Predlog za uspostavljanje saradnje javnog i privatnog sektra u upravljanju otpadom

Izvršni odbor Ekološkog pokreta Odžaka je na svom 105. sastanku, koji je održan 13.9.2011. godine, doneo  zaključak da se predsedniku opštine Odžaci, Opštinskom veću i Skupštini opštine Odžaci  uputi predlog za što hitnije uspostavljanje saradnje javnog i privatnog sektora u oblasti upravljanja komunalnim otpadom.

OBRAZLOŽENJE: Problemi u upravljanju komunalnim otpadom u opštini Odžaci su sve veći i rezultat toga je da se , sa jedne strane, javlja sve veći broj divljih deponija, dok se , sa druge strane, uviđa da JKP „Usluga“ svojim kapacitetima nije u stanju da reši taj proble, a , sa treće strane, mehanizacija privatne firme „Almakulture“ iz Bačkog Brestovca, koja je po svojim kapacitetima skoro u rangu mehanizacije JKP „Usluge“, stoji neiskorišćena .

 Problemi u upravljanju komunalnim otpadom i uređenjem deponija se ne rešavaju uprkos trošenju preko 5.000.000 (pet miliona) dinara za navodno uređenje istih u proteklih godinu i po dana.

Izvršni odbor Ekološkog pokreta Odžaka smatra da lokalna samouprava treba što pre da inicira saradnju javnog i privatnog sektora i da njihovim udruživanjem reši problem upravljanja komunalnim otpadom , bez da se iz budžeta opštine Odžaci stalno izdvajaju  nova sredstva – na čemu stalno insistira JKP „Usluga“. Ekološki pokret Odžaka smatra da je novo izdvajanje finansijskih sredstava za kupovinu mehanizacije JKP „Usluzi“ neopravdano ako već postoji odgovarajuća mehanizacija u privatnoj firmi „Almakulture“. JKP  “Usluzi“ saradnja sa privatnom firmom ne odgovara zbog toga što verovatno  svoje usluge od lokalne samouprave  ili mesnih zajednica naplaćuje  po  višim cenama nego što iste te usluge naplaćuje privatna firma.

Osnovni uslov za saradnju JKP “Usluge“ i privatnih firmi  je da se utvrdi JEDINSTVENA CENA za svaku uslugu bez obzira ko bude tu uslugu pružao.

„Almakulture“ iz Bačkog Brestovca poseduje kamion smećar FAP 1616, istog kapaciteta kao kamion smećar JKP „Usluge“, utovarivač kapaciteta 2m3 , bager točkaš kapaciteta 0,6m3, kamion kiper kapaciteta 7 tona.

Pri potpisivanju sporazuma obavezno upisati brojeve parcela na koje bi se izvozio komunalni otpad i obavezu da onaj kome bude povereno izvoženje komunalnog otpada u pojedinim mestima  bude obavezan i  odgovoran za uređnje deponije , tako da opština i mesne zajednice sa tim više namaju nikakve veze i obaveze.

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška