Odštampajte ovu stranicu

Skupljanje PET ampbalaže na 'Tamburica festu'

Mesna podružnica Deronje  Ekološkog pokreta Odžaka  u saradnji sa Ekološkom zadrugom «Odžačanka»  iz Odžaka i organizatorima «Tamburica festa 2010» u Deronjama  postavila je  kontejnere za sakupljanje  PET ambalaže i limenki.

Postavljanjem kontejnera omogućava se  mnogobrojnim  posetiocima ove manifestacije da odlaganjem PET ambalaže i limenki  u namenske kontejnere daju svoj lični doprinos očuvanju naše lokalne životne sredine i, sa druge strane, daju doprinos primarnoj selekciji sekundarnih sirovina.

Naglašavamo da je postavljanje namenskih kontejnera za odlaganje PET ambalaže i limenki ove godine prvi put urađeno i da će Mesna podružnica Deronje EPO-a nastojati da u saradnji sa Mesnom zajednicom Deronje, Ekološkom zadrugom «Odžačanka» iz Odžaka , Turističkom organizacijom opštine Odžaci, Odelenjem za zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Odžaci,OŠ «Vuk Karadžić» iz Deronja  i drugim subjektima sledeće godine nastojati da ova aktivnost bude još bolje organizovana  i delotvornija.

Problem čvrstog komunalnog otpada je sve izraženiji, tako da na to ukazujemo građanima i pozivamo ih da se  odazovu apelima Ekološkog pokreta Odžaka  da što veću količinu PET ambalaže, limenki  i ostalih sekundarnih sirovina odlažu u namenske kontejnere i time pokažu svoju visoku ekološku svest.

Share this article