učesnike konkursa i javnost o rezultatima likovnog konkursa „Naša ekološka lepota“ u školskoj 2019/2020. godini.
Na temu „CVEĆE“ pristigao je veliki broj radova. Po oceni žirija, u sastavu Nenad Vujinović Nješ, Obrazovno-kreativni studio OKS, Šandor Gogoljak i Saša Anđelković, Udruženje likovnih stvaralaca „Atelje 025“, kvalitet radova je na visokom nivou. Posebne pohvale izrečene su za radove koji su pristigli iz svih objekata Predškolske ustanove „Poletarac“. Žiri je predložio da se nagradi veći broj radova nego što je bilo predviđeno konkursnim uslovima - što je Ekološki pokret Odžaka prihvatio.

PREDŠKOLSKI UZRAST

1. mesto - DIPLOMA:
Sofija Gak, PU „Poletarac“ Odžaci, mentor gordana Popović;
Tasić Emilie, PU „Poletarac“ Odžaci, objekat „SUNCOKRET“ Karavukovo, mentor Slavica
Stojević;
Dodić Anja, PU „Poletarac“ Odžaci, objekat „SUNCOKRET“ Karavukovo, mentor Slavica Stojević;

2. mesto - POHVALA:
Bojana Stojković, PU „Poletarac“, objekat „ODŽACI“ ,mentori Milica Reljin i Zorka Zarić;
Arsić Lena, PU „Poletarac“ Odžaci,objekat „SUNCOKRET“ Karavukovo, mentor Slavica Stojević;
Orlović Nađa, PU „Poletarac“ Odžaci, objekat „ODŽACI“, mentori Ivana Filipović i Sanela
Šimek;

3. mesto - POHVALA :
Isidora Stanojković, PU „Poletarac“ Odžaci, objekat „ODŽACI“, mentori Tanja Miletić i
Dragana Veljković;
Mladenović Srna, PU „Poletarac“ Odžaci, objekat „SUNCOKRET“ Karavukovo, mentor Slavica
Stojević;
Valentina Rama, PU „Poletarac“ Odžaci, objekat „MASLAČAK“ Bogojevo, mentor Tasić Sofija;

OSNOVNOŠKOLSKI UZRAST

KATEGORIJA I-III RAZRED
1. mesto - DIPLOMA:
Maša Savić, III1 OŠ „Vuk Karadžić“ Deronje, mentor Jasmina Ninkov Žakula;
Šćepanović Lana, III 1 OŠ „Kosta Stamenković“ Srpski Miletić, mentor Ljiljana Spasić;
Dario Jovanović, III 1 OŠ „Vuk Karadžić“ Deronje, mentor Jasmina Ninkov Žakula;

2. mesto - POHVALA
Uroš Janačković, I 2 OŠ „Miroslav Antić“ Odžaci, mentor Dejana Milenković;
Šušana Surunjan, I 1 OŠ „Miroslav Antić“ Odžaci, mentor marija Rackov;
Mihajlo Dimić, III 1 OŠ „Vuk Karadžić“ Deronje, mentor Jasmina Ninkov Žakula;

3. mesto - POHVALA
Iva Mijić, III 2 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci , mentor Zorica Golubović;
Maksimović Aneta, II 2 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor Gordana Nikolić;
Ristić Tara III 1 OŠ „Kosta Stamenković“ Srpski Miletić, mentor Ljiljana Spasić;
Andrej Spasić, III 1 OŠ „Bora Stanković“ Karavukovo, mentor Marija Ilić;

KATEGORIJA IV-VI RAZRED

1. mesto - DIPLOMA
Jovan Stanković, V2 OŠ „Miroslav Antić“ Odžaci, mentor Svetlana Veličković;
Petar Mikić, VI1 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor Slobodinka Branković;

2. mesto - POHVALA
Vasilije Jovović , V2 OŠ „Miroslav Antić“ Odžaci, mentor Svetlana Veličković ;
Naomi Vogrinc Kostić, V2 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor Slobodinka Branković;

3. mesto - POHVALA
Mihajlo Dukić, VI 2 „Branko Radičević“ Odžaci, mentor Slobodinka Branković;

KATEGORIJA VII-VIII RAZRED

1. mesto - DIPLOMA
Anja Stanojković, VIII1 OŠ „Bora Stanković“ Karavukovo, mentor Slobodinka Branković;
Darija Anđelović, VII2 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor Slobodinka Branković;

2. mesto - POHVALA
Emilija Stojiljković, VIII1 „Bora Stanković“ Karavukovo, mentor Slobodinka Branković;
Ognjen Mašulović, VII1 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor Slobodinka Branković;

3. mesto – POHVALA
Milica Stanimirović, VIII2 „Bora Stanković“ Karavukovo, mentor Slobodinka Branković;
Bojana Šević, VIII2 , OŠ „Marko Orešković“ B. Gračac, mentor Vladimir Popović;
Anastasija Rajačić, VII1 OŠ „Nikola Tesla“ Bački Brestovac, mentor: Svetlana Veličković;

SREDNJOŠKOLSKI UZRAST

1. mesto – DIPLOMA
Mila Mijić, II2 Gimnazija i ekonomska škola „Jovan Jovanović Zmaj“ Odžaci, mentor: Slobodinka
Branković;

2. mesto - POHVALA
Iva Rašetić, I1 Gimnazija i ekonomska škola „Jovan Jovanović Zmaj“ Odžaci, mentor:
Slobodinka Branković;

3. mesto – POHVALA
Luka Dražić, I2 Gimnazija i ekonomska škola „Jovan Jovanović Zmaj“ Odžaci, mentor: Slobodinka
Branković.

Ekološki pokret Odžaka Osnovnoj školi „Branko Radičević“ iz Odžaka i Predškolskoj ustanovi „POLETARAC“ dodeljuje ZAHVALNICU za dugogodišnju i uspešnu saradnju.

Veliki broj radova je dostavljen bez traženih podataka o autoru, školi i mentoru, tako da je to stvaralo probleme Ekološkom pokretu Odžaka da utvrdi ko su autori crteža. Da iz tog razloga ne bi sledeće godine eliminisali kvalitetne radove, zamolili bi likovne pedagoge da za sledeći konkurs prihvate ovu primedbu i da se potrude da svi radovi budu pravilno obeleženi.

Finansijska sredstva za organizaciju likovnog konkursa i nagrade obezbeđena su opštinskim budžetskim sredstvima na Javnom konkursu za sufinansiranje nevladinih organizacija u 2019. godini.
Izložba radova bila je predviđena za kraj prvog polugodišta tekuće školske godine.

Iz tehničkih i organizacionih razloga održavanje izložbe pomera se za početak drugog polugodišta školske 2019/2020. O vremenu i mestu održavanja izložbe radova i dodeli nagrada učesnici konkursa i javnost biće naknadno obavešteni.

Kako je zadata tema pobudila veliko interesovanje, Ekološki pokret Odžaka je odlučio da i sledeće godine tema likovnog konkursa „Naša ekološka lepota“ opet bude „CVEĆE“, tako da već sada likovni stvaraoci mogu da počnu sa izradom radova za sledeći konkurs koji će biti raspisan tradicionalno početkom nove školske godine.
Svim dobitnicima priznanja Ekološki pokret Odžaka čestita, a svim učesnicima konkursa se zahvaljuje za učestvovanje i uloženi trud.

Strana 1 od 56

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška