Obaveštenje o održavanju Skupštine Ekološkog pokreta Odžaka

Izvršni odbor Ekološkog pokreta Odžaka doneo je odluku  o zakazivanju  Skupštine EPO-a  za 9.4.2011. u «Plavoj sali« OŠ «Branko Radičević» u Odžacima sa početkom u 11 časova.

Predlog dnevnog reda Skupštine Ekološkog pokreta Odžaka:

 1. Otvaranje Skupštine EPO-a i predlaganje i usvajanje dnevnog reda Skupštine
2. Izbor Radnog predsedništva i  predsednika Radnog predsedništva, zapisničara, dva  overivača, Verifikacione  komisije
3. Podnošenje izveštaja:
a) Izveštaj o radu EPO-a   između dve  Skupštine (predsednik IO EPO-a) 
b) Izveštaj o finansijskom poslovanju u  2010. godini (blagajnik EPO-a)   
c) Izveštaj Nadzornog odbora (predsednik NO)
4. Izveštaj Verifikacione komisije
5.
a) Predlog aktivnosti EPO-a u narednom periodu (predsednik EPO-a)
b) Predlog finansijskog plana za 2011. godinu (blagajnik  EPO-a)
6. Rasprava o izveštajima i predlogu aktivnosti za 2011.i finansijskom planu
7. Usvajanje:         
a) Izveštaja o radu EPO-a u  2010. godini
b) Izveštaja o finansijskom poslovanju u 2010. godini
v) Izveštaja Nadzornog odbora
g) Finansijskog plana za 2011.
d) Predloga aktivnosti EPO-a od IV do V Skupštine (za 2011/2012. godinu)
8. Donošenje odluke o  pravu predsednika Izvršnog odbora na deponovan potpis
9. Dodela priznanja EPO-a
10. Razno

Pozivaju se svi članovi Ekološkog pokreta Odžaka i zainteresovani građani da prisustvuju Skupštini.

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška