Apel građanima opštine Odžaci

Podsećamo građane opštine Odžaci da je Skupština opštine Odžaci  donela Odluku o osnivanju Saveta za zaštitu životne sredine ( Zelenog saveta), da je Zeleni savet konstituisan i da je do sada održao četiri sednice. 

Do osnivanja Zelenog saveta građani su se često obraćali Ekološkom pokretu Odžaka  raznim predlozima, inicijativama, sugestijama ,primedbama žalbama i sve je to Ekološki pokret Odžaka prosleđivao  nadležnim opštinskim organima.

Kako je osnovan Zeleni savet, Ekološki pokret Odžaka apeluje na građane opštine Odžaci i poziva  ih da instituciju Zelenog saveta maksimalno iskoriste i sve svoje predloge, inicijative, sugestije, zapažanja, primedbe,pitanja, dobijanje raznih informacija,  žalbe i sve ostalo što je u vezi zaštite životne sredine upućuju  usmeno sekretaru Zelenog saveta Ognjenu Đurasinoviću na ZELENI TELEFON 466 024 ili dostave u pisanom obliku preko pisarnice Opštinske uprave opštine Odžaci.

 

Takođe, pozivamo građane da aktivno učestvuju u radu Zelenog saveta. Sednice Zelenog saveta su otvorene za javnost i građani slobodno mogu da prisustvuju sednicama i na taj način ostvare prava iz Arhuske konvencije  da učestvuju u vođenju politike zaštite životne sredine na lokalnom nivou..Podsećamo građane da je regulisano da na svakom sastanku u dnevnom redu Zelenog saveta  obavezno  postoji  i tačka “Problemi građana” - tako da građani mogu preko Zelenog saveta da proslede svoje probleme nadležnim opštinskim organima. Informacije o radu Zelenog saveta mogu se videti na opštinskom sajtu preko dobro vidljivog i uočljivog  banera pod nazivom  “ Zeleni savet opštine Odžaci”, gde je ujedno i naveden broj ZELENOG TELEFONA. 

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška