Kočići i končići

Prošlih godina Ekološki pokret  Odžaka ukaziva je na ružnu pojavu da se zasađeno cveće  u centru grada ograđuje nekakvim kočićima i končićima. Apsolutno nam nije jasno čemu služe konci oko zasađenog cveća. Konci su toliko tanki i slabi da ne mogu nikoga da spreče da uđe u prostor gde je posađeno cveće. Ako nemaju zaštitnu ulogu, smatramo da su nepotrebni i da ih ne treba  postavljati.  Možda im je jedina funkcija da  ljudima i kerovima pokažu dokle je zona do koje smeju da se kreću?  Prošle godine  smo intervenisali i «ograda» je skinuta sa dve lokacije.

Ove godine situacija se ponavlja .
                
ograđuje posađeno cveće.  Pošto brigu oko održavanja ovog prostora vodi JKP «Usluga», tražimo da se  kočići i kanap uklone jer je ovakvo ograđivnje zaista neprimereno.

Ako grešimo, molili bi odgovorne u JKP «Usluzi» da i nama i građanima objasne svrhu ograđivanja.

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška