Otvoreno pismo

Predragu Cvetanoviću, predsedniku Opštine Odžaci
Milošu Pejčiću, pPredsedniku SO Odžaci

Ovo pismo je naslovljeno na predsednika opštine Odžaci Predraga Cvetanovića i predsednika SO Odžaci Miloša Pejčića, a  podjednako, ili još više, se odnosi  i  biće dostavljeno svima ostalima  koji se spominju u ovom pismu.

Pismo pišem  kao predsednik Ekološkog pokreta Odžaka, ali i kao član Skupštine Ekološke zadruge «Odžačanka», a najviše kao građanin opštine Odžaci.

 

Neposredni povod za pisanje ovog otvorenog pisma je stanje u Ekološkoj zadruzi «Odžačanka», a pravi razlog je način rada u opštini Odžaci.

Iako je  formiranje Ekološke zadruge «Odžačanka» bio pilot projekat i naša opština je imala čast da bude  izabrana za prvu opštinu u kojoj  Društvo za mir, razvoj i ekologiju iz Beograda i Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za pomoć izbeglicama , uz podršku Pokrajinskog Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima, ostvaruju ovakav projekat,   od samog početka sve je počelo naopako i takvo stanje je i danas i to je razlog  mog oglašavanja.

Pre svega , osnivanje  Prve  ekološke zadruge   iskorišćeno je od strane Veroljuba Markovića , kada je formiran Privremeni organ, za političko prepucavanje sa radikalima i tu je izgubljeno nekoliko meseci. Ekološki pokret Odžaka je  na to zvanično reagovao i o tome izneo svoje mišljenje u svom  aktu 129-2009 od 7.10.2009.godine. Sve što su radikali uradili Demokratska stranka, na čelu sa Veroljubom Markovićem, je poništila i ceo posao oko osnivanja je započet iznova i jedva je  ponovo osnovana Ekološka  zadruga «Odžačanka». Umesto da se svi ujedine i omoguće što brži proces  ostvarivanja projekta, kao da su se svi trudili da se projekat ne ostvari i malo je falilo da Dušan Ećimović projekat ponudi nekoj  ozbiljnijoj opštini. Iskreno rečeno, bilo je bolje da je to tada presekao, tako da ne bi došlo do današnje situacije.

Veroljub Marković je 2009. godine  je sa Dejanom Pavlovićem , direktorom Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima AP Vojvodine i Eduardom Arboledom, šefom Predstavništva Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) potpisao Memorandum o razumevanju, gde je  u ime opštine Odžaci obećao da će naša lokalna samouprava ovaj projekat sufinansirati sa 1.512.180 ,00 dinara. Opština Odžaci je svoju obavezu  do današnjeg dana ispoštovala , po neproverenim podacima, samo sa 300.000,00 dinara. Zbog manjka od obećanih  1.200.000,00  Ekološka zadruga «Odžačanka» je dospela u situaciju da mesecima ne može da isplati zaposlenim radnicima ni minimalne lične dohotke, tako da su Zadrugu napustila tri radnika. Umesto njih zaposlena su dva nova radnika, ali  postoji realna opasnost da i oni napuste posao. Uz to, Zadruga trenutno otežano  sakuplja PET ambalažu i papir jer nema novca da kupi gorivo. Dok je UNHCR dotirao projekat sa 105.000, 00 dinara mesečno sve je nekako funkcionisalo. Međutim, sada kada nema UNHCR-a  pokazuje se da je Ekološka zadruga «Odžačanka» pred totalnim   kolapsom.  Na Zapadu, pri ugovaranju poslova,  data reč ima snagu ugovora i sa tim nema igranja. Kod nas ni trilateralno potpisan  Memorandum o razumevanju nema  nikakvog značaja. Znate gde to ima? U neozbiljnim i neodgovornim sredinama.   O nepoštovanju potpisanog Memoranduma biće obavešteni  Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i interno raseljenim  licima ( direktor i savetnik Branko Durutović), UNHCR ( EduardoArboleda ), Dušan Ećimović  ( Društvo za mir. razvoj i ekologiju), Bojan Pajtić, Dušan Elezović  i javnost Srbije. Postavljamo i pitanje : zašto se  na sređivanju stanja u Zadruzi više ne angažuje  Dušan Plećaš,  povernik za izbeglice?  Sadašnja izvršna vlast  je pravni  naslednik ili sledbenik Privremenog organa i trebalo bi da ispoštuje ono što je Privremeni organ potpisao. To što je Veroljub Marković potpisao Memorandum o razumevanju iz propagandnih razloga  i za promociju DS-a – to je njegova stvar. I odluku o izgradnji fabrike vode u Odžacima su donele demokrate, pa je «vruć  krompir» morao da rešava radikalski predsednik. Ovde je vaš član potpisao dokument, pa je red  do ga do  kraja  ispoštujete.

Zašto je Veroljub Marković u predizbornij kampanji potpisivao razne memorandume i protokole i nogama i rukama?

On je narodu, kao predsednik Privremenog organa,  pokazivao  svoju sposobnost da će svima obezbediti svetlu budućnost. Kad su došli izbori , svoj ugled predsednika OO Demokratske stranke  ( ili «ugled») stavio je na 13. mesto liste
DS-a. Navodno ga nisu interesovale funkcije. Međutim, po mom mišljenju i mnogih građana naše opštine, iako  je Veroljub Marković formalno samo član Opštinskog veća, on danas praktično  rukovodi opštinom Odžaci. Ako rukovodi opštinom Odžaci, bilo bi redno da Ekološkoj zadruzi  «Odžačanka» obezbedi obećanih 1.200.000,00 da bi Zadruga  bar mogla da isplati  zaostale   minimalne plate trojici radnika koji odavno ne rade i da se sa tim novcem Zadruga koliko-toliko finansijski konsoliduje.

Posao sakupljanja sekundarnih sirovina je sam po sebi, gledano čisto ekonomski, vrlo teško isplativ ili neisplativ i bez  subvencija lokalne samouprave Ekološka  zadruga  «Odžačanka», a i bilo ko ko bi preuzeo ovaj posao, ne bi mogla da opstane. Koliko je ovu obavezu lokalna samouprava shvatila  «vrlo ozbiljno» ,  vidi se po tome što je je u budžetu  za 2011. za dotiranje Ekološke zadruge «Odžačanke» predvidela «značajnih» 500.000,00 dinara, a trebalo je, uz onih obećanih 1.200.000,00 dinara,  najmanje onoliko koliko je mesečno obezbeđivao UNHCR. Zaključujem da  aktuelna vlast zaista «ozbiljno» vodi računa o zaštiti životne sredine. U  predizbornoj kampanji  svima su usta bila puna ekologija. Sada je glavno zanimanje vlasti zapošljavanje partijskih kadrova.

Da vidimo kako radi Odelenje za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životnu sredinu?

Po prirodi stvari, ovo Odelenje bi trebalo da vodi glavnu reč kada je u pitanju zaštita životne sredine. Međutim, glavni krivac za sve nedaće je upravo ovo Odelenje. Lokalni plan upravljanja otpadom trebao je da se donese  po zakonskim obavezama do kraja maja 2010.godine. Kada je donet? Krajem 2011. godine. Onaj ko je kriv za kašnjenje, treba da snosi posledice.  Pri izradi Lokalnog plana upravljanja otpadom Ekološki pokret Odžaka predložio je da se unesu tabele o broju potrebnih kontejnera za sakupljanje pojedinih sekundarnih sirovina, da bi se na osnovu toga mogli pisati projekti i pozivati se na navedene tabele i brojeve. To je odbijeno sa obrazloženjem da se odmah po usvajanju Lokalnog plana upravljanja otpadom radi Akcioni plan upravljanja otpadom. Naravno, poznajući «ažurnost»  Opštinske uprave i pomenutog Odelenja, to će biti  po onom : « Ne lipši magarče do zelene trave». Ako je već usvojen Lokalni plan upravljanja otpadom, gde su predviđena ZELENA OSTRVA, ovo Odelenje je trbalo odmah da napravi tipski projekat ZELENOG OSTRVA i da po svim  naseljenim mestima opštine Odžaci odredi lokacije za njihovu izgradnju. Ako nema  tabele iz koje se vidi koliko je kontejnera potrebno za sakupljanje  pojedinih sekundarnih sirovina, ako nema projekta za ZELENA OSTRVA, ako nema određenih lokacija za njihovu izgradnju, postavljamo pitanje kako neko uopšte može da konkuriše za dobijanje novca sa nekim projektom. Projekti sa obrazloženjem da neko želi to i to  odavno «ne pale». Bez validne dokumentacije i skupštinskih odluka nema ništa. Naravno, sem ako se ne radi o partijskim projektima.

Da bi se regulisali svi aspekti sakupljanja sekundarnih sirovina odavno smo predložili promenu Odluke o komunalnim delatnostima. Ko to treba da uradi?. Naravno, opet ovo Odelenje. Odlukom se može regulisati sve u vezi sakupljanja sekundarnih sirovina:  od toga koji će se sistem sakupljanja odobriti ( više sistema dovode do haosa i ne zna se ko šta radi) do toga kome se poverava ovaj posao ( više operatera samo pravi zabunu), pa sve do prava i obaveza građana – uključujući i rigoroznu kaznenu politiku. Vi možete narediti da gospoda iz ovog Odelenja spreme Predlog Odluke o komunalnim delatnostima u roku od sedam dana. Naravno, oni će reći da to ne mogu. Ako aktivisti Ekološkog pokreta Odžaka mogu da rade u poslepodnevnim časovima (znači, posle svog redovnog radnog vremena  ) i vikendom, i to besplatno, ne vidim zašto oni ne bi mogli posao da urade u roku od sedam dana ? Propali referendumi za samodoprinose u više mesta i verovatnoća da će i budući referendumi  u većini mesta biti  sa negativnim rezultatom,  zapadanje mesnih zajednica u probleme sa održavanjem vodovoda, iznošenjem smeća i drugim komunalnim problemima sigurno će naterati lokalnu samoupravu da se konačno ozbiljno posvete ovom poslu.  Predlažemo da se ova prilika iskoristi za detaljno regulisanje  organizovanja sakupljanja sekundarnih sirovina, sa posebnim osvrtom na sakupljanje organskog otpada i kompostirnje, jer se time smanjuje količina komunalnog otpada koja se izvozi na deponiju od 40 do 50% i pruža mogućnost zapošljavanja dodatnih radnika.

Ovom Odelenju su data sva prava da upravlja Fondom za zaštitu životne sredine. I kako rade? Šta rade? Ispituju buku kod Gimnazije «J.J.Zmaj» i slične gluposti.  Ekolozi, pčelari, lovci i ribolovci  već više od godinu dana traže da se na osnovu  prava iz Arhuske konvencije i člana 7. Zakona o zaštiti životne sredine  oformi upravljačko telo Fonda i da se ovim udruženjima omogući participiranje u donošenju odluka. Onda verovatno  veći deo ili sav novac ne bi odlazio u JKP «Uslugu». Raspitajte se ko je i zašto  u JKP «Usluzi»  «visio « po celi dan kada je direktor bio Darko Dukić. Ko treba da pripremi Predlog Odluke o izmenama Odluke  o otvaranju budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine.    Naravno, Odelenje za urbanizam i zaštitu životne sredine, odnosno izvršna vlast. Pa, naredite im već jednom  da rade posao za koji su primljeni i za koji primaju platu.

Još nešto o Fondu za zaštitu životne sredine.

Opštinskom veću opštine Odžaci   Ekološki pokret Odžaka  uputio je zvaničan zahtev sa  predlogom  da se novac koji je svojevremeno naplaćen od građana na ime prodaje kanti za sakupljanje smeća VRATI Fondu za zaštitu životne sredine.Odgovor nismo dobili. Koliko mi je poznato na čelu Opštinskog veća se nalazite  predsednik opštine. Da li Vi niste hteli da stavite taj zahtev na razmatranje ili Vam je neko zabranio da to učinite?  Prebacivanje  novca JKP «Usluzi» za kupovinu kanti za sakupljanje smeća je, po mišljenju Ekološkog pokreta Odžaka,  bila zloupotreba Fonda za zaštitu životne sredine. Interesuje nas gde je taj novac? Ekološki pokret je tražio da se javno kaže koliko je kanti kupljeno i koliko je naplaćeno od građana i tražićemo i dalje  da se te pare vrate Fondu. Nestavljanjem zahteva Ekološkog pokreta Odžaka  na dnevni red Opštinskog veća  možda svesno ili nesvesno prikrivate nečije finansijske malverzacije. Vraćeni novac se može uložiti u kupovinu opreme onome kome bude poveren posao primarne selekcije sekundarnih sirovina.

Doneta je promena Poslovnika Skupštine opštine Odžaci kojom je predviđeno formiranje Komisije za saradnju  sa nevladinim, humanitarnim i ostalim organizacijama.Ko treba da  predloži Komisiju? Izvršna vlast. Naredite da se to hitno učini.

Okolne opštine, a i mnoge u AP Vojvodini, raspisale su konkurse za dodelu sredstava za rad nevladinih organizacija. U našoj opštini to očigedno nekome ne odgovara. Novac predviđen za projekte građana i NVO završava bog zna gde. Najverovatnije zaobilaznim putevima  za finansiranje partijskih potreba. A NVO? Mislite: one mogu da se snađu.

Možete da postavite pitanje kakve veze ima formiranje Komisije za saradnju sa nevladinim,humanitarnim i ostalim organizacijama , to što nije raspisan konkurs za NVO ili što NVO nisu u upravljačkom telu Fonda za zaštitu životne sredine sa Ekološkom zadrugom «Odžačanka». Ima i to direktne.  Slabe ekološke i ostale NVO, naročito ako nisu uključene u donošenje odluka, nemaju nikakav uticaj, a to odgovara pojedincima koji u opštini rade šta im se prohte. Poznato je šta je svojevremeno radio Veroljub Marković sa zahtevima Ekološkog pokreta Odžaka da prisustvuje sednicama SO Odžaci kada je on bio predsednik. On i njemu slični strogo paze da nas drže na «pristojnoj» razdaljini od Fonda za zaštitu životne sredine, da ne učestvujemo u radu SO Odžaci . Da li lično njemu treba da napišemo molbu za ostvarivanje prava iz Arhuske konvencije? Naša misija je da jednog dana u potpunosti ostvarimo ta prava. Zbog toga smo Opštinskom veću opštine Odžaci i Skupštini opštine Odžaci podneli zahtev da se donesu skupštinske odluke po modelima koje je predložio Arhus centar Kragujevac, što bi rešilo pitanje učešća EPO-a u donošenju odluka.

Kako su  organizovani referendumi  za samodoprinos?  

Neću govoriti o referendumima u okolnim mestima. Govoriću samo o referenduma za samodoprinos u Odžacima. Pre svega, kampanja je organizovana tako traljavo, neozbiljno, neodgovorno, jadno i bedno da se ishod mogao predvideti unapred. Prvo je počelo  glasanje po jednom sistemu, zatim je usred referenduma promenjen sitem glasanja , da bi se na kraju odustalo od daljeg sprovođenja referenduma. Kome je zbog ovog cirkusa, zvanog referendum, falila dlaka sa glave? Nikome.

Gospodine predsedniče,

Izvršnu vlast u opštini Odžaci i Mesnoj zajednici Odžaci ima Demokratska stranka, a  na čelu te izvršne vlasti ste Vi. Da li je neko iz DS-a snosio bilo kakve posledice zbog fijaska referenduma? Ne govorim o rezultatima referenduma. Govorim o vrlo traljavoj organizaciji referenduma i  fijasku referenduma. Kada su  bili izbori za Savet Mesne zajednice Odžaci, na sva vrata ste se hvalili da ste osvojili apsolutnu većinu.  Kad je bila predizborna kampanja, predstavljali ste se kao ozbiljna  i odgovorna stranka. Gde je u svemu napred navedenom odgovornost?  Za  propast referenduma u organizacionom smislu treba da odgovara pre svega predsednik Saveta Mesne zajednice, predsednik OO Demokratske  stranke i predsednik opštine . Hteli ste vlast, pa je red i da odgovarate za neuspehe.

Pre nekoliko dana  lokalna sredstva su lansirala vest da se Ekološka zadruga «Odžačanka»  sprema  preuzme posao  sakupljanja sekundarnih sirovina u opštini Bač?  Vrlo čudno! Ekološka zadruga «Odžačanka», ako joj subvencijama ne pomogne lokalna samouprava,  verovatno preživljava poslednje dane. Trenutno nije u stanju da obavi ni posao u opštini Odžaci, a o opštini Bač i da ne govorimo. Pametna opština bi pomogla  svojoj ekološkoj zadruzi da se ekonomski osamostali, da bude ekonomski samoodrživa   i podsticala je da preuzme posao i u susednoj ili susednim opštinama, jer će to sigurno dovesti do zaopošljavanja dodatnih radnika. Tako rade odgovorne opštine. Na taj način se rešava problem nezaposlenosti, a ne organizovanjem nekakvih sajmova zapošljavanja i drugim manifestacijama kojima se narodu « zamazuju oči ». Ovih dana je otvoren pogon u Odžacima u koji je uloženo 120.000.000,00 dinara i zaposleno 15-17 radnika. Ekološka zadruga «Odžačanka» je zaposlila 7 radnika, a pametnom politikom može se zaposliti do 20-tak radnika. Ovi radnici ne traže ekstra plate. Ljudi su zadovoljni i minimalnim ličnim dohotkom, ali da se isplate vrše redovno. Za zapošljavanje novih radnika potrebno je uložiti mnogo manje novca nego što je uloženo za pogon «Garanta». 

Da vidimo šta radi Milan Orlić, član Opštinskog veća zadužen za izbeglice i zaštitu životne sredine ?

Da li se on interesuje kakav je status Ekološke zadruge «Odžačanke»? Zadruga nema obezbeđenu integralnu dozvolu za rad. Zbog toga ne može da traži sredstva iz Fonda za zaštitu životne sredine. Ta sredstva  je obećala još pre nekoliko meseci  Željka Jurakić, direktorka  Fonda. U našoj opštini  se sve  radi po sistemu: Piroćanac,  uplati već  tiket! Šta mislite da li će neko doći da nam gura novac u džep. Neće. Treba da imamo dozvole za rad, projekte, da napišemo zahteve, da priložimo potrebnu dokumentaciju,... i pare će MOŽDA stići. Kako sada radite, novac neće NIKAD stići normalnim putem, sem   partijskim muvanjem. Kada je trebalo doneti Lokalni plan upravljanja otpadom, Milan Orlić je rekao da će kašnjenje biti do 4.jula i  zamolio da do tada Ekološki pokret Odžaka ne kritikuje lokalnu samoupravu. Mi smo se držali dogovora, ali  Lokalni plan upravljanja otpadom nije bio urađen do dogovorenog roka. Šta je onda radio Milan Orlić? Kada me je sretao negde, okretao je glavu na drugu stranu praveći se da me ne vidi. Koje  je predloge , ideje ili bilo šta drugo uradio Milan Orlić, sem što verovatno prima mesečno preko 23.000-24.000,00   dinara da bi statirao u Opštinskom veću ? Postavljam pitanje: da li takav čovek uopšte treba da bude član Opštinskog veća opštine Odžaci ?  O kome on vodi računa: o sebi ili izbeglicama? Ako neće da radi svoj posao, dajem konkretan predlog. Milana Orlića može da zameni predstavnik Ekološkog pokreta Odžaka i da za to Ekološki pokret Odžaka  dobija mesečno 10.000,00 dinara. Šta bi se time postiglo ? Predstavnik Ekološkog pokreta Odžaka bi sigurno dao predloge za rešavanje pojedinih pitanja, suprotstavio bi se naređivačkoj i neproduktivnoj politici koju u opštini Odžaci  vode ljudi iz senke, a sve to bi opštinu Odžaci koštalo duplo manje sredstava i  Ekološki pokret Odžaka bi rešio pitanje svog finansiranja, tako da  bi  po toj osnovi opština Odžaci  imala  smanjene izdatke iz budžeta, a uz to ne bi morala da postoji stavka za finansiranje EPO-a, pa bi opština štedela po dva osnova (manje  za člana Veća i ne bi postojala posebna stavka za EPO).

Nedavno je Ekološki pokret Odžaka pisao projekat za konkurs Nacionalne službe za zapošljavanje za javne radove.  PRAVOVREMENO smo obratili  za mišljenje lokalne samouprave i mišljenje o spremnosti da lokalna samuprava sufinansira projekat. Čekali smo neverovatnih  DESET dana da se napiše nekoliko rečenica, sa tim da je  službenik koji radi na zaštiti životne sredine izjavi da NE ZNA ŠTA TREBA DA NAPIŠE. Prosto neverovatno ! Umesto da papiri budu gotovi za jedan dan , sporost i neefikasnost je  dovela do toga da smo projekat predali praktično u poslednjem trenutku. Gospodo predsednici, ozbiljne samouprave tako ne rade. Umesto da lokalna samouprava podstiče naš rad i da preko nas plasira svoje projekte, dešava se da  lokalna samouprava ovakvim postupcima blokira naš rad, jer je neophodan uslov za podnošenje projekta bilo upravo prilaganje mišljenja lokalne samouprave. Bez tog papira projekat se automatski odbacuje.

Nezvanično saznajemo da je Opštinsko veće opštine Odžaci razgovaralo ili donelo odluku o uvođenju ekološke takse. U situaciji kada ljudi jedva sastavljaju kraj sa krajem nekome pada  ideja da uvodi novi porez. Da li je tu neko pitan za mišljenje?

Veliki problem predstavlja dobijanje informacija od javnog značaja u vezi zaštite životne sredine.  Načelnik Opštinske uprave opštine Odžaci, kao lice zaduženo za pružanje ovih informacija, na sve načine izbegava da ih da. Pravu informaciju možemo da dobijemo samo preko poverenika za informacije od javnog značaja. Kada «dobijemo» Opštinsku upravu preko poverenika za informacije od javnog značaja i damo zvanično saopštenje za javnost da je lice za davanje informacija od javnog značaja naterano, odnosno da mu je naređeno, da tražene informacije dostavi, onda  Jelena Babić,portparol Kancelarije za protokol i odnose sa javnošću, «samo razgovara» sa spikerkom Radio Odžaka Brankom Đukić i «objasnio» joj da  u tom obaveštenju postoje «neke nejasnoće». Ovakva «objašnjavanja» se svuda u svetu zovu pritisak na medije i uvođenje   medijskog mraka (ili: DS-ovskog medijskog mraka). Za utehu DS-u, ništa bolje u oblasti informisanja nije bilo ni za vreme radikala. Ako nekog  hvalite ili dajete neutralne informacije – sve prolazi. Pomenete li Milana Ćuka, Miloša Pejčića, Veroljuba Markovića, Predraga Cvetanovića,... odmah u redakcuju  Radio Odžaka stižu «objašnjenja»  o «nejasnoćama» koje plasira Ekološki pokret Odžaka. Jedina je nejasnoća što načelnik Opštinske uprave  krije tražene informacije i krije činjenicu da ga je poverenik NATERAO da Ekološkom pokretu Odžaka dostavi traženu informaciju.

Gospodine predesedniče,

Protiv načelnika Opštinske uprave  optine Odžaci Dragana Kovačevića podneli smo još jednu prijavu povereniku, jer nije hteo da nam dostavi podatak gde se izgubilo 2,500.000, 00 iz Fonda za zaštitu životne sredine i tražili smo da bude kažnjen po članu 14. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Dok očekujemo odgovor iz Beograda, mogli bi da upitate načelnika zašto krije informacije.

Na zvaničnom sajtu Opštine Odžaci postoji forma za postavljanje  on-line pitanja predsedniku opštine i predsednikuSkuštine opštine Odžaci. Ekološki pokret je postavio tri pitanja ( dva jednom i jedno drugom predsedniku) i nismo dobili odgovor. Kada smo se informisali kod   Jelene Babić  i postavili pitanje zašto nam nije dostavljen odgovor na postavljena pitanja, dobili smo odgovor da je ta forma na sajt postavljena po ugledu na sajtove drugih opština, ali da nije u
funkciji!? Znači, bitna je forma. To što ne radi – nema veze.

Svojevremeno je Ekološki pokret Odžaka lokalnoj samoupravi preneo ponudu Građanske organizacije razvoja Dalja za projekat IPA prekogranične saradnje vredan 200.000,00 (dvesta hiljada ) evra. Ponuda je redom preneta Milanu Ćuku, pa kada je smenjen, usmeno Đorđu Bogdanoviću, pismenim putem Privremenom organu i , na kraju, usmeno Veroljubu Markoviću kao predsedniku Privremenog organa. Kada smo zvali Veroljuba Markovića da konačno kaže da li je lokalna samouprava zainteresovana za projekat, gospodinu je bilo mnogo važnije da ide u Vrbas da ruši radikale. Šta imamo mi od toga što su u Vrbasu srušeni radikali? Ništa. Šta imamo mi od toga što su na vlast u Vrbasu demokrate? Ništa. Da li će možda oni doći iz Vrbasa da reše naše ekološke  probleme? Neće. Na kraju smo od GORD-a dobili ocenu da smo neozbiljni i da nemamo kapacitet za prekograničnu saradnju. Ovih dana smo čuli informaciju da je Somboru odobreno  pet projekata iz IPA programa prekogranične saradnje Srbija-Mađarska. Gde smo mi? Gospodo predsednici, umesto da se sve snage usmere  na formiranje tima za pisanje projekata i samo  pisanje projekata, pa i projekata za IPA programe prekogranične saradnje, lokalna javnost se preko Radio Odžaka  zamlaćuje vestima o sukobu u Fudbalskom savezu i sličnim glupostima. Kada ćete narediti da se formir ekipa  za pisanje projekata?

Svojevremeno smo lokalnoj samoupravi ponudili da neke svoje članove preko Ekološkog pokreta Odžaka pošalje na neke treninge za pisanje projekata. Nikad nismo dobili odgovore. Da Vas obavestimo da   su članovi  Ekološkog pokreta Odžaka Branislava Stanijić i Maja Feger završile treninge, a trenutno je na jednom ozbiljnom treningu Marko Zlatković, ekolog po struci.

Malo o deponijama

U predizbornoj kampanji za saniranje (ili «saniranje» )  dobijeno je 3.300.000,00, a iz lokalnog Fonda za zaštitu životne sredine izdvojeno je još 750.000,00. Šta je urađeno za 4.050.000,00? Već smo Vas pozvali jednom da obiđemo «sanirane» deponije. Taj koji je organizovao saniranje deponije bolje da je bacao pare ulicom. Narod bi bio mnogo zadovoljniji, nego da ode da vidi   u  kavom su stanju  «sanirane» deponije.

Zašto završavam pismo da nesaniranim deponijama?

Zato što samo savršeno organizovana selekcija sekundarnih  sirovina  i sve što ide uz to može obezbediti  smanjivanje iznošenje komunalnog otpada  na deponije  do 80%. Tih 80% se usmerava u reciklažu. To i vrapci na grani znaju. Izgleda da to nije jasno samo onima koji su opštini Odžaci zaduženi za zaštitu životne sredine.
Ako propadne Ekološka Zadruga «Odžačanka», onda će sve morati da se radi iz početka, jer postoji realna opasnost da  UNHCR povuče svoju imovinu (kontejnere, vozilo, presu) , pa se postavlja pitanje gde će se naći novac za  ponovnu kupovinu te opreme? Samo neodgovorne opštine mogu da dozvole da im se odnese ono što su dobile besplatno. Rad Ekološke zadruge «Odžačanka»  treba posmatrati i sa ekonomske i ekološke strane.Ako je Zadruga prošle godine sakupila 28 tona PET ambalaže, onda je sprečila da na deponiju ode 700.000 (sedamsto hiljada) boca. To je zapremina od  1.680 m3,  odnosno stub  osnove 10 x 10 m i visine 16,8 m. Da je bilo dobre volje, stub je mogao da bude  visine  35 ili 50 m.

Ako propadne Ekološka zadruga «Odžačanka», onda će to biti sramota trenutno vadajuće koalicije. Ako vas nije sramota, nastavite da radite neozbiljno kao što ste radili do sada.

DOPIS ĆE BITI DOSTAVLJEN: Fondu za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima ( direktoru  i Branku Durutoviću), Društvu za mir,ekologiju i razvoj iz Beograda (Dušanu Ećimoviću), Visokom komesarijatu Ujedinjenih nacija za izbeglice –UNHCR-u  ( Eduardu Arboledi), Veroljubu Markoviću, Dušanu Plećašu,  Bojanu Pajtiću, Dušanu Elezoviću , OO  političkih stranaka i partija, sredstvima informisanja i ekološkim organizacijama u Srbiji - kao primer loše prakse

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška