Iskopajte mu i drugo oko

Stari vic kaže da je posle neke brljotine na gusarskom brodu kapetan sazvao celu posadu i rekao:

-Onaj ko je napravio brljotinu, da se javi. Ako se ne javi, iskopaću mu i drugo oko!

Vic smo ispričali u vezi  usmene i nezvanične žalbe direktora JKP «Usluge»  Petra Svilara predsedniku Ekološkog pokreta Odžaka. Direktor  se žalio  da je Ekološki pokret Odžaka naneo štetu JKP  «Usluzi» jer su morali posle našeg komentara «Šta rade inspekcije i JKP ’Usluga’?»  da sa prostora oko pijace uklone čitav kamion građevinskog  šuta i svinjskog đubreta!?  Navodno im je to vanredni i nepotrebni trošak.

Da podsetimo direktora JKP»Usluge» na član Odluke o komunalnim delatnostima koji kaže da uređivanje i održavanje pijace vrši JKP u Odžacima, dok drugi član kaže da održavanje javne površine oko poslovnih prostorija i objekata vrši korisnik ,odnosno vlasnik. I po jednom i po drugom članu JKP «Usluga» je bila dužna da očisti prostor oko pijace i bez javne opomene Ekološkog pokreta Odžaka - tako da uopšte ne stoji tvrdnja direktora da su pretpeli nepotrebne troškove zbog čišćenja terena oko pijace u Odžacima. To im je bila dužnost.

Druga i glavna  žalba direktora, zbog koje i pišemo ovaj komentar, odnosila se na iznošenje svinjsko đubreta i bacanja  neposredno uz zid pijace. To se dešavalo i ranije, samo je đubre tada  bacano unutar pijace, na mestu gde se nalaze kontejneri u koje se odlaže smeće sa prostora pijace. Kada je zatvoren ulaz u pijacu , prešlo se na bacanje đubreta na ulicu. Direktor je izjavio da zna ko baca đubre i da je JKP «Usluga» podnosila prijave, da su izlazili inspektori, da su podnošene prijave , da se išlo na sud , da su time  napravljeni troškovi JKP  «Usluzi» , a da se praksa iznošenja svinjskog đubreta (izmeta) nastavlja. I Ekološki pokret Odžaka zna da se radi o vlasniku jedne kafane i da je to u Odžacima  javna tajna. Prosto je neverovatno da pored silnih plaćenih državnih službi  i podnetih prijava pojedinac može da tera svoju samovolju i ugrožava zdravlje velikog broja građana koji dolaze na pijacu.

Zato Ekološki pokret Odžaka predlaže direktoru JKP «Usluge» da vlasniku kafane iskopa i drugo oko.

Kako?

Vrlo jednostavno. Kada se desi da vlasnik kafane baci svinjski izmet u  ili oko pijace, ne treba  više  zvati  inspektore, ne treba podnositi prijave, ne treba ići na sud, ne treba čekati bilo kakvu presudu, jer se pokazalo da  pravna ( «pravna» ) država očigledno ne funkcioniše i da ne može da spreči ovakvo ponašanje. Treba primeniti princip  «oko za oko, zub za zub»,odnosno  treba raditi isto ono što radi vlasnik kafane. Treba , kad niko ne vidi, uzeti kolica , natovariti izmet i istovariti ga na trotoar ispred ulaza u kafanu  «nepoznatog» kafandžije , pa neka se vlasnik misli da li će mu neko ući u kafanu i da li će mu  u  budućnosti pasti na pamet da  smeće iz svinjca baca na i oko pijace. Umesto da JKP «Usluga»  podnosi prijave protiv nesavesnog vlasnika kafane, neka vlasnik kafane podnosi prijavu protiv NN lica koje mu baca (njegov) sviski izmet ispred kafane.

Pitanje je samo da li direktor JKP «Usluge» ima petlju da vlasniku kafane «iskopa i drugo oko».

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška