Obaveštenje o iniciranju Virtuelne eko mreže Srbije

Centar za razvoj ekološke svesti – «Izvor» iz Beograda i Ekološki pokret Odžaka  inicirali su stvaranje Virtuelne eko mreže Srbije , skraćeno VEMS. Za potrebe VEMS-a otvorena je web stranica  www.vems.co.nr. Učlanjivanje u VEMS  vrši se  besplatno i bez ikakvih uslova. Potpisivanje Memoranduma o saradnji i Kodeksa ekoloških NVO vrši se po principu dobrovoljnosti.

Novoupisani/e članovi/ice trba da daju predloge za Strategiju razvoja VEMS-a, koja će biti urađena zajedničkim radom članova/ica VEMS-a. Takođe, potrebno je da  se daju predlozi o načinu odlučivanja.

Pozivamo ekološke organizacije da se učlane u VEMS i da o dobijanju ovog obaveštenja obaveste eko organizacije sa kojima sarađuju i čije e-adrese imaju. Posebna molba se upućuje eko organizacima da ovo obaveštenje u okviru  svoje opštine  proslede eko organizacijama  koje nemaju e-adresu.

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška