Odštampajte ovu stranicu

Skupština Ekološkog pokreta Odžaci

U Odžacima je 9.4.2010. godine , u SPC "Odžaci" u Odžacima, održana Skupština Ekološkog pokreta Odžaka. Dnevni red imao je trinaest tačaka.

Skupština je razmatrala i jednoglasno prihvatila podnete Izveštaj o radu za 2008.i 2009. godinu, Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2008.i 2009.godinu, Izveštaj Nadzornog odbora, Plan aktivnosti za period između treće i četvrte Skupštine EPO-a kao i Finansijski plan za 2010. godinu.

Glavni deo Skupštine bio je posvećen diskusiji o podnetim izveštajima,  planovima i aktivnostima Ekološkog pokreta Odžaka i ekološkim problemima na teritoriji opštine Odžaci.

Za dalji rad Ekološkog pokreta Odžaka vrlo je bitno usvajanje  novih dokumenata Ekološkog pokreta Odžaka koji su usklađeni sa Zakonom o udruženjima.

Doneta je odluka o smanjenju broja članova Izvršnog odbora Ekološkog pokreta Odžaka, tako da će u budućem Izvršnom odboru svaka podružnica biti predstavljena sa po jednim članom.

Na kraju su dodeljena priznanja Ekološkog pokreta Odžaka, o čemu je ranije izdato zvanično saopštenje za javnost.

Share this article