Ekološki pokret Odžaka raspisuje tradicionalni opštinski likovni konkurs “Naša ekološka lepota“.

Tema ovogodišnjeg konkursa je, kao što je najavljeno pri objavljivanju rezultata prošlogodišnjeg konkursa, DOMAĆE ŽIVOTINJE. Format crteža i tehnika rada su slobodni. Na poleđini rada obavezno dostaviti podatke o autoru (prezime i ime, razred i odeljenje, škola, mentor). Konkurs traje do 15.11.2018. godine Izložba se planira za kraj prvog polugodišta ove školske godine. Konkurs se finansira opštinskim budžetskim sredstvima i zbog obaveze slanja izveštaja o utrošku sredstava do 31.12.2018. godine, molimo učesnike da se radovi dostave striktno do datog roka. Radovi koji stignu posle naznačenog roka neće se uzimati u obzir za žiriranje i izlaganje.

Kategorije takmičenja: Predškolski uzrast, Školski uzrast I, II, III razred, Školski uzrast IV, V, VI razred ; Školski uzrast VII, VIII razred , Srednjoškolski uzrast , Biblioteka igračaka „Zlatna barka“. Za svaku kategoriju proglasiće se pobednik ( DIPLOMA) i II i III mesto ( POHVALE).

VAŽNA NAPOMENA:

Mnogi radovi se dostavljaju bez kompletnih podataka na poleđini – tako da, kao organizatori konkursa, imamo problema sa razvrstavanjem radova po kategorijama i objavljivanjem rezultata konkursa. Iz ovog razloga radovi sa nepotpunim podacima biće eliminisani.

O otvaranju izložbe prispelih radova i proglašenju pobednika javnost i učesnici takmičenja biće pravovremeno obavešteni. Žiri za ocenu radova određuje EPO. Na odluku žirija ne mogu se ulagati žalbe. Poželjno je da PU „Poletarac“, osnovne i srednje škole i Biblioteka igračaka predlože članove žirija.

Radovi prispeli sa teritorija drugih opština neće se žirirati i izlagati.

Informacije i dogovori o preuzimanju radova : predsednik EPO-a Ivica Ćirić 063/ 459 179, sekretar EPO-a Dušan Mirković 065/8 743 456 .

Radovi se mogu dostaviti lično na osnovu prethodnog dogovora sa predsednikom ili sekretarom ili putem pošte na adresu: Ekološki pokret Odžaka, 25250 Odžaci, Bačka 36.

U saopštenju za javnost o rezultatima likovnog konkursa, iz objektivnih razloga, potkrale su se neke greške i izostala je potpuna informacija – pa ovim saopštenjem dajemo izmene i dopune prethodnog saopštenja.

OSNOVNOŠKOLSKI UZRAST

KATEGORIJA I-III RAZRED

1. mesto - DIPLOMA:
Umesto:
Isidora Ilibašić , I2 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor:
Treba:
Isidora Ilibašić , I2 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor: Zorica Golubović.
2. mesto – POHVALA
Umesto:
Milana Čalaković, I2 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor:
treba:
Milana Čalaković, I2 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor: Zorica Golubović.
Umesto:
Jelena Stojanović III2 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor Jasmina Karan
treba;
Jelena Stojanović, Nikola Budić, III2 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor Jasmina Karan
3. mesto - POHVALA
Umesto:
Petar Vidić, III2 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor Jasmina Karan
treba:
Petar Radić, III2 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor Jasmina Karan

Tradicionalni učesnik likovnih konkursa Ekološkog pokreta Odžaka je Biblioteka igračaka „Zlatna barka“ Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama opštine Odžaci. Za izuzetan trud za izradu rada za ovogodišnji konkurs Udruženju za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama opštine Odžaci dodeljuje se DIPLOMA.

Ekološki pokret Odžaka učesnike i javnost obeveštava o rezultatima likovnog konkursa.

Na temu „Zagađivači“, pristigli su radovi za sve predviđene kategorije, kako iz opštine, tako i iz tri škole van opštine Odžaci, mada je konkurs imao opštinski karakter. Žiri je predložio Ekološkom pokretu Odžaka da se nagradi veći broj radova nego što je bilo predviđeno konkursnim uslovima – što je, kao i na prošlom konkursu, Ekološki pokret Odžaka prihvatio.

U konkursu je bilo navedeno da će se izložba radova i dodela priznanja održati krajem prvog polugodišta tekuće školske godine, ali zbog tehničkih problema i nekih objektivnih okolnosti izložba će biti održana početkom drugog polugodišta školske 2017/2018. godine. O vremenu i mestu održavanja učesnici konkursa i javnost biće pravovremeno obavešteni.

Iako konkursnim uslovima uz priznanja ( diplome i pohvale) nisu bile predviđene i nagrade, Ekološki pokret Odžaka je i ove godine za pobednike obezbedio nagrade zahvaljujući finansijskim sredstvima iz opštinskog budžeta , dobijenim na konkursu za udruženja građana.

PREDŠKOLSKI UZRAST

1. mesto - DIPLOMA:
Vasilije Veljković, PU „Poletarac“ Ocaci, mentori Biljana Stanković i Marija Bursać
Dejana Stojković, PU „Poletarac“ Ocaci , mentori D. Veljković i B. Cvetković
2. mesto - POHVALA:
Milana Štulić, PU „Poletarac“ Odžaci, mentori Biljana Stanković i Marija Bursać
Ksenija Mandić , PU „Poletarac“ Odžaci, mentori D. Veljković i B. Cvetković
3. mesto - POHVALA :
Doroteja Anđelković, PU „Poletarac“ Ocaci, mentori Biljana Stanković i Marija Bursać
Mia Đukić, ; PU „Poletarac“ Odžaci, mentori D. Veljković i B. Cvetković

OSNOVNOŠKOLSKI UZRAST

KATEGORIJA I-III RAZRED

1. mesto - DIPLOMA:
Aleks Molnar, IIIa OŠ „Jožef Atila“ Bogojevo, mentor Vencel Piroška;
Ana Stanković , III1 OŠ „Kosta Stamenković“ Srpski Miletić, mentor Ljiljana Spasić;
Isidora Ilibašić , I2 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor ?
Katarina Uzelac, IIIa OŠ „Jožef Atila“ Bogojevo, mentor Vencel Piroška;
2. mesto – POHVALA
Maja Đerđ, IIIa OŠ „Jožef Atila“ Bogojevo, mentor Vencel Piroška;
Milana Čalaković, I2 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor ?
Naomi Vogrinc Kostić, III2 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor Jasmina Karan;
Jelena Stojanović, III2 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor Jasmina Karan;
3. mesto - POHVALA
Petar Vidić, III2 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor Jasmina Karan;
Bojana Jovanović, III2 OŠ „Vuk Karadžić“ Deronje, mentor Maja Jovanović;
Paolina Čonka, IIIb OŠ „Jožef Atila“ Bogojevo, mentor Vesna Marinković;
Lana Subić, III2 OŠ „Vuk Karadžić“ Deronje, mentor Olgica Mandić.

KATEGORIJA IV-VI RAZRED

1. mesto - DIPLOMA
Simon Vogrinc Kostić , V1 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor Slobodinka Branković;
Nada Mandić, V2 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor Slobodinka Branković;
Anja Popović, V2 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor Slobodinka Branković;
2. mesto – POHVALA
Teodora Kokotović, VI1 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor Slobodinka Branković;
Anja Zec, VI1 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor Slobodinka Branković;
Ognjen Mašulović, V1 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor Slobodinka Branković;
Milorad Milin, V2 OŠ „Miroslav Antić“ Odžaci, mentor Svetlana Veličković;
3. mesto – POHVALA
Sofija ................., V2 OŠ „Miroslav Antić“ Odžaci, mentor Svetlana Veličković;
Vuk Vojvodić , V2 OŠ „Miroslav Antić“ Odžaci, mentor Svetlana Veličković;
Aleksa Milošević, IV2 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor Elizabeta Fanc
Maja Drekić, VI2 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor Slobodinka Branković.

KATEGORIJA VII-VIII RAZRED

1. mesto - DIPLOMA
Lazar Ilibašić, VII1 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor Slobodinka Branković;
Anja Starčević, VII2 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor Slobodinka Branković;
2. mesto – POHVALA
Milja Lazarević, VII2 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor Slobodinka Branković;
Kristina Mitić, VIII1 OŠ „Bora Stanković“ Karavukovo, mentor Slobodanka Branković;
Marija Čalaković , VIII2 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor Slobodinka Branković;
3. mesto – POHVALA
Milja Lazarević, VII2 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor Slobodinka Branković;
Andrijana Stojković, VIII2 OŠ „Bora Stanković“ Karavukovo, mentor Slobodanka Branković.

SREDNJOŠKOLSKI UZRAST

1. mesto – DIPLOMA
Milan Jovkić, I1 Gimnazija i ekonomska škola Odžaci, mentor Slobodinka Branković;
2. mesto - POHVALA
Milan Kozomara, I1 Gimnazija i ekonomska škola Odžaci, mentor Slobodinka Branković;
3. mesto – POHVALA
Anastasija Stojiljković, I1 Gimnazija i ekonomska škola Odžaci, mentor Slobodinka Branković.

I ove godine osnovne škole iz pećinačke opštine izrzile su želju da pošalju radove, tako da smo dobili radove iz Kupinova, Ašanje i Obreža, a žiri je odlučio da POHVALOM nagradi sledeće radove:
„Zagađena planeta“ – grupni rad učenika I2 OŠ „Dušan Vukasović Diogen“ izAšanje: Višnja Simić, Dunja Mihalj, Sara Devrnja, Nikola Jonić, Nikola Dimitrijević, Miloš Milivojević, mentor Marjana Mihajlović.
Grupni rad učenika I2 grupni rad učenika I2 OŠ „Dušan Vukasović Diogen“ izAšanje:
Sara Jovanović, Nikola Jonić, Aleksandar Nikolić, Anastasija Balaban,Jovan Građin, Jasmina Marković, mentor Marjana Mihajlović.
Luka Vlajković, III3 OŠ „Dušan Vukasović Diogen“ Obrež, mentor Dragan Banković;
Ana Đuričić, IV1 OŠ „Dušan Vukasović Diogen“ Kupinovo;
Tijana Radaković, II3 OŠ „Dušan Vukasović Diogen“ Kupinovo.

Svim dobitnicima priznanja Ekološki pokret Odžaka čestita, a svim učesnicima konkursa se zahvaljuje za učestvovanje i uloženi trud.
Ekološki pokret Odžaka ovim saopštenjem najavljuje novi opštinski likovni konkurs u sledećoj školskoj godini pod nazivom „Domaće životinje“, tako da već sada mogu da počnu sa pripremama za učešće na konkursu. Konkurs će biti raspisan na početku nove školske godine, a rok za dostavu radova biće 15. novembar 2018. godine.

Ekološki pokret Odžaka raspisao je tradicionalni opštinski likovni konkurs“ Naša ekološka sramota“, te ovim putem podsećamo PU „Poletarac“, osnovne i srednje škole i Biblioteku igračaka „Zlatna barka“ da je do kraja roka za dostavu radova ostalo nešto više od mesec dana.
Tema ovogodišnjeg konkursa ZAGAĐIVAČI je dosta teška za crtanje, pa sugerišemo da se vaspitno osoblje i roditelji što više uključe i pomognu deci da izrade što kvalitetnije vradove .

Podsećamo da su format crteža i tehnika rada slobodni. Na poleđini rada dostaviti podatke o autoru (prezime i ime, razred i odeljenje, škola, mentor). Konkurs traje do 15.11.2017. godine Izložba se planira za kraj prvog polugodišta ove školske godine. Konkurs se finansira budžetskim sredstvima i zbog obaveze slanja izveštaja o utrošku sredstava do 31.12.2017. godine, molimo učesnike da se radovi dostave striktno do datog roka. Radovi koji stignu posle naznačenog roka neće se uzimati u obzir za žiriranje i izlaganje.

Kategorije takmičenja: Predškolski uzrast, Školski uzrast I, II, III razred, Školski uzrast IV, V, VI razred ; Školski uzrast VII, VIII razred , Srednjoškolski uzrast , Biblioteka igračaka „Zlatna barka“. Za svaku kategoriju proglasiće se pobednik ( DIPLOMA) i II i III mesto ( POHVALE).

O otvaranju izložbe prispelih radova i proglašenju pobednika javnost i učesnici

takmičenja biće pravovremeno obavešteni. Žiri za ocenu radova određuje EPO. Na odluku žirija ne mogu se ulagati žalbe. Poželjno je da PU „Poletarac“, osnovne i srednje škole i Biblioteka igračaka predlože članove žirija.

Radovi prispeli sa teritorija drugih opština neće se žirirati i izlagati.

Informacije i dogovori o preuzimanju radova : Ivica Ćirić 063/ 459 179, Dušan Mirković 065/8 743 456 .

Radove se mogu dostaviti lično na osnovu prethodnog dogovora ili putem pošte na adresu: Ekološki pokret Odžaka, 25250 Odžaci, Bačka 36.

Ekološki pokret Odžaka raspisuje tradicionalni opštinski likovni konkurs“ Naša ekološka sramota“.

Tema ovogodišnjeg konkursa je ZAGAĐIVAČI. Format crteža i tehnika rada su slobodni. Na poleđini rada dostaviti podatke o autoru (prezime i ime, razred i odeljenje, škola, mentor). Konkurs traje do 15.11.2017. godine Izložba se planira za kraj prvog polugodišta ove školske godine. Konkurs se finansira budžetskim sredstvima i zbog obaveze slanja izveštaja o utrošku sredstava do 31.12.2017. godine, molimo učesnike da se radovi dostave striktno do datog roka. Radovi koji stignu posle naznačenog roka neće se uzimati u obzir za žiriranje i izlaganje.

Kategorije takmičenja: Predškolski uzrast, Školski uzrast I, II, III razred, Školski uzrast IV, V, VI razred ; Školski uzrast VII, VIII razred , Srednjoškolski uzrast , Biblioteka igračaka „Zlatna barka“. Za svaku kategoriju proglasiće se pobednik ( DIPLOMA) i II i III mesto ( POHVALE).

O otvaranju izložbe prispelih radova i proglašenju pobednika javnost i učesnici takmičenja biće pravovremeno obavešteni. Žiri za ocenu radova određuje EPO. Na odluku žirija ne mogu se ulagati žalbe. Poželjno je da PU „Poletarac“, osnovne i srednje škole i Biblioteka igračaka predlože članove žirija.

Radovi prispeli sa teritorija drugih opština neće se žirirati i izlagati.

Informacije i dogovori o preuzimanju radova : Ivica Ćirić 063/ 459 179, Dušan Mirković 065/8 743 456 .

Radove se mogu dostaviti lično na osnovu prethodnog dogovora ili putem pošte na adresu: Ekološki pokret Odžaka, 25250 Odžaci, Bačka 36.

Danas, 27.3.2017. godine u Odžacima je u OŠ „Branko Radičević“ otvorena izložba likovnih radova sa konkursa Ekološkog pokret Odžaka „Naša ekološka lepota“.
Tema ovogodišnjeg konkursa bila je „Divlje životinje sveta“. Pristigao je veliki broj radova, a na osamnaest izložbenih panoa, što je do sada rekordan broj, izložen je odabir najboljih radova u nekoliko kategorija.

Izložbu je otvorio predsednik Ekološkog pokret Odžaka Ivica Ćirić, dok je nagrade uručio dugogodiši predsednik Skupštine Ekološkog pokreta Odžaka novinar Radoslav Medić. Za osvojeno prvo mesto dodeljene su DIPLOME, dok su za drugo i treće mesto dodeljene POHVALE. Svi pobednici dobili su uz priznanja i skromne poklone.
Izložene radove građani će moći pogledati do petka, 31.3.2017. godine do 15 časova.

Predsednik Ekološkog pokreta Odžaka na samom otvaranju najavio je likovni konkurs za sledeću školsku godinu „Naša ekološka sramota“ sa temom „Zagađivači“ – tako da deca već sada mogu da počnu sa izradom radova.

 

Učesnike konkursa i javnost Ekološki pokret Odžaka obaveštava o rezultatima likovnog konkursa „Naša ekološka lepota“.

Na temu „Divlje životinje sveta“ pristigao je veliki broj kvalitetnih radova, kako iz opštine, tako i iz tri škole van opštine Odžaci, mada je konkurs imao opštinski karakter, tako da je žiri predložio Ekološkom pokretu Odžaka da se nagradi veći broj radova nego što je bilo predviđeno konkursnim uslovima – što je Ekološki pokret Odžaka sa zadovoljstvom prihvatio.

U konkursu je bilo rečeno da će se izložba radova i dodela priznanja održati krajem prvog polugodišta tekuće školske godine, ali zbog održavanja izložbe radova „Ekobečeja“, a naročito zbog dvomesečnog čekanja odgovora „Gomex“-a iz Zrenjanina za dobijanje dozvole da se izložba održi u holu ispred prodajnog objekta ove firme - jer smo smatrali da bi održavanje izložbe u ovom prostoru omogućilo da vredne radove dece vidi veliki broj naših sugrađana- kupaca ovog trgovinskog lanca, izložbu smo odlagali do sada. Kako smo od „Gomex“-a dobili negativan odgovor, dogovoreno da se izložba i dodela priznanja održi 27. 3.2017. godine u 17 časova u holu OŠ „Branko Radičević“ u Odžacima, tradicionalnom domaćinu ove izložbe.

Iako konkursnim uslovima uz priznanja ( diplome i pohvale) nisu bile predviđene i prigodne nagrade, Ekološki pokret Odžaka je iz sopstvenih novčanih sredstava za pobednike obezbedio skromne nagrade , bez obzira što JLS nije imala sluha da na prošlogodišnjem konkursu za sufinansiranje udruženja obezbedi tražena finansijska sredstva i podrži realizovanje ovog konkursa.

PREDŠKOLSKI UZRAST

1. mesto - DIPLOMA:
Čugalj Sara, PU „Poletarac“ Odžaci, mentori Marija Pančić i Stojanka Popov;
Lana Bereš, PU „Poletarac“, „Pčelica“ Ratkovo, mentor Sanela Šimek;
Mila Kostić, nepoznati podaci;
2. mesto - POHVALA:
Ilija Kostić, PU „Poletarac“, „Suncokret“ Karavukovo, mentor Svetlana Tasić;
Mihajlo Bogatinović, PU „Poletarac“, „Suncokret“ Karavukovo, mentor Svetlana Tasić;
Andrija Nikolić, PU „Poletarac“, „Suncokret“ Karavukovo, mentor Svetlana Tasić;
3. mesto - POHVALA :
Anja Stojković, nepoznati podaci ;
Milana Čalaković, PU „Poletarac“ Odžaci, mentori Marija Pančić i Stojanka Popov;
Dunja Jovanović , nepoznati podaci.

OSNOVNOŠKOLSKI UZRAST

KATEGORIJA I-III RAZRED
1. mesto - DIPLOMA:
Filip Đurđević, I b OŠ „Jožef Atila“ Bogojevo, mentor Olivera Milenković;
Katarina Uzelac, II a OŠ „Jožef Atila“ Bogojevo, mentor Vencel Piroška;
2. mesto - POHVALA
Paolina Čonka, II b OŠ „Jožef Atila“ Bogojevo, mentor Vesna Marinković;
Emanuela Diljaj II b OŠ „Jožef Atila“ Bogojevo, mentor Vesna Marinković;
3. mesto - POHVALA
Predrag Đurđević III b OŠ „Jožef Atila“ Bogojevo, mentor Vesna Cvetković;
Danilo Milenković, II OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor Livija Kohout.

KATEGORIJA IV-VI RAZRED

1. mesto - DIPLOMA
Ana Inđić, V1 OŠ „Miroslav Antić“ Odžaci, mentor Svetlana Veličković;
Sara milosavljević, V2 OŠ „Miroslav Antić“ Odžaci, mentor -
Milica Stoiljković, VI1 OŠ „Miroslav Antić“ Odžaci, mentor Vladimir Popović;
2. mesto - POHVALA
Ema Čugalj , V2 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor Slobodinka Branković;
Gruja Jovanović, IV1 OŠ „Vuk Karadžić“ Deronje, mentor Maja Jovanović;
Isidora Vig, V2 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor Slobodinka Branković;
3. mesto - POHVALA
Emilija Nikolić, VI1 OŠ „Miroslav Antić“ Odžaci, mentor Vladimir Popović;
Aron Lenđel, IVa OŠ „Jožef Atila“ Bogojevo, mentor Šikloši Zoltan;
Nikola S. , V2 OŠ „Miroslav Antić“ Odžaci, mentor Svetlana Veličković;

KATEGORIJA VII-VIII RAZRED
1. mesto - DIPLOMA
Nikolina Nikolić, VIII2 OŠ „Kosta Stamenković“ SrpskiMiletić, mentor Vladimir Popović;
Katarina Stojković, VIII1 OŠ „Miroslav Antić“ Odžaci, mentor Slobodinka Branković;
Marija Zec, VIII2 OŠ „Miroslav Antić“ Odžaci, mentor Svetlana Veličković;
2. mesto - POHVALA
Milijana Jovanović, VII1 OŠ „Vuk Karadžić“ Deronje, mentor Maja Jovanović;
Milan Živkov, VII3 OŠ „Miroslav Antić“ Odžaci, mentor Svetlana Veličković;
Nikolina Božičević, VIII2 OŠ „Kosta Stamenković“ Srpski Miletić, mentor Vladimir Popović;
3. mesto – POHVALA
Borko Krstić, VII1 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor Slobodinka Branković;
Mirjana Jovanović, VII2 OŠ „Miroslav Antić“ Odžaci, mentor Svetlana Veličković;
Marija Čalaković, VII2 OŠ „Branko Radičević“ Odžaci, mentor Slobodinka Branković;

SREDNJOŠKOLSKI UZRAST

1. mesto – DIPLOMA
Srđan Lovrić, II6, Tehnička škola Odžaci, mentor Slobodinka Branković;
2. mesto - POHVALA
Aleksandra Zdravković, II6, Tehnička škola Odžaci, mentor Slobodinka Branković ;
3. mesto – POHVALA
Vuk Čučković, I2 Gimnazija i ekonomska škola Odžaci, mentor Slobodinka Branković.


Tradicionalni učesnik likovnih konkursa Ekološkog pokreta Odžaka je Biblioteka igračaka „Zlatna barka“ Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama opštine Odžaci. Za dugogodišnje učešće i izuzetan rad za ovogodišnji konkurs Udruženju za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama opštine Odžaci dodeljuje se DIPLOMA.

Iako je raspisan opštinski likovni konkurs, skoro uvek se za konkurs prijavljuju i učesnici van opštine Odžaci. Na ovogodišnji konkurs radove su poslali učenici tri osnovne škole: OŠ „Dušan Vukasović Diogen“ iz Kupinova , opština Pećinci , OŠ „Ivan Goran Kovačić“ iz Stanišića, opština Sombor i područna OŠ „Dušan Vukasović Diogen“, Ašanja, opština Pećinci .

Žiri je odlučio da se ovim školama dodele ZAHVALNICE za učešće na konkursu, a iz svake škole nagrađen je DIPLOMOM po jedan učenik ili grupa:

Kristijan Kurta, OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Stanišić, mentor Svetlana Lazić;
Nikola Kukić, OŠ „Dušan Vukasović Diogen“ Kupinovo, mentor Dušanka Mitrović;
Grupni rad ( sedam učenika IV2) OŠ „Dušan Vukasović Diogen“ Ašanja, mentor Marjana Mihajlović.

Svim dobitnicima priznanja Ekološki pokret Odžaka čestita, a svim učesnicima konkursa se zahvaljuje za učestvovanje i uloženi trud.
Ekološki pokret Odžaka ovim saopštenjem najavljuje novi opštinski likovni konkurs u sledećoj školskoj godini pod nazivom „Naša ekološka sramota“, tema „Zagađivači“, tako da već sada mogu da počnu sa pripremama za učešće na konkursu.

Ekološki pokret Odžaka raspisuje tradicionalni opštinski likovni konkurs“ Naša ekološka lepota“.

Tema ovogodišnjeg konkursa je DIVLJE ŽIVOTINJE SVETA. Format crteža i tehnika rada su slobodni. Na poleđini rada dostaviti podatke o autoru (prezime i ime, razred i odeljenje, škola, mentor). Konkurs traje do 15.11.2016. godine Izložba se planira za kraj prvog polugodišta ove školske godine. Molimo učesnike da se radovi dostave striktno do datog roka. Radovi koji stignu posle naznačenog roka neće se uzimati u obzir za žiriranje i izlaganje.

Kategorije takmičenja: Predškolski uzrast, Školski uzrast I, II, III razred, Školski uzrast IV, V, VI razred; Školski uzrast VII, VIII razred, Srednjoškolski uzrast, Biblioteka igračaka „Zlatna barka“. Za svaku kategoriju proglasiće se pobednik (DIPLOMA) i II i III mesto (POHVALE).

O otvaranju izložbe prispelih radova i proglašenju pobednika javnost i učesnici

takmičenja biće pravovremeno obavešteni. Žiri za ocenu radova određuje EPO. Na odluku žirija ne mogu se ulagati žalbe. Poželjno je da PU „Poletarac“, osnovne i srednje škole i Biblioteka igračaka predlože članove žirija. Postoje primedbe da je žiri pristrasan i da dodeljuje najviše nagrada odžačkim školama, pa je želja EPO-a da ove godine žiri čine vaspitačice, učiteljice i nastavnice van Odžaka. EPO predviđa da jedan član žirija bude iz Udruženja likovnih umetnika Atelje 025. U slučaju da se za žiri ne prijave vaspitačice,učiteljice i nastavnici van Odžaka, žiriranje u celosti biće ponuđeno Udruženju likovnih umetnika Atelje 025.

Informacije i dogovori o preuzimanju radova: Ivica Ćirić 063/ 459 179, Dušan Mirković 065/8 743 456.

Radove se mogu dostaviti poštom na adresu: Ekološki pokret Odžaka, 25250 Odžaci, Bačka 36.

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška