Ponavljanje predloga za donošenje nove odluke o komunalnim delatnostima

Izvršni odbor Ekološkog pokreta Odžaka je na svom 105. sastanku, koji je održan 13.9.2011. godine, doneo odluku da se predsedniku opštine Odžaci, Opštinskom veću i Skupštini opštine Odžaci  predloži donošenje nove Odluke o komunalnim delatnostima.

Ekološki pokret Odžaka je od svog osnivanja u više navrata predlagao da se izvrši promena Odluke o komunalnim delatnostima i usklađivanje sa Zakonom o komunalnim delatnostima, što je bila obaveza još pre nekoliko godina.

Novom Odlukom treba detaljno regulisati prava i obaveze građana, državnih organa, način postupanja sa otpadom, poveravanje poslova izvoženja komunalnog otpada i uređenja deponija, organizovanje primarne selekcije  sekundarnih sirovina,  poveravanje pojedinih  poslova putem tendera, uspostavljanje saradnje javnog i privatnog sektora u upravljanju otpadom  u cilju iskorišćavanja postojećih kapaciteta privatnih firmi i uštede budžetskih sredstava za nepotrebno finansiranje JKP „Usluge“ , koje se praktično od javnog komunalnog pretvorilo u komunalno preduzeće.

Nepotrebno trošenje preko 5.000.000 dinara za sanaciju (ili „sanaciju“) deponija po naseljenim mestima naše opštine, svakodnevni problemi građana sa deponijama u Ratkovu, Deronjama, Bačkom Gračacu i stalim mestima, problemi sa Ekološkom zadrugom „Odžačanka“ i drugo dovoljan su razlog da se pokrene inicijativa za donošenje nove Odluke o komunalnim delatnostima.

 Pored upravljanja otpadom i upravljanje vodovodima i kanalizacijama je veliki problem koji treba rešiti, jer se ti poslovi danas po naseljenim mestima vrše protivzakonito. Naravno, postoji još čitav niz problema koje treba rešiti novom Odlukom o komunalnim delatnostima.

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška