Ekološki pokret Odžaka

Ekološki pokret Odžaka

Ekološki pokret Odžaka deluje od novembra 2004. godine u oblasti ekologije, zaštite životne sredine i razvijanja svesti pojedinaca o značaju održivog razvoja.

Često smo bili u prilici da čujemo i vidimo  da se pri turističkim turama po odžačkoj opštini turistima  pokazuju vetrenjače Branislava Savića iz Deronja. To je lepo i za svaku pohvalu. Međutim, Ekološki pokret Odžaka te vetrenjače posmatra kao jednu od  šansi za  ukupni privredni razvoj  naše opštine , razvoj regiona  i kao mogućnost za  prekograničnu saradnju  i kao značajan ekološki projekat – o čemu  je usmeno obavestio i obrazložio ideje Milošu Pejčiću , predsedniku Skupštine opštino Odžaci , nadajući se da će on to vrlo brzo realizovati zahvaljujući svojim vezama, poznanstvima u vertikali vlasti.

Kako je prošlo dosta vremena, a nikakve povratne informacije nismo dobili, rešili smo da ovu problematiku učinimo vidljivom kroz ovaj komentar i zvaničnim dostavljanjem komentara čelnim ljudima opštine Odžaci, AP Vojvodine i sredstvima informisanja.

Radnici (propale) Ekološke zadruge „Odžačanka“ već dve nedelje  iz naseljenih mesta odžačke opštine povlače kontejnere za sakupljanje PET ambalaže i papira, a od nadležnih niko ni da sa oglasi. Povlačenje kontejnera je započeto u vrlo nezgodnom trenutku – na početku predizborne kampanje, pa nije zgodno „podizati prašinu“ oko tako „beznačajne “ teme. Što manje „prašine“ – to bolje.

Da vidimo kako  je „Odžačanka“ počela i na kraju propala?

U osnovi „Odžačanka“ je trebalo da ostvari dva cilja: da ekonomski osnaži izbeglice i da  unapredi primarnu selekciju sekundarnih sirovina. Da je to ozbiljno shvaćeno – ni po jada. Međutim, od samog početka  osnivanje zadruge služilo je za političko prepucavanje. Tek osnovana Prva ekološka zadruga, osnovana od strane tadašnje radikalske većine, poništena je od strane Privremenog organa, koji je nasledio radikalsku većinu posle njenog rušenja, sa obrazloženjem   da je „takozvana  Prva ekološka zadruga isključivo formirana u političke svrhe“ i da je to „čisto politikanstvo“ i „politička  farsa“ ( izjave Veroljuba Markovića na konferenciji za štampu  29.9.2009. godine ).  Gospodinu Markoviću je zadruga bila interesantna samo kao sredstvo za reklamiranje, pa je umesto Prve ekološke zadruge  kasnije  , u ime Privremenog organa –

Ekološki pokret Odžaka  je pokušavao praktično od svog osnivanja , 2004. godine, da se sa govornice Skupštine opštine Odžaci  direktno  obrati odbornicima, jer smo smatrali da nam to pravo omogućavali Statut opštine Odžaci i Poslovnik Skupštine opštine Odžaci. Međutim, svi pokušaji su propadali zbog odsustva dobre volje ili samovolje pojedinih  lokalnih političkih moćinika, kojima javno istupanje Ekološkog pokreta Odžaka, zbog dotadašnjih objektivnih, otvorenih  i direktno kritičkih stavova  nikako nije odgovaralo. Uvek su iznalaženi razlozi  i smišljale razne smicalice da se reč Ekološkog pokreta Odžaka  ne čuje.

Ekološki pokret Odžaka je u proteklih šest godina dao veliki broj predloga, inicijativa, primedbi, sugestija,... ali je sve to ostajalo  bez odjeka. Na poslednjoj, 12. sednici Skupštine opštine Odžaci, koja je održana 8.12.2010. godine, Ekološkom pokretu Odžaka  omogućeno je da zvanično učestvuje u radu Skupštine opštine Odžaci i obrazloži svoje primedbe i predloge koje je dao u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o promeni Statuta opštine Odžaci, a u vezi pitanja  ekologije i zaštite životne sredine, a u vezi datih predloga i primedbi Ekološki pokret Odžaka dao je i predloge za izmene Statuta opštine kojima bi se stvorio pravni okvir za saradnju lokalne samouprave i nevladinog sektora – pošto je ova oblast u opštini Odžaci  potpuno neuređena, a saradnja (ili ,bolje rečeno, “saradnja”) lokalne samouprave i nevladinih organizacija se svodila na dobru volju rukovodećih ljudi opštine Odžaci.

Odvažnost da na sednicu Skupštine opštine Odžaci pozove Ekološki pokret Odžaka i omogući mu da učestvuje u radu imao je mladi, dvadesetosmogodišnji predsednik Skupštine opštine Odžaci Miloš Pejčić. Zašto smo rekli da se “odvažio”? Zato što verujemo  da je i sada na njega vršen pritisak da na sednicu Skupštine opštine Odžaci ne pozove Ekološki pokret Odžaka, iako je Ekološki pokret Odžaka jedini  u okviru javne rasprave  zvanično dao primedbe i predloge na Nacrt Odluke o promeni Statuta opštine Odžaci.

Doduše, primedbe i predlozi Ekološkog pokreta Odžaka ovog puta  nisu uvažene, ali Ekološki pokret Odžaka ocenjuje da je zvanično pozivanje Ekološkog pokreta Odžaka  na sednicu i omogućavanje da učestvuje u radu Skupštine opštine Odžaci  od velikog značaja za ceo nevladin sektor i da je to samo prvi korak  buduće obostrano korisne saradnje lokalne samouprave i nevladinih organizacija. Za ekološke organizacije je pozivanje na sednice skupština opština od izuzetnog značaja, jer se pruža mogućnost da  participiraju u donošene odluka – što je u skladu sa pravima koje daje Arhuska konvencija.

Smatramo da je za Ekološki pokret Odžaka i sve nevladine organizacije  u opštini Odžaci od posebnog značaja  javno obećanje predsednika Skupštine opštine Odžaci Miloša Pejčića, koje je pred televizijskim kamerama dao Ekološkom pokretu Odžaka, odbornicima i građanima opštine Odžaci,  da će se  u najskorije vreme realizovati predlog Ekološkog pokreta Odžaka da se kao stalno radno telo  Skupštine opštine Odžaci formira Komisija za saradnju sa organizacijama civilnog društva(OCD), odnosno nevladinim organizacijama (NVO).

Predsednika Skupštine opštine Odžaci Miloša Pejčića držimo za reč. Ako se ostvari obećanje predsednika SO Odžaci, blagovremeno ćemo o tome obavestiti NVO kojima sada šaljemo ovaj komentar.

Nevladinim organizacijama širom Srbije  predočavamo  primer dobre prakse u opštini Odžaci  i predlažemo da u svojim opštinama , ako to već do sada nije urađeno,  pokrenu inicijativu da se u statutuma  opština i poslovnicima skupština stvori pravni okvir za obostrano korisnu  saradnju  i direktan dijalog lokalne samouprave i nevladinog sektora.

Na najnovijem konkursu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine Ekološki pokret Odžaka dobio je finansijska sredstva za svoj projekat praktično ne poslavši ni jedan  dokument koji se tražio tekstom konkursa. Jedino što je poslato je kopija kartona deponovanih potpisa. Za sve ostala dokumenta  Ekološki pokret Odžaka (EPO)  je napisao izjavu (prilog ovom tekstu) u kojoj se pozvao na dopis Komisije za saradnju sa civilnim društvom ( prilog ovom tekstu)  i uputio pomenuti Sekretarijat  , ako mu trebaju dokumenta koja se traže konkursom, na državne organe koji poseduju traženu konkursnu dokumentaciju. Kopiju deponovanih potpisa je EPO slao zato što se taj dokument ne nalazi kod državnih organa.

Koja su konkursna dokumenta tražena?

„ Prilikom konkurisanja podneti i rešenje o upisu udruženja u Registar APR, overeni primerak Statuta (iz kojeg se vidi da se udruženje bavi delatnostima iz oblasti zaštite životne sredine, odnosno arhitekture i urbanizma), fotokopiju PIB obrasca, fotokopiju kartona deponovanih potpisa i fotokopiju lične karte lica odgovornog za zastupanje udruženja (podnosioca prijave).“ Posebno je naglašeno:  Projekti koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

Šta znači dobijanje novca bez konkursne dokumentacije ?

Postoje dva odgovora.

Prvi, da je konkursna dokumentacija stvarno nepotrebna.

1. Na osnovu onoga što smo čuli na Prvim otvorenim vratima i na osnovu  izveštaja na sajtu Zelene poslaničke grupe, mislimo da su prisutne OCD  iznosile  uglavnom problematiku kojom se bave i da su pokušale da prisutnim poslanicima predstave to kao glavni ekološki problem ili oblast koju treba rešavati. Mislimo da je ovo pogrešan pristup .

2. Mislimo da  pravilan pristup podrazumeva najpre rešavanje  opštih problema  ( onih problema koji su zajednički za sve OCD)  i tek onda  ići ka pojedinačnim, odnosno onim koji su navedeni u tački 1.

Pre svega,  mislimo da treba najpre obezbediti INSTITUCIONALNE MEHANIZME ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ ARHUSKE KONVENCIJE.

Dajemo nekoliko primera.

A) Predsednik „Biogena“ je na sastanku izneo da se obratio Ministarstvu za zaštitu  životne sredine pre više od dve godine i nije dobio odgovop.

B) Ekološki pokret Odžaka je pre više od dve godine predložio SO Odžaci da prihvati dva modela pravnih akata za praktičnu primenu Arhuske konvencije. Nismo do danas dobili odgovor.

Naslov je sastavljen spajanjem izraza iz dva komentara koji su na sajtu Radio Odžaka (http://www.ico.rs) dali gospodin Slobodan i verovatno gospodin Nebitni (možda je gospođa).

Prva nekorektnost je što se dozvoljava da se na sajtu građani prepucavaju bez punog imena i prezimena, često neodmereno, neargumentovano i uvredljivo,  a potpisuju se sa „Ime je nebitno“,“Yoker“„Vranjanka“, „Radmila“,“Posmatrač“, „Arsen“, „Kurta“, „Murta“ i ostalo. Nije korektno spominjati ljude punim imenom i/ili prezimenom, a sa druge strane kriti se iza  nekih nadimaka ili samo imena. Malo je takvih kao što je Mladen Šipka , Miloš Pejčić ili Damir Milosavljević  koji se uvek potpišu punim imenom i prezimenom kada napišu komentar za sajt.

Neki građani su se žalili Ekološkom pokretu Odžaka da im je komunalna inspektorka, kada su oni , na poziv Odljenja za stambeno-komulne, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Odžaci, pokušali da  prijave postojanje veće površine ambrozije, dobili odgovor: „Mi za to nismo nadležni“.  Prosto da čovek ne poveruje?!

Navode tih građana proverila je Mesna podružnica Odžaci Ekološkog pokreta Odžaka i zaista je imalo šta da se vidi. Nismo znali da li se radi o ambroziji sa sojom ili o soji sa ambrozijom. Po odnosu ambrozije i soje  rekli bi smo, ipak, da se radi o ambroziji sa sojom. Glavna kultura je ambrozija, a među ambrozijom, tu i tamo, vidi se malo i soje.

Na konferenciji za štampu  Ujedinjenih regiona Srbije Mirko Važić, šef odborničke grupe URS-a u odžačkom parlamentu, koju je držao zajedno sa Snežanom Sedlar, republičkim poslanikom iz G17plus,  i    Milošem Pejčićem, predsednikom OO G17plus u Odžacima i predsednikom Skupštine opštine Odžaci, govorio je , između ostalog, i o radu Ekološke zadruge „Odžačanka“ iz Odžaka , iznoseći zamerke na njen neefikasan rad i dao  nekoliko  predloga za  unapređenje  rada  kako bi količina sakupljenih sekundarnih sirovina omogućila  ekonomski samoodrživo poslovanje Zadruge - što trenutno nije slučaj.

Pri raspisivanju konkursa za zaštitu životne sredine za ekološke nevladine organizacije od strane Ministarstva zaštite životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Fonda za zaštitu životne sredine i drugih  zahteva se podnošenja  savim nepotrebne domumentacije kojom se praktično vrši birokratsko  maltretiranje i  finansijsko iscrpljivanje i onako  jadnih ekoloških nevladinih organizacija. Primedba se odnosi i na ostale NVO. Da bi to pokazali i dali svoj komentar,  dajemo primer potrebne dokumentacije koje je na poslednjem konkursu tražilo Ministarstvo zaštite životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja i kopiju dela teksta istog Ministarstva u komentaru «Kratak komentar pristiglih prijava» i tri uslova iz konkursa Fonda za zaštitu životne sredine.

Na okruglom stolu «Upravljanje otpadom», koji je održan u organizaciji Udruženja Terra’s iz Subotice i Regionalnog Arhus centra Subotica, izneto je dosta interesantnih i različitih mišljenja i pogleda o problemu upravljanja otpadom i o načinima da se što veća količina različitih vrsta otpada  korisno upotrebi, odnosno da se što manje otpada trajno odlaže na deponije, a naročiti da se nekontrolisanim bacanjem otpada  izbegne stvaranje divljih deponija.

Predmet ovog komentara biće razmatranje iznetih stavova JKP «Čistoća i zelenilo» iz Subotice, kao predstavnika javnog preduzeća,  predstavnice jedne privatne firme koja se bavi otkupom sekundarnih sirovina i stava Ekološkog pokreta Odžaka da bilo koja lokalna samouprava treba da odredi samo JEDAN model, odnosno način  sakupljanja sekundarnih sirovina.

Strana 53 od 55

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška