Ekološki pokret Odžaka

Ekološki pokret Odžaka

Ekološki pokret Odžaka deluje od novembra 2004. godine u oblasti ekologije, zaštite životne sredine i razvijanja svesti pojedinaca o značaju održivog razvoja.

Neki građani su se žalili Ekološkom pokretu Odžaka da im je komunalna inspektorka, kada su oni , na poziv Odljenja za stambeno-komulne, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Odžaci, pokušali da  prijave postojanje veće površine ambrozije, dobili odgovor: „Mi za to nismo nadležni“.  Prosto da čovek ne poveruje?!

Navode tih građana proverila je Mesna podružnica Odžaci Ekološkog pokreta Odžaka i zaista je imalo šta da se vidi. Nismo znali da li se radi o ambroziji sa sojom ili o soji sa ambrozijom. Po odnosu ambrozije i soje  rekli bi smo, ipak, da se radi o ambroziji sa sojom. Glavna kultura je ambrozija, a među ambrozijom, tu i tamo, vidi se malo i soje.

Na konferenciji za štampu  Ujedinjenih regiona Srbije Mirko Važić, šef odborničke grupe URS-a u odžačkom parlamentu, koju je držao zajedno sa Snežanom Sedlar, republičkim poslanikom iz G17plus,  i    Milošem Pejčićem, predsednikom OO G17plus u Odžacima i predsednikom Skupštine opštine Odžaci, govorio je , između ostalog, i o radu Ekološke zadruge „Odžačanka“ iz Odžaka , iznoseći zamerke na njen neefikasan rad i dao  nekoliko  predloga za  unapređenje  rada  kako bi količina sakupljenih sekundarnih sirovina omogućila  ekonomski samoodrživo poslovanje Zadruge - što trenutno nije slučaj.

Pri raspisivanju konkursa za zaštitu životne sredine za ekološke nevladine organizacije od strane Ministarstva zaštite životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Fonda za zaštitu životne sredine i drugih  zahteva se podnošenja  savim nepotrebne domumentacije kojom se praktično vrši birokratsko  maltretiranje i  finansijsko iscrpljivanje i onako  jadnih ekoloških nevladinih organizacija. Primedba se odnosi i na ostale NVO. Da bi to pokazali i dali svoj komentar,  dajemo primer potrebne dokumentacije koje je na poslednjem konkursu tražilo Ministarstvo zaštite životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja i kopiju dela teksta istog Ministarstva u komentaru «Kratak komentar pristiglih prijava» i tri uslova iz konkursa Fonda za zaštitu životne sredine.

Na okruglom stolu «Upravljanje otpadom», koji je održan u organizaciji Udruženja Terra’s iz Subotice i Regionalnog Arhus centra Subotica, izneto je dosta interesantnih i različitih mišljenja i pogleda o problemu upravljanja otpadom i o načinima da se što veća količina različitih vrsta otpada  korisno upotrebi, odnosno da se što manje otpada trajno odlaže na deponije, a naročiti da se nekontrolisanim bacanjem otpada  izbegne stvaranje divljih deponija.

Predmet ovog komentara biće razmatranje iznetih stavova JKP «Čistoća i zelenilo» iz Subotice, kao predstavnika javnog preduzeća,  predstavnice jedne privatne firme koja se bavi otkupom sekundarnih sirovina i stava Ekološkog pokreta Odžaka da bilo koja lokalna samouprava treba da odredi samo JEDAN model, odnosno način  sakupljanja sekundarnih sirovina.

Prošlih godina Ekološki pokret  Odžaka ukaziva je na ružnu pojavu da se zasađeno cveće  u centru grada ograđuje nekakvim kočićima i končićima. Apsolutno nam nije jasno čemu služe konci oko zasađenog cveća. Konci su toliko tanki i slabi da ne mogu nikoga da spreče da uđe u prostor gde je posađeno cveće. Ako nemaju zaštitnu ulogu, smatramo da su nepotrebni i da ih ne treba  postavljati.  Možda im je jedina funkcija da  ljudima i kerovima pokažu dokle je zona do koje smeju da se kreću?  Prošle godine  smo intervenisali i «ograda» je skinuta sa dve lokacije.

Ove godine situacija se ponavlja .
                
ograđuje posađeno cveće.  Pošto brigu oko održavanja ovog prostora vodi JKP «Usluga», tražimo da se  kočići i kanap uklone jer je ovakvo ograđivnje zaista neprimereno.

Ako grešimo, molili bi odgovorne u JKP «Usluzi» da i nama i građanima objasne svrhu ograđivanja.

Komentar je pisan 22.9.2013. godine i sa objavljivanjem se čekalo do usvajanja dva modela pravnih akata za praktičnu primenu Arhuske konvencije.Objavljujemo  prvobitni tekst - uz jednu minimalnu  korekciju.

Da bi podsetio lokalnu odžačku  vlast da je Ekološki pokret Odžaka još pre više od dve i po godine podneo zahtev za usvajanje dva modela pravnih akata za praktičnu primenu Arhuske konvencije, dokumenta Ujedinjenih nacija  iz 1998. i ratifikovan  u Republici Srbiji 2009. , bivši predsednik Ekološkog pokreta Odžaka i njegov sadašnji sekretar Dušan R.Mirković , kao lični čin, za 2. 9. 2013.  za 12 časova zakazao je skidanje Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave iz hodnika stare zgrade SO Odžaci. O toj nameri bili su obavešteni  lokalni funkcioneri,  sredstva informisanja, Arhus centri u Republici Srbiji  i mnogi drugi.

U zakazano vreme i na zakazanom  mestu  pojavila se samo predsednica opštine Odžaci Izabela Šerić i pozvala Dušana R. Mirkovića na razgovor. Razgovoru su prisustvovali i pomoćnici predsednice Goran Stamenković i Vasil Nastoski i predsednik SO Odžaci Miloš Pejčić. 

epologoPri raspisivanju konkursa za finansiranje projekata ekoloških nevladinih organizacija ( NVO) , bez obzira da li se konkursi raspisuju na lokalnom, regionalnom, pokrajinskom ili republičkom nivou, uslovi konkursa su apsolutno isti za sve organizacije.

Da li treba da bude tako?

Postoje najmanje dve vrste ekoloških NVO. Prve su one koje imaju zaposlene (dakle, radi se o nekoj vrsti poluprofesionalne ili profesionalne ekološke NVO ) i druge, čisto amaterske (volonterske) , zasnovane na radu entuzijasta koji imaju svoje redovno radno mesto, a deo svog slobodnog vremena i ljubavi prema čistoj i nezagađenoj životnoj sredini posvećuju radu u NVO.

Ekološki pokret Odžaka je  8. 12. 2011, u velikoj, višenamenskoj sali Sportsko-poslovnog centra „Odžaci“ bio domaćin tribine „Reka života“ na kojoj je prikazan najnoviji, istoimeni dokumentarno-prirodnjački film o Dunavu našeg nekadašnjeg sugrađanina mr Olivera Fojkara mlađeg.

Snimanje ovog filma, složene strukture, trajalo je četiri godine. Producent ovog opsežnog filmskog projekta je Akademsko društvo za proučavanje i zaštitu prirode Novi Sad, a suorganizatori na projektu bili su Pokrajinski zavod za zaštitu prirode i Zavod za zaštitu prirode Srbije. Sufinansijeri filma su Vlada Autonomne pokrajine Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za kulturu i Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, kao i Fond za zaštitu životne sredine Republike Srbije.

U komentaru iz 2010. godine „Neodgovorno ponašanje Doma zdravlja Odžaci“ kritikovali smo praksu u ovoj ustanovi da se sve baca u smeće, uključujući i PET ambalažu, katon i ostale sekundarne sirovine. Tada je u zaključku teksta rečeno:

„Ako u Domu zdravlja Odžaci čistačice vode «glavnu reč» i ponašaju se kako im se prohte, mislimo da najveću odgovornost za to snosi novopostavljeni direktor Doma zdravlja Odžaci dr Ljubomir Milenković. Može da uradi dve stvari. Jedno je da «dovede u red « i šefa Tehničke službe i čistačice, dok je druga mogućnost da podnese ostavku. Nekoliko hiljada nezaposlenih u Odžacima čeka posao u Nacionalnoj službi za zapošljavanje i ovu činjenicu direktor može da saopšti čistačicama. Ko neće da radi posao za koji je primljen i REDOVNO plaćen, može slobodno da ide. Ima dovoljno onih koji jedva čekaju da dobiju posao u državnoj službi, jer je to je danas velika privilegija. Ko ne poštuje tu privilegiju – nije mu tu ni mesto.“

Lepo je kada čelnici lokalne samouprave upute  nekome poziv za novogodišnji koktel. To bi trebalo da znači da vas poštuju  i da imaju nekog respekta prema vašim aktivnostima. Bilo bi dobro da je tako. Međutim, u slučaju Ekološkog pokreta Odžaka istina je ipak malo drugačija.

Ekološkom pokretu Odžaka bi bilo mnogo značajnije da su poštovanje i respekt   pokazali rešavanjem bar nekoliko od mnogobrojnih  zahteva koje je tokom prošle godine podneo, sa namerom da se uspostavljanjem istinske saradnje postignu rezultati koji bi bili  korisni kako za lokalnu zajednicu tako i za Ekološki pokret Odžaka.

Osnovni korak  trebalo je da bude potpisivanje Memoranduma o saradnji (ili: Memoranduma o razumevanju ili Protokola o saradnji).

Strana 55 od 57

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška