Mirkovićevim zelenim zinulo d... za evrići

Naslov je sastavljen spajanjem izraza iz dva komentara koji su na sajtu Radio Odžaka (http://www.ico.rs) dali gospodin Slobodan i verovatno gospodin Nebitni (možda je gospođa).

Prva nekorektnost je što se dozvoljava da se na sajtu građani prepucavaju bez punog imena i prezimena, često neodmereno, neargumentovano i uvredljivo,  a potpisuju se sa „Ime je nebitno“,“Yoker“„Vranjanka“, „Radmila“,“Posmatrač“, „Arsen“, „Kurta“, „Murta“ i ostalo. Nije korektno spominjati ljude punim imenom i/ili prezimenom, a sa druge strane kriti se iza  nekih nadimaka ili samo imena. Malo je takvih kao što je Mladen Šipka , Miloš Pejčić ili Damir Milosavljević  koji se uvek potpišu punim imenom i prezimenom kada napišu komentar za sajt.

 U lokalnim medijima često se koristi izraz “odžački ekolozi“ ili, kao u pomenutom tekstu, „zeleni“. Ako se na sajtu  Ekološkog pokreta Odžaka (www.epodzaci.org ) pogleda „Baza podataka ekoloških NVO u Republici Srbiji“, vidi se da u odžačkoj opštini postoji osam nevladinih organizacija koje se bave ekologijom, od kojih su tri definisane kao (čiste) ekološke. Treba postaviti pitanje na koga se misli kada se kaže „odžački ekolozi“ ? Mislimo da uvek treba koristiti puno ime organizacije, na to smo nekoliko puta skrenuli pažnju,  i tada ne bi bilo dileme na koga se odnosi  komentar, vest, kritika, pohvala ili bilo šta drugo.

Nešto o izrazu „Mirkovićevi zeleni“.

Pre svega, Mirković nema nikakve zelene, već postoji Ekološki pokret Odžaka čiji je on član i trenutni predsednik. Ekološki pokret Odžaka nije imovina Mirkovića ili bilo koga drugog. Ekološki pokret Odžaka je, po zakonima ove države,  legalno organizovano i registrovano udruženje građana. Ima  podružnice u sedam od devet mesta opštine Odžaci. Ima preko 200 članova.EPO  održava svoje skupštine javno i to najavi preko lokalnih sredstava informisanja. Na skupštine redovno poziva lokalne funkcionere i građane, koji se, po pravilu, nikada  ne odazovu. Izveštaje o radu i finansijama redovno dostavlja predsedniku opštine ( dostavljano  Milanu Ćuku, Privremenom organu, Predragu Cvetanoviću) i verovatno je jedina nevladina organizacija u opštini sa takvom praksom, tako da niko u opštini Odžaci ne može da kaže da nije upoznat sa našim radom. Redovno dajemo saopštenja za javnost  o našim aktivnostima. Saopštenja za javnost dostavljamo lokalnim, regionalnim i republičkim sredstvima informisanja.Uz to, sve objavljujemo na svom sajtu. To što pojedina  lokalna sredstva  neće ili ne smeju da objave naše kritičke tekstove - to je njihova stvar i stvar (negativnog) uticaja lokalnih  političara i moćnika na  medije. Mi kontinuirano radimo već osmu godinu. Mi nismo fiktivna, partijska, organizacija za jednokratnu upotrebu ili organizacija za pranje i pljačku para. Mi nismo „ HURRY UP“, dobijemo 2,5 miliona dinara i nestanemo. Mi nismo „Zeleni horizont“, dobijemo pola miliona dinara i nestanemo. Mi nismo “Svetionik“, dobijemo 100.000 dinara i nestanemo. Mi nismo ekološki pokret osnovan (iz inata) “samo za grad Odžake“, pa da posle ništa ne radimo. Mi nismo „Eko život“ i da za nas niko ne zna da postojimo, a da iz opštinskog budžeta za 2011. dobijemo 140.000,00 dinara. Ekološki pokret Odžaka je u 2011. za svojih sedam podružnica dobio na konkursu 120.000,00 dinara iz budžeta opštine Odžaci, a od toga mu je do kraja godine uplaćeno 75.000,00 dinara.

Ekološki pokret Odžaka se zalaže da novoformirana Komisija za saradnju sa nevladinim, humanitarnim i ostalim organizacijama, pre svega,  sastavi detaljan spisak registrovanih nevladinih organizacija, da lokalna samouprava sa njima potpiše memorandume o saradnji, da se  uvede finansiranje osnovnih materijalnih troškova - kako bi sve nevladine organizacije mogle da  „prežive“ (mada bi mnogo bolje bilo da se  ove troškove pokrivaju sa pokrajinskog ili republičkog nivoa - što bi nevladine organizacije oslobodilo ucenjivanja od strane lokalnih političara) ,  da nevladine organizacije obavezno održavaju redovne skupštine ( što je i zakonska obaveza po Zakonu o udruženjima) i da lokalnoj samoupravi dostave izveštaje o radu i finansijskom stanju. Tek ako ispune ove uslove mogle bi da dobijaju sredstva iz lokalnog budžeta. Svi podaci o dodeljenim sredstvima  treba da budu istaknuti na sajtu opštine Odžaci. Tada razni Slobodani, Nebitni i ini ne bi olako  donosili zaključke i sebi dali pravo da određuju kome treba ili ne treba dodeljivati sredstva iz budžeta ili da li je nekom zinulo d…  za evriće, evrove ili zelembaće, da li neko trži 2-3 dobro plaćena radna mesta. Gospodinu Nebitnom bi bilo najpametnije da, umesto što  daje paušalne ocene i vređa skrivajući se iza „Ime je nebitno“, otvori sajt Ekološkog pokreta Odžaka, otvori deo DOKUMENTI, zatim otvori Statut Ekološkog pokreta Odžaka i pročita član 2, naročito stav 2, i bilo bi mu jasno da li se Ekološki pokret Odžaka  bavi politikom i da li se neko bori za mesto odbornika.  Kod nas je sve javno, a ako ga interesuje naš rad, može  legalno da prisustvuje sastancima Izvršnog odbora. Usput, gospodinu Nebitnom želimo da u životu NIKADA ne zarađuje evriće kao što ih zarađuje Ekološki pokret Odžaka ili Mirković i Ćirić kao članovi EPO-a.

I još jedna informacija. Da nije Evropske unije nevladine organizacije ne bi dobile iz bilo kojeg budžeta ni dinar. Linija 481 (stavka u budžetu za finansiranje nevladinog sektora) nastala je pod pritiskom EU. Evropska unija je svesna da civilni sektor deluje kao kontrola i korektiv vlasti - pa je zato i zainteresovana za njegovo postojanje , jer  je civilni sektor taj koji otvoreno ukazuje na mito, korupciju, zagađenje životne sredine, uskraćivanje mnogih ljudskih prava i mnogo  drugih negativnih pojava. Tamo gde je razvijen civilni sektor i gde postoje razrađeni mehanizmi za njihovo delovanje - tamo su ove pojave svedene na minimum.

Šta sve nije uradila lokalna samouprava u prethodnoj godini (sem što je obilato zapošljavala svoje „kadrove“ na izmišljena-fiktivna platna mesta) možete pročitati u našem prethodnom komentaru „Izgubljena godina“.

Ekološki pokret Odžaka će eventualno u budućem periodu  davati svoje komentare na sajtu Radio Odžaka samo pod uslovom da neko nešto napiše pod svojim punim imenom i prezimenom. Sa raznim anonimusima nećemo više da vodimo polemiku.

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška