Odštampajte ovu stranicu

Da li je moguće ?

Neslavni početak organizovane ( ili, bolje rečeno, „organizovane“) primarne selekcije sekundarnih sirovina, koji se, pre svega, odnosio na sakupljanje PET ambalaže , počeo je pre nekoliko godina čuvenom rečenicom ondašnje visoke funkcionerke vladajuće Srpske radikalne stranke, inače zadužene za oblast ekologije, koju je izrekla u uvodnom delu sastanka koji je organizovan za predstavnike mesnih zajednica svih naselja u opštini Odžaci povodom nabavke kontejnera za selekciju PET ambalaže: „Pravo da vam kažem , do juče nisam znala šta je to PET ambalaža“.

Otprilike kako je počelo organizovano ( „organizovano“) sakupljanje PET ambalaže, tako se nastavilo i tako je i dan-danas, jer se u toj komunalnoj delatnosti ne zna ni ko pije ni ko plaća..

Vremenom sve više ljudi se uključivalo u primarnu selekciju PET ambalaže, ali ostaje problem onih koji se i dalje ne priključuju ovakvom načinu ponašanja, već i dalje PET ambalažu bacaju kao smeće, iako im se kontejneri nalaze maltene uz samu kuću. Po nekim našim saznanjima , na 300 stanovnika bi trebalo obezbediti po jedan kontejner za selekciju PET ambalaže. Kako opština Odžaci ima oko 30.000 stanovnika, ispada da je za potrebe selekcije PET ambalaže dovoljno oko 100 kontejnera. Naša opština raspolaže sa 126 takvih kontejnera, pa ispada da jedan kontejner ne dolazi na 300 stanovnika, već na 238 stanovnika, odnosno mreža kontejnera je gušća od predviđenog standarda. Iako je mreža gušća nego što je potrebno, veliki deo PET ambalaže i dalje završava u smeću.

Postavlja se pitanje ko je za to kriv ?

Odgovor je vrlo jasan i nedvosmislen: krivac je aktuelna vlast .

Prvo da objasnimo šta je povod pisanju ovog komentara i davanju naslova „Da li je moguće?“

Neposredni povod je gomila balona koje smo uočili 15.5.2013. ispred jedne kuće u Ulici Svetozara Markovića u Odžacima . Na dan iznošenja smeća ( sreda) pored kante za smeće stajalo je nekoliko balona. U čemu je problem? Problem je u tome šta na 135 koraka od te kuće ( što je možda negde 80-100 metara) postoji kontejner za odlaganje PET ambalaže kod prodavnice „Dinar“ ( ugao ulica Svetozara Markovića i Bačke) i što je vlasnik balona trebao da pređe to rastojanje i ubaci ih u namenski kontejner umesto što ih je stavio pored kante i što će biti odneti kao smeće, jer ni radnici JKP „Usluge“ nemaju naređenje da PET ambalažu ne ubacuju u kamion smećar. Gomile balona snimljene su i u Bačkom Brestovcu 18.5.2013. godine. Verujemo da je situacija ista i u ostalim mestima.

Razumemo da na početku sakupljanja PET ambalaže ljudi nisu znali čemu služe postavljeni kontejneri. Razumemo da ljudi u početku nisu imali naviku da vrše odvajanje PET ambalaže. Razumemo da za stvaranje navike treba izvesno vreme. Razumemo da neko PET ambalažu neće da nosi iz jednog u drugi kraj grada.

Šta ne razumemo?

Ne razumemo da posle pet godina postojanja kontejnera neko ne shvata , blago rečeno i u najmanju ruku, da nije pristojno da PET ambalažu baca u smeće. Ne razumemo da neko sto puta vidi kontejner sa odvojenom PET ambalažom, a da i dalje ne zna da PET ambalažu iz svog domaćinstva treba da odloži u namenski kontejner. Ne razumemo da nekoga mrzi da pređe sto metara i balone ubaci u namenski kontejner. Ne možemo da shvatimo da neko ne zna da takvim ponašanjem zagađuje životnu sredinu. Nije nam jasno da takvi ne shvataju da neko od sakupljenih i prodatih flaša i balona može da obezbedi zaradu i prehrani svoju porodicu. Ne razumemo da neko ne shvata da se selekcijom sekundarnih sirovina štede resursi naše planete. Nije nam jasno mnogo toga. Ono što nam najviše nije jasno je što vlast to sve toleriše i što poslednjom Odlukom o komunalnim delatnostima nije detaljno regulisala obaveze pojedinaca , ustanova, institucija, ugostiteljskih objekata i drugih u pogledu primarne selekcije otpada i što nije propisala drastične kazne za ovakvo ponašanje – što Zakon o komunalnim delatnostima dozvoljava. Da je to uradila, ne bi smo postavljali sva ova pitanja.

Zašto aktuelna vlast nije napravila valjanu Odluku o komunalnim delatnostima?

Samo zato da bi ostala na vlasti i zaposlila kadar dojučerašnje opozicije - što je bila cena da opozicija postane koalicioni partner. Rezultat toga je loša Odluka o komunalnim delatnostima koja omogućava našim sugrađanima da se ponašaju na opisan način. Glavna namera donete odluke je da JKP „Usluga“ bude opštinski monopolista u obavljanju svih komunalnih delatnosti. To što Odluka o komunalnim delatnostima ima bezbroj „rupa“ – nikoga mnogo ne tangira.

Zbog toga što detaljno nije regulisano ponašanje građana i ostalih u oblasti primarne selekcije sekundarnih sirovina, postavljamo pitanje iz naslova: Da li je moguće da aktuelna vlast nakaradnom Odlukom o komunalnim delatnostima pojedincima i ostalima dozvoljava, posle nekoliko godina postojanja mreže namenskih kontejnera, da velika količina PET ambalaže i dalje završava kao smeće i zagađuje lokalnu životnu sredinu ?

Da li je moguće da pojedini građani i dalje ne znaju čemu služe postavljeni kontejneri ?

Share this article