Zahtev za davanje javnog objašnjenja o odnosu opštine Odžaci prema Ekološkoj zadruzi "Odžačanka"

Od predsednika opštine Odžaci Predragu Cvetanoviću, kao formalnom predlagaču Odluke o rebalansu  budžeta na 18. sednici SO Odžaci, kojom je Ekološkoj zadruzi «Odžačanka»  ukinuto pravo na preostalih 350.000 (trita pedeset hiljada) dinara  iz prve Odluke o budžetu, zahtevamo da Ekološkom pokretu Odžaka i javnosti da javno objašnjenje zašto je to učinjeno.

Na istoj sednici Miloš Pejčić je rekao da je apliciran projekat za nabavku adekvatnog vozila  za Zadrugu kojim će se racionalizovati sakupljanje PET ambalaže u svim mestima opštine Odžaci.

Ako se sa jedne strane ukidaju subvencije Zadruzi, a sa druge  strane nabavlja vozilo, stvarno ne znamo koja je zvanična politika opštine Odžaci u odnosu na Ekološku zadrugu «Odžačaka» : da li Zadruga treba da propadne ili opština Odžaci treba subvencijama da je pomogne , pogotovo što se radi o zapošljavanju socijalno ugrožene grupacije  izbeglih lica.

Postavljamo pitanje da li u okviru vladajuće koalicije svaka stranka vodi  svoju politiku u odnosu na Ekološku zadrugu «Odžačanka», odnosno da li Demokratska stranka ukida subvencije, a G17plus nabavlja vozilo.

Zahtevamo od predsednika  opštine  da iznese puno ime i prezime lica koje je predložilo ukidanje predviđenih sredstava za subvencionisanje Ekološke zadruge «Odžačanka»,  jer hoćemo da znamo ko  podstiče politiku zaštite životne sredine suprotne onoj koja je zacrtana u «Strategiji lokalnog održivog razvoja», gde je ekologija jedna od šest prioriteta  tog dokumenta. Hoćemo takvog da stavimo na stub srama, jer ako se ukine Ekološka zadruga «Odžačanka» , onda će se srpskoj javnosti i investitorima poslati zaista jako, jako negativna poruka o (nesposobnosti) naše lokalne samouprave i trenutno vladajuće koalicije.

Stav Ekološkog pokreta Odžaka o radu Ekološke zadruge «Odžačanka» (ili bilo koga drugog ko preuzme ovaj posao - ako ga preuzme )  je vrlo jasan: POSAO PRIMARNE SELEKCIJE I SAKUPLJANJA SEKUNDARNIH SIROVINA JE , BAR ZA SADA, EKONOMSKI NEISPLATIV, ALI EKOLOŠKI VRLO ISPLATIV I TREBA GA SUBVENCIJAMA OBAVEZNO PODRŽATI DA OPSTANE.

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška