Ko je antidržavni element?

Komentar je pisan 22.9.2013. godine i sa objavljivanjem se čekalo do usvajanja dva modela pravnih akata za praktičnu primenu Arhuske konvencije.Objavljujemo  prvobitni tekst - uz jednu minimalnu  korekciju.

Da bi podsetio lokalnu odžačku  vlast da je Ekološki pokret Odžaka još pre više od dve i po godine podneo zahtev za usvajanje dva modela pravnih akata za praktičnu primenu Arhuske konvencije, dokumenta Ujedinjenih nacija  iz 1998. i ratifikovan  u Republici Srbiji 2009. , bivši predsednik Ekološkog pokreta Odžaka i njegov sadašnji sekretar Dušan R.Mirković , kao lični čin, za 2. 9. 2013.  za 12 časova zakazao je skidanje Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave iz hodnika stare zgrade SO Odžaci. O toj nameri bili su obavešteni  lokalni funkcioneri,  sredstva informisanja, Arhus centri u Republici Srbiji  i mnogi drugi.

U zakazano vreme i na zakazanom  mestu  pojavila se samo predsednica opštine Odžaci Izabela Šerić i pozvala Dušana R. Mirkovića na razgovor. Razgovoru su prisustvovali i pomoćnici predsednice Goran Stamenković i Vasil Nastoski i predsednik SO Odžaci Miloš Pejčić. 

 

Razgovor je bio konstruktivan i završio se zaključkom da Goran Stamenković, inače  diplomirani pravnik po struci, prouči zahtev Ekološkog pokreta Odžaka  i da ocenu da li je taj zahtev opravdan ili ne.

Kakav odgovor je dao gospodin Stamenković za ovu priču nije interesantan. Bitno je da je posle sastanka Dušan R. Mirković legitimisan od strane dva policajca PS Odžaci. Kako policajce nije pozvao Dušan R. Mirković, očigledno je da ih je neko pozvao iz lokalne samouprave. Oni su verovatno trebali ili da spreče skidanje Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave ili ako bi bio skinut , da preduzmu odgovarajuće mere – što, verovatno, podrazumeva privođenje u PS Odžaci, informativni razgovor, saslušanje, prekršajna ili krivična prijava, pritvor  ili već šta sledi po zakonu. Naglašavamo da se Dušan R. Mirković unapred nije iformisao o mogućim posledicama čina skidanja Kodeksa.

Bitno za ovu priču je da bi se ovaj čin smatrao nekom vrstom antidržavne aktivnosti , a Dušan R. Mirković kao neka vrsta antidržavnog elementa.

Da li je Dušan R. Mirković antidržavni element ili neko drugi?

Da vidimo šta su radili državni službenici i lokalni funkcioneri u vezi davanja odgovora na podneti zahtev Ekološkog pokreta Odžaka? 

 I da Opština Odžaci nije potpisala Etički kodeks ponašanja funkcionera lokalne samouprave , službenici i funkcioneri lokalne samouprave su trebali Ekološkom pokretu Odžaka da daju odgovor. U Opštinskoj upravi  opštine Odžaci  mnogi primaju novac da bi radili  “u interesu“ građana“. Interes grupe građana , udruženih i po zakonu registrovani kao Ekološki pokret Odžaka, je bio da im se priznaju prava koja proističu iz Arhuske konvencije, a da bi se to ostvarilo  bilo je potrebno da  SO Odžaci usvoji neki akt kojim bi se to pravo  tim građanima priznalo. Ekološki pokret Odžaka je smatrao da bi se ti mehanizmi stvorili ako bi SO Odžaci usvojila dva modela pravnih akata za praktičnu primenu Arhuske konvencije koje je predložio Arhus centar Kragujevac. Kako Ekološki pokret Odžaka nije ovlašćeni predlagač po Statutu opštine Odžaci, jedini, posredni put je bio da se zahtev uputi Opštinskom veću opštine Odžaci .U slučaju da Opštinsko veće opštine Odžaci pozitivno reši zahtev , zahtev bi se našao pred odbornicima SO Odžaci.  U slučaju neprihvatanja zahteva, Ekološki pokret Odžaka je trebao da dobije odgovor u kome nas obaveštavaju o odbijanju zahteva. Nažalost, za  dve i po godine nije se desilo ni jedno ni drugo.

Očigledno je da nekome u lokalnoj samoupravi ovo nije odgovaralo, pa su nečijim nečinjenjem ili namernom opstrukcijom prava građana udruženih u Ekološki pokret Odžaka uskraćena. Svi ti službenici ili lokalni funkcioneri su za te dve i po godine  redovno primali platu za nesavestan rad i  neobavljanje poverenih im poslova, i na taj način svojim neradom praktično pljačkali državu, sa jedne strane, i onemogućavali  građanima da ostvare svoja prava, sa druge strane. 

Postavlja se pitanje ko je sada antidržavni element: Dušan R. Mirković, koji je na simboličan način hteo da pokaže lokalnoj samoupravi da loše radi i uskraćuje građanima zakonska prava, ili  zaposleni u OU opštine Odžaci i lokalni funkcioneri  koja im ta prava osporavaju svojim neradom i neopravdanim uzimanjem para iz lokalnog budžeta?

Odgovor je jasan. Antidržavni element su službenici i lokalni funkcioneri, ali zakonima ove države   takvo njihovo ponašanje nije sankcionisano, pa mogu da se ponašaju na opisani način i građanima ove države do mile volje  osporavaju očigledna zakonska prava. Zakon u kome nisu predviđene sankcije za zaposlene u državnim institucijama i ustanovama  i nije zakon. To je samo fingiranje pravne države. Da je pravne države, nesavesni službenici  državnih institucija i ustanova odavno bi bili označeni kao antidržavni elementi i kao takvi udaljeni sa posla. Kod privatnih poslodavaca takvi se ne zadržavaju ni jedan dan.

Tada ne bi bili legitimisani  ljudu koji ukazuju na loš rad državnih institucija i ustanova.

 

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška