Naredba poverenika

Ekološki pokret Odžaka obaveštava odžačku javnost da je 29.1.2011. godine,  godinu  i više  dana posle podnošenja žalbe, dobio Rešenje poverenika za informacije od javnog značaja kojim se prihvata žalba, te se u skladu sa tim  naređuje Opštinskoj upravi opštine Odžaci da u roku od tri dana Ekološkom pokretu Odžaka dostavi traženu/e informaciju/e.

Ekološki pokret Odžaka je svojim aktom 138/2009 od  2.11.2009. tražio dokaze za izjavu Miloša Pejčića, ondašnjeg člana Privremenog organa opštine Odžci, koji je za TV K25 izjavio: «I na ovom primeru Privremeni organ dokazuje svoju efikasnost», koja se odnosi na  dobijanja 15 kontejnera za sakupljanje PET ambalaže i papira. Ekološki pokret Odžaka je tražio dokaz da je Privremeni organ aktivno učestvovao u prekograničnoj saradnji za dobijanje kontejnera.

Na osnovu dobijenog akta poverenika za informacije od javnog značaja mogu se izvući tri zaključka i zahteva:

1. Miloš Pejčić je dobijanje kontejnera za sakupljanje PET ambalaže neopravdano iskoristio i zloupotrebio  za predizbornu propagandu u korist G17plus i Demokratske stranke, jer «glavnu» ulogu u Privremenom organu opštine Odžaci imali su upravo on i Veroljub Marković.

2. Najveću krivicu u ovom predmetu ima ondašnji načelnik Opštinske uprave opštine Odžaci, kao lice ovlašćeno za davanje informacija od javnog značaja. Načelnik Opštinske uprave opštine Odžaci, ne samo u ovom slučaju, ponaša se kao da je opština Odžaci i Opštinska uprava opštine Odžaci njegova privatna imovina i da se prema građanima odnosi kako mu se prohte i kao da ne postoji Etički kodeks ponašanja funkcionera lokalne samuprave , čiji je potpisnik i opština Odžaci. Načelnik Opštinske uprave opštine Odžaci je bio dužan da traženu informaciju dostavi Ekološkom pokretu Odžaka

Ovo saopštenje najviše pišemo zbog građana opštine Odžaci  i pozivamo ih da što češće koriste pravo koje im pruža član 15. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Usvajanje žalbe Ekološkog pokreta Odžaka je dokaz da se zakonskim putem može stati na put nezakonitom, bahatom i samovoljnom ponašanju funkcionera lokalne samouprave. Ovim putem  funkcionerima lokalne samouprave  poručujemo da su prava građana nešto što  se mora poštovati  i što ne sme zavisiti od nečije dobre volje. Opštinska uprava treba da je servis građana, a ne obrnuto.

3. Od predsednika opštine Odžaci zahtevamo da objavi  ime ondašnjeg vršioca funkcije načelnika Opštinske uprave opštine Odžaci i da protiv njega preduzme odgovarajuće mere  u skladu sa odredbama Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave.

Ako predsednik opštine Odžaci  ništa ne preduzme protiv ondašnjeg načelnika, onda slobodno može iz hodnika zgrade SO Odžaci da skine ram u kome se nalazi uramljen  i javno istaknut Etički kodeks ponašanja funkcionera lokalne samouprave. Imamo i nezvačne informacije da se lice  ovlašćeno za davanje informacija od javnog značaja  slično ponaša i prema sredstvima informisanja.

Mislimo da je mnogo bolje da predsednik opštine preduzme  odgovaruće korake protiv ondašnjeg načelnika Opštinske uprave opštine Odžaci nego da Ekološki pokret Odžaka  podnosi tužbu i traži njegovo kažnjavanje na osnovu člana 14. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Njegova osuda bila bi šamar lokalnoj samoupravi.

Ako lice koje je ovlašćeno za davanje informacije od javnog značaja ne zna svoje obaveze, možemo da mu dostavimo kopiju Priručnika za primenu Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave.

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška