Džabe se slikate (džabe ste krečili)

Ovih dana odžačka sredstva informisanja intenzivno obaveštavaju javnost da je započela sanacija divlje deponije u Deronjama i da će se za tu namenu potrošiti preko milion dinara.

Početak radova  slikanjem i davanjem izjava obeležili su predsednik opštine Odžaci Predrag Cvetanović, predsednik Skupštine opštine Odžaci Miloš Pejčić, inače menadžer ovog projekta, i Darko Dukić u ime JKP «Usluge» , kao izvođača radova.

Viđeno neodoljivo podseća na izjave koje je Veroljub Marković  davao u jeku predizborne kampanje za vanredne izbore, samo što su se tada «sanirale» ratkovačka  i neke druge divlje deponije. U vreme vanrednih izbora i sada potrošiće se preko 5.000.000,00 (pet miliona) dinara. Gledano spolja, sve je ovo lepo i korisno, ali od svega su najvažniji rezultati, jer divlje deponije zaista  stvaraju ružnu sliku, ma gde se nalazile.

Kakav će biti krajnji rezultat?

Po mišljenju Ekološkog pokreta Odžaka jedini stvarni rezultat biće uzaludno potrošenih 5.000.000,00 dinara. U ranijem komentaru «Potrebno saniranje ’saniranih’ deponija» rečeno je da da su rezultati «saniranja» ratkovačke i karavukovačke deponije (ili: divlje deponije) katastrofalni i da je stanje praktično gore nego pre sanacije.Bojimo se da će  za godinu dana u Deronjama situacija biti ista kao danas  u Ratkovu i Karavukovu.

U čemu je problem?

Odgovor je vrlo jednostavan. Treba samo promeniti redosled poteza i saniranje  (divljih) deponija ostaviti za kraj. Ekološki pokret Odžaka odavno ukazuje da prvi i osnovni potez treba da bude promena Odluke o komunalnim delatnostima, gde će dve osnovne stvari biti primoravanje na bilo koji način građana i ustanova  da vrše primarnu selekciju sekundarnih sirovinu i uvesti apsolutnu zabranu individualnog iznošenja smeća. Za ponašanja suprotna od ova dva predložena treba uvesti maksimalno dozvoljene zakonske kazne.

Šta je bitno u ovom predlogu?

Za ove mere nisu potrebni nikakvi milioni , slikanje i davanje izjava. Potrebno je samo da se vladajuća većina, i izvršna i zakonodavna, dogovore i u roku od sedam dana donesu novu Odluku o komunalnim delatnostima i , što je još bitnije, nateraju inspekcijske organe da rade posao za koji su plaćeni.

Pitamo se šta radi Odelenje za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine? Da li je urađen Akcioni  plan upravljanja otpadom, da li su urađeni projekti za ZELENA OSTRVA, da li su  za sva naseljena mesta  odeređene lokacije za ZELENA OSTVA, da li su spremili nacrt nove Odluke o komunalnim delatnostima, da li su  dali predloge za stvaranje uslova građanima za  primarnu selekciju, da li su dali predloge za organizovano iznošenje smeća u svim naseljenim mestima,...?  Referendumi o uvođenju samodoprinosa redom doživljavaju neuspehe, pa o ovome treba vrlo ozbiljno ramisliti.

Gde opštinska vlast usmerava novac iz Foda za zaštitu životne sredine, zašto  ne formiraju neko upravljako telo u tom Fondu, zašto se ekološkim NVO ne dozvoljava da «primirišu» Fondu, zašto... ?

Poruka opštinskim čelnicima je vrlo jasna: Počnite da čitate pismo od kraja i tim  redom realizujte program sanacije deponija. U medicini je poznato pravilo da treba otkloniti uzročnika i posledica će sama od sebe nestati. Ako tako ne uradite, važiće  grafit koji  često možemo da pročitamo na sveže okrečenim fasadama: «Džabe ste krečili».

Opštinskim čelnicima pouka i poruka za kraj  je vrlo  jasna: DOZOVITE SE PAMETI I  MILIONE ULOŽITE U STVARANJE USLOVA ZA PRIMARNU SELEKCIJU SEKUNDARNIH SIROVINA. «Glupi» i «siromašni» Japanci recikliraju preko 80% otpada. Budimo i mi «glupi» i «siromašni». Ovaj put je mnogo teži, ali sigurno će dati trajne rezultate. Ad hoc akcije i  jeftin politički EPP  sa početka teksta neće ukloniti divlje deponije ili sprečiti nastajanje novih.

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška