Odštampajte ovu stranicu

Mi nismo nadležni

Neki građani su se žalili Ekološkom pokretu Odžaka da im je komunalna inspektorka, kada su oni , na poziv Odljenja za stambeno-komulne, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Odžaci, pokušali da  prijave postojanje veće površine ambrozije, dobili odgovor: „Mi za to nismo nadležni“.  Prosto da čovek ne poveruje?!

Navode tih građana proverila je Mesna podružnica Odžaci Ekološkog pokreta Odžaka i zaista je imalo šta da se vidi. Nismo znali da li se radi o ambroziji sa sojom ili o soji sa ambrozijom. Po odnosu ambrozije i soje  rekli bi smo, ipak, da se radi o ambroziji sa sojom. Glavna kultura je ambrozija, a među ambrozijom, tu i tamo, vidi se malo i soje.

Ambrozija je sigurno  rasprostranjena na preko 90% površine njive, i, što je još gore, njena visina je verovatno preko 1,5metara, a ako ne i skoro 2 metra. Da naraste do te visine sigurno je trebalo dosta vremena, pa se pitamo da li  je trebalo da se dozvoli da toliko poraste i da sada polenom uništava ljudsko zdravlje? O tome da će seme ambrozije sledeće godine biti zasejano na stotine hektara novih površina da i ne govorimo. Slična situacija je, mada mnogo bolja, i na susednim parcelama.

Pitamo se se šta rade komunalni inspektori, komunalni saradnik, ekološki inspektor i poljočuvari ?

O „angažovanju“ i „savesnom“ radu komunalne inspekcije govorili smo do sada više puta. Sada bi nešto o poljočuvarima. Nezvanično smo saznali da se za poljočuvare u odžačkoj opštini  iz budžeta godišnje izdvaja oko deset miliona dinara. Samo ime im kaže da oni trebaju da čuvaju naša polja. Otprilike se sada taj termin odnosi samo na poljske krađe – što je i povod pisanja ovog komentara. Mislimo da   pojam čuvanja polja treba neizostavno da obuhvati i čuvanje polja od širenja ambrozije ,tako da u opisu rada poljočuvara treba obavezno da stoji da su oni dužni da komunalnoj inspekciji, ekološkoj inspekciji i fitosanitrnom inspektoru prijave svaki slučaj postojanja ambrozije na terenima koje obilaze. Da se tako radilo, verovatno se ne bi desilo da se ambrozija nađe na nekoliko hektara i da poraste do 2 metra i da to nema ko da prijavi. Ako su poljočuvari plaćeni da obilaze polja, onda bi bilo normalno da vode računa i o čuvanju naših oraničnih površina od ambrozije.

Da poljočuvari godišnje troše desetak miliona budžetskih para  i da ne „vide“ toliku ambroziju, da komunalni inspektori sede u svojim kancelarijama i da bez prijave praktično nikada ne izlaze na teren  mislimo da je neopravdano trošenje poreskih para.

Mesna podružnica Odžaci EPO-a stoga predlaže opštinskim organima da se već na narednim sednicama Opštinskog veća i SO Odžaci pokrene postupak  za izmenu sistematizacije radnih mesta poljočuvara i da im se u opisu radnih zadataka obavezno nađe i mapiranje ambrozije i podnošenje prijava komunalnoj i ekološkoj inspekciji.Tada bi posao imali i oni i komunalni inspektori i opravdali bi svoju platu.

Share this article