Otvoreno pismo Ratku Đurđevcu i prof.dr Zorani Mihajlović

Posle učešća na okruglom stolu „Aktivnosti za ostvarivanje prava iz Arhuske konvencije“, koji je Ekološki pokret Odžaka  organizovao 13.12.2013. godine u Odžacima, Ratko Đurđevac, predsednik Ekološkog pokreta Vrbasa  (EPV),  u tekstu BRUKA SA PRIMENOM ARHUS KONVENCIJE U SRBIJI najavio je davanje predloga  mera za pokretanje sa „mrtve Arhus tačke“. U ime Ekološkog pokreta Vrbasa Ratko Đurđevac je na sajtu EPV-a  potpisao  i objavio otvoreno pismo prof. dr  Zorani Mihajlović, ministarki Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, u kojem je u vidu pet tačaka i obimnog obrazloženja izneo 

„ Mišljenja i predloge  mera Ekološkog pokreta Vrbasa za primenu Zakona o potvrđivanju Arhuske konvencije“, odnosno predloge mera za pokretanje sa „mrtve Arhus tačke“.

Odmah na početku moramo da kažemo da smo od tih najavljivanih predloga očekivali mnogo,  mnogo više. 

Ekološki pokret Odžaka je u protekle tri godina dao ne pet nego oko osamdesetak (i brojem: 80) predloga  za povećanje kapaciteta i poboljšanje položaja i uloge  ekoloških NVO. U tih osamdesetak predloga  traženo  je mnogo više  nego što u svom pismu traži Ekološki pokret Vrbasa, bilo u tih pet tačaka ili u delu teksta gde je izneto obrazloženje, samo što su predlozi Ekološkog pokreta Odžaka  precizniji, obimniji, razvrstani po oblastima  i potkrepljeni konkretnim primerima iz prakse Ekološkog pokreta Odžaka.  Predlozi su poslati na trinaest adresa ( brojem: 13) , između ostalih i ondašnjem Ministarstvu zaštite životne sredine i prostornog planiranja . I?  Šta se desilo sa našim predlozima?  Praktično ništa. Nikad ni od koga nismo dobili odgovor. Zato smo očekivali da će Ekološki pokret Vrbasa dati  inovativne odgovore ili dati predloge  za nekoliko ključnih problema kojima bi se znatno popravio položaj  ekoloških NVO u vođenju politike zaštite životne sredine od lokalnog do republičkog nivoa, a sve u skladu sa pravima koja proističu iz Arhuske konvencije. Nije problem dati predloge.  Problem je dobiti odgovor. Nije problem napisati otvoreno pismo.  Problem su mehanizmi kojima bi „naterali“ vlast da to šte se iznese u otvorenim pismima ili predlozima  zajednički rešavamo  i rešimo.To smo očekivali od 

EPV-a. Može i EPO i EPV i ostali  godinama da šalju „pametne“ predloge i da od toga nema ništa. 

Osnovni problem je na koji način stvoriti institucionalne mehanizme  kojima bi se ekološkim NVO stvorili uslovi za učešće u vođenju politike zaštite životne sredine  ( od kreiranja propisa i zakona do njihove primene) i na taj način ostvarila prava iz Arhuske konvencije. Umesto da se da odgovor na ovo pitanje, Ekološki pokret Vrbasa čini suprotno, tvrdeći: „Tada nema potrebe za zelenom stolicom“ . Ako pitanje zelene stolice i ostalih „zelenih“ institucija ( zeleni telefon, zeleni ombudsman, zelena stolica, zeleni revizor,...)  nije rešeno institucionalno, stvarno nam nije jasno kako bi ekološke NVO, od lokalnog do republičkog nivoa,   mogle da iznesu svoje stavove. Gospodin Đurđevac bi trebao da nam objasni na koji način bi mogli da ostvarimo prava iz Arhuske konvencije. Danas jedan Ivan Karić ima veća prava od celog korpusa NVO koje se bave pitanjima zaštite životne sredine. Gospodin Đurđevac bi trebao da da odgovora na koji način bi predstavnik tih NVO, odnosno „malih zelenih“ ( a to mogao biti i Ratko Đurđevac)  mogao da ima bar približna  prava da u Narodnoj skupštini govori o ekološkim problemima  kao što ih ima pojedinac koji se zove Ivan Karić, poslanik Zelene stranke. U tom slučaju rezultati ne bi morali da dolaze „odozgo“. Smer bi u tom slučaju mogao da se promeni.

Drugi veliki (diskutabilni) problem , po nama, je što se Zakonom o udruženjima dozvoljava osnivanje udruženja sa neograničenim brojem oblasti delovanja, tako da se zaštitom životne sredine bave raznorodna udruženja – od ekoloških pa do udruženja koja ni po kojoj osnovi ne bi trebalo da se bave zaštitom životne sredine.  Po nama,  jedina svrha osnivanja „univerzalnih udruženja“ je da mogu da konkurišu za dobijanje finansijskih sredstava kod svih ministarstava i sekretarijata. Drugu svrhu ne vidimo.

Najveći problem ekoloških NVO je razjedinjenost , gde   „svaka  vaška (ekološka NVO) radi obaška“. Očekivali smo od Ekološkog pokreta Vrbasa  da da predloge za ujedinjavanje ekoloških NVO, za dobijanje reprezentativnosti , za prava nastupa predstavnika ekoloških NVO u skupštinama ( od lokalnih do republičke),  za  rešavanje ZAJEDNIČKIH, odnosno OPŠTIH problema  ovih udruženja ( smanjivanje administracije, uprošćavanje procedura, oslobađanje određenih finansijskih nameta- oslobađanje od pretplate za telefon, struju, oslobađanje od PDV-a, lakše i jednostavnije vođenje knjigovodstva za NVO,  lakši pristup informacijama, lakše učešće u procesima odlučivanja, objavljivanje potpunih podataka o registrovanim NVO na sajtu APR-a, ...).           

Takođe, EPV je  mogao  da  iznese predlog o modalitetima finansiranja ekoloških NVO koje imaju zaposlene i čistih volonterskih NVO, kao i način finansiranja „univerzalnih NVO“. Podrazumeva se da  NVO koje na svom čelu imaju profesionalne predsednike, direktore, menadžere ( kojima je to profesija-posao), a pogotovo ljude koji inače rade u državnim organima, pogotovo onim koje se bave zaštitom životne sredine, imaju mnogo veće kapacitete od čistih volonterskih NVO, pogotovo onih iz malih mesta i nerazvijenih sredina. Čini nam se da se zalaganje za uvođenje „katastra sa kapacitetima NVO“ svodi na „navrtanje vode na svoju vodenicu“ i na ono „ko ima –daj mu, ko nema – ne mora ni da ima“. Na ovaj način bi na propast bile osuđene male organizacije i organizacije iz malih sredina. Po nama , nevladin sektor bi trebao podjednako da se razvija u čitavoj Srbiji , pa čak i da se više stimuliše u nerazvijenim krajevima. Da kažemo da je Ekološki pokret Odžaka u 2013. godini za rad naših osam podružnica od lokalne samouprave dobio ukupno 90.000 ( devedeset  hiljada) dinara. Mogao bi i gospodin Đurđevac da iznese podatke za EPV.  Glavninu novca „nose“  NVO iz Beograda i Novog Sada. Po podacima Ekološkog pokreta Odžaka na dan 27.12. 2013. u Beogradu i Novom Sadu je postojalo  786 ekoloških NVO, a u čitavoj Srbiji 2223, odnosno u Beogradu i Novom Sadu je locirano 35,3% ekoloških NVO. Da li su Beograd i Novi Sad 35,3 % Srbije?  Pre se radi o onome  „ko bliži vatri – taj uzima pare“ i onim OCD  o kojima govori EPV kao „specijalizovanim za pisanje projekata“.

EPV se u tačkama 2.i 3. zalaže za „davanje instrukcija“,  što u praksi znači fakultativnost. Mislimo da kroz zakone treba dati naređenje, odnosno sve treba da bude imperativnog karaktera . Takve predloge je dao Ekološki pokret Odžaka   za izmene i dopune Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine. Fakultativnost i  „davanje instrukcija“ je i dovelo do toga da ni u jednoj opštini u Srbiji ni posle četiri i  po godina od ratifikovanja Arhuske konvencije  nisu donete odluke kojima se institucionalno regulišu prava ekoloških NVO u lokalnim sredinama. Naš zahtev za usvajanje dva modela pravnih akata kojima bi nam bili stvoreni institucionalni mehanizmi za učešće u politici zaštite životne sredine nisu usvojeni ni posle dve i po godine.  Zašto?  Jednostavno što je  jedna lokalna  politička baraba jača od ratifikovane Arhuske konvencije i može da naredi da nam se ta prava ne daju! Tu država treba da preseče i da naredi šta konkretno mora da se uradi u svakoj lokalnoj zajednici. 

Na okruglom stolu Ekološki pokret Odžaka je svim učesnicima dostavio štampani materijal sa predlozima u vezi izmena Zakona o udruženjima, Zakona o zaštiti životne sredine i predloge koje smo dostavli neformalnoj Zelenoj poslaničkoj grupi. Konkretne predloge dala je i  Društveno Odgovorna Mreža DOM Anli ( takođe dostavljeno svim učesnicima okruglog stola). Tu je u dve tačke i nekoliko podtačaka dato više konkretnih predloga za praktičnu primenu Arhuske konvencije. Kompletan materijal sa okruglog stola dostavljen je Tini Janjatović iz Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine. Interesuje nas da li  Zeleni Vrbas dostavio konkretne predloge u vezi izmene i dopune  seta  zakona o zaštiti životne  sredine ? Ako nije dostavio ništa, onda otvoreno pismo ministarki  služi samo za reklamiranje Ekološkog pokreta Vrbasa i stvaranja utiska da se nešto radi. Uzimajući u obzir dugogodišnji rad i reference Ekološkog pokreta Vrbasa, mi se nadamo da jer EPV  za izmenu i dopunu seta zakona o zaštiti životne sredine dao bar pet  puta više predloga od Ekološkog pokreta Odžaka  ili DOM Anlija.

Da se ne bi desilo da „i taj ostatak ( članovi OCD, obično čelnici ,prim. EPO) u proseku nema pojma o PRTR protokolu, Meta registru, Arhuskoj konvenciji, Agendi  21 ,...“ trebalo bi formirati Centralni ekološki portal (CEP), koji bi se uređivao iz više centara (da ga zajednički uređuju urednici i vlasnici sadašnjih mnogobrojnih  ekoloških portala) i na kome bi se nalazile sve relevantne ekološke informacije, između ostalog i ovo o čemu govori EPV. Za ekološke NVO koje nemaju računarsku opremu i internetsku komunikaciju, za male ekološke NVO i ekološke NVO iz nerazvijenih krajeva štampao bi se bilten u kome bi se nalazile informacije koje postoje na CEP-u. Zajedničko uređivanje CEP-a iz više centara bio bi vid ujedinjavanja i zajedničkog delovanja ekoloških NVO. Danas nam za pregled mnogobrojnih ekoloških portala treba dnevno nekoliko časova, tako da smo se pretvorili u internet ekologe. Samo možemo da žalimo što je ugašen portal Centra za razvoj ekološke svesti „Izvor“ iz Beograda. To je bio portal sa najsveobuhvatnijiom  ekološkim informacijama.  

Nadali smo se da u ovim oblastima EPV da konkretne predloge. Nažalost, od ovih predloga kod EPV-a  ni traga ni glasa. 

Ovde smo   izneli samo neke osnovne zamerke Ekološkom pokretu Vrbasa. Pregled stavova Ekološkog pokreta Odžaka  sa detaljnim obrazloženjima i primerima iz prakse rada Ekološkog pokreta Odžaka i opštine Odžaci  mogu   se videti na sajtu Ekološkog pokreta Odžaka ( www.epodzaci.org ) , u delu PREUZMITE ( označeno zelenim trouglovima) ili u delu  KOMENTARI.

I nešto o KATASTRU EKOLOŠKIH NVO. Za „katastar ekoloških NVO“, koji vodi Ekološki pokret Odžaka, rečeno je da je to „prosta lista sa podacima o OCD“. To je i bila svrha pravljena ove baze podataka. Ekološki pokret Odžaka, kada je započeo ovaj posao, i nije imao veće aspiracije i ambicije. I takva „prosta lista“ je , bar po nama i za sada, u Srbiji  najpouzdanija lista o nevladinim organizacijama koje se isključivo ili delimično bave zaštitom životne sredine. U Srbiji garantovano nema bolje i pouzdanije. Da je gospodin Đurđevac ostao do kraja okruglog stola , mogao je da čuje da je  za VI izdanje „Baze podataka ekoloških NVO u Republici Srbiji“, pored dve Word verzije ( po opštinama i po okruzima), spremljena i verzija u  Exel-u. I ta Exel  verzija  će u prvom izdanju biti „prosta lista  OCD“, ali će takva tabela omogućiti jednostavnu  mogućnost „piši-briši“ i  uvođenja ili  brisanja neograničenog broja vrsta i  kolona u koje mogu da se unesu( izbrišu) svi podaci o kojima govori gospodin Đurđevac (  naziv na stranom jeziku, skraćeni naziv NVO, godina osnivanja

( „postojanost“) , broj članova, broj kvalifikovanih članova  ( fakultetskih zaštitara raznih profila) , broj podružnica–ako ima podružnice, jedna ili više oblasti delovanja 

( „specijalizovanost“), broj ostvarenih projekata na lokalnom, pokrajinskom, republičkom ili međunarodnom nivou („ iskustvo“), prosečna vrednost odobrenih grantova, prosečni godišnji prihodi NVO u određenom periodu- u poslednjih pet ili deset godina, maksimalni iznos donacije i mnogi drugi podaci po želji ) i da se jednim klikom na vrhu kolone može iz celog spiska  izdvojiti grupa za koju postoji zainteresovanost pojedinca ili organizacije. Naravno, da bi se napravila ovakva ozbiljna tabela sa obiljem nabrojanih podataka treba mnogo volje, vremena, rada i novca za plaćanje onoga ko bi ove podatke uneo i stalno ih  ažurirao. Da bi se stvorila pouzdana baza podataka sa obiljem podataka za koje se zalaže Ekološki pokret Vrbasa trebalo bi da postoji zakonska obaveza svih NVO koje se bave zaštitom životne sredine da dostave svoje podatke administratoru baze podataka. To „naređenje“ može jedino da „izda“ Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine  uslovljavanjem dobijanja finansijskih sredstava ( od lokalnog do republičkog nivoa) time da o toj organizaciji moraju da postoje podaci u bazi podataka. Da li će tu bazu podataka voditi Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine ili će biti povereno nekome – to je stvar odlučivanja. Zašto za to ne bi bio plaćen Ekološki pokret Odžaka kada je  i ovako ovaj posao radio  besplatno nekoliko godina? Zašto ne bi mogli nekoga da zaposlimo na ovom  projektu ? Zašto bio sve moralo da radi Ministarstvo i da se sve radi u Beogradu? Ovo bi mogao da bude vid saradnje Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine sa ekološkim NVO - da jednoj ekološkoj  NVO  bude povereno da vodi bazu podataka o registrovanim i neregistrovanim (formalnim i neformalnim)  ekološkim NVO.  Ekološki pokret Odžaka će odlučiti da li će VI izdanje  „Baze podataka“ objaviti  sa podacima do 31.12.2013.  ili sa podacima do kraja marta 2014. godine – kako smo ranije najavljivali.

Iako smo najveći deo teksta posvetili primedbama, da kažemo da se apsolutno slažemo i podržavamo  mnogobrojne konstatacije i predloge  EPV-a  , na primer, da «građani definitivno ne poznaju svoja prava zagarantovana propisima», da prava mogu ostvariti  «samo kroz protekciju  ostvarenu  prijateljskim, rođačkim političkim vezama, ili gde ih nema –podmićivanjem», da  «morate pokrenuti izmenu Zakona i dopuniti  ga kaznenim merama protiv JLS koje ga ne poštuju « ( dodali bi «protiv pojedinaca iz JLS» - o čemu smo već zvanično dali predloge), da  MERZ bude koordinator za sprovođenje Arhuske konvencije, «da se takođe često ne razlikuju komunalni poslovi od poslova zaštite životne sredine» , što  se, dodali bi,  koristi za zloupotrebu novca namenjenog zaštiti životne sredine,  da se na javnim skupovima koje organizuju OCD odgovorna lica iz JLS  « pojave da daju promotivnu izjavu (ako se uopšte pojave)», da se JLS obavežu «da načine listu OCD koje se bave zaštitom životne sredine» , da se  protežira javno-privatno partnerstvo, da «zainteresovane OCD morale da dobijaju i elektronski materijal za sednice Skupštine JLS», da su «iskreni zaštitari obično u pogromu, nemilosti moćnika u siromaštvu i nemogućnosti da dođu na vaše sastanke bez plaćenih putnih troškova» , da postoje «OCD koje su se specijalizovale za pisanje projekata»  i takve OCD  uglavnom se ( za velike pare)  bave organizovanjem raznih skupova od kojih korist nemaju ni ekološke NVO niti se bilo šta radi na zaštiti životne sredine.   

Pozivamo sve ekološke organizacije u Srbiji da iznesu svoje primedbe na predloge EPV-a i pošalju podršku i na taj način pomognemo da se počne sa ozbiljnijim rešavanje ekološkim problema i da Ministarstvo za energetiku, razvoj i zaštitu životne sredine ne bude samo Ministarstvo za energetiku.

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška