Ekološki pokret Odžaka

Ekološki pokret Odžaka

Ekološki pokret Odžaka deluje od novembra 2004. godine u oblasti ekologije, zaštite životne sredine i razvijanja svesti pojedinaca o značaju održivog razvoja.

Neposredni povod za pisanje ovog komentara je razgovor sa mr Gordanom Brun, predsednicom Udruženja „Škola za opstanak“, odnosno zbog  dobijanja informacija da je na njihov  poziv za podršku za predlog za dopunu Nacionalne strategije obrazovanje u Srbiji do 2020. godine,  koji je upućen preko više mailing mreža, verovatno na preko 1500 adresa , od čega na  preko 600 adresa  sa mailing liste Ekološkog pokreta Odžaka,  stiglo nešto više od četrdesetak odgovora, što je, moramo  da priznamo , za nas  bilo još jedno  jako razočaravajuće  saznanje o nezainteresovanosti  i pasivnosti ekoloških organizacija.

epologoTekst koji sledi bio je spremljen za objavljivanje početkom januara2013. godine . Zbog „mira u kući“ u odnosima lokalne vlasti i Ekološkog pokreta Odžaka uzdržali smo se od objavljivanja. Međutim, posle donošenja nove Odluke o komunalnim delatnostima , potpisivanja Memoranduma o saradnji opštine Odžaci sa Zelenom inicijativom i intervjua koji je u najnovijem broju „Naših novina“ dao Nikola Orlić, tekst se „pušta“ bez menjanja ijednog slova, iako će neke činjenice biti anahrone u momentu objavljivanja.

Prošlogodišnjim novogodišnjim tekstom „Izgubljena godina“ hteli smo da skrenemo pažnju lokalnim političarima na čitav niz nerešenih pitanja u odnosima lokalne vlasti i organizacija civilnog društva.

Ove godine slobodno možemo da primenimo tehniku copy-paste. Greška bi bila minimalna.

Da ne bi taksativno ponavljali sve od prošle godine, prokomentarisaćemo samo neke momente.

Tužna uspomenaŽitelji  Bačkog Brestovca koji duže pamte i sećaju se nadaleko poznate kafane MENZA.

Nastala je davno, još u prvoj polovini prošlog veka.

Ekološki pokret Odžaka se već treću godinu oglašava povodom 17. novembra - Svetskog dana ekoloških pokreta. Ovogodišnje obraćanje počinjemo citiranjem dela  zaključka prošlogodišnjeg komentara:    

 „ Bez ozbiljne baze podataka o ekološkim NVO, bez dostupnosti takvih podataka ekološkim NVO i opštinskim organima, bez umrežavanja ekoloških NVO i zajedničkog delovanja i bez stvarne, a ne deklarativne saradnje javne vlasti i nevladinih organizacija neće biti većeg uspeha u zaštiti životne sredine. Kako radi javna vlast - vidi se na terenu. Treba iskoristiti potencijale velikog broja ekoloških NVO. Prvi korak trebalo bi da učini Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine objavljivanjem elektronske baze podataka ekoloških NVO na svom sajtu po modelu Centra za razvoj neprofitnog sektora ( CRNPS-a) i po kriterijumima koje bi definisalo samo Ministarstvo.“ 

Očigledno je da  stvarnog prvog koraka Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine  nije bilo i da stanje prava i uticaja mnogobrojnih nevladinih organizacija koje se bave ekologijom i zaštitom  životne sredine u odnosu na prošlogodišnji 17. novembar  nije uopšte promenjen. Doduše, protekle godine godine bilo je puno aktivnosti u smislu organizovanja kojekakvih sastanaka, konsultativnih sastanaka, otvorenih vrata, okruglih stolova,  panela, karavana, umrežavanja ,... ali niko, ni Ministarstvo ni neke nevladine organizacije koje se navodno bore za prava ekoloških nevladinih organizacija, nije  našu  ili bilo koju drugu ekološku organizaciju   obavestio da se izborio za neko konkretno pravo, za poboljšanje položaja ekoloških NVO ili  postigao pogodnosti za lakši  položaj ili jeftinije ili jednostavnije  poslovanje NVO. Naprotiv. Uslovi rada su sve teži u smislu da se ide isključivo na projektno finansiranje , a administrativni postupci uglavnom su  sve komplikovaniji. Primer za to je   da se pored redovnog računa u banci morao otvarati namenski podračun u Upravi za trezor, a  za otvaranje je bilo  potrebno priložiti preko deset   kopija dokumenata uz davanje silnog novca za overavanje dokumenata. Svetlo u tunelu je Uredbu o izmeni i dopuni Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja, kojom smo oslobođeni nepotrebne konkursne dokumentacije.

Više puta sam u svoje ime ili u ime Ekološkog pokreta Odžaka postavljao pitanja Kontakt centru na sajtu Opštine Odžaci. Ne znam da li sam (smo) na neko pitanje dobio odgovor. Uglavnom ispred pitanja stoji ZAVEDEN.

Ispada da me (nas) stalo ZAVODE. Ja nisam tražio da me ZAVODE. Tražio sam  i očekivao odgovore. Kod svih  ostalih postavljenih pitanja zelenom bojom je ispisano REŠEN. Jedino ispred mojih pitanja i pitanja Ekološkog pokreta Odžaka stoji crvenim slovima  ZAVEDEN. Samo nas ZAVODE.

U čemu je onda problem?

Masovna akcija «Očistimo Srbiju», i pored apela Ekološog pokreta Odžaka na bojkot, u odžačkoj opštini imala je, po našim saznanjima, lep odjek. Bilo je lepo videti predsednika opština kako sa rukovodiocima JKP «Usluge» Jarmilom Demiter i Darkom Dukićem i ostalim učesnicima  (improvizuju i) čiste centar Odžaka, odnosno deo grada  za čije je čišćenje zadužena i plaćena (po programu koji usvaja SO Odžaci) JKP «Usluga». Ako su čistili taj deo, pitamo zašto predsednik opštine na licu mesta nije postavio pitanje odgovornosti JKP «Usluge» jer se čisti deo grada koji bi trebalo da bude čist.Naravno, sve je rađeno iz marketinških razloga.

Treća varijacija teksta na istu temu: Primarna selekcija PET ambalaže.

Svojevremeno je pokrenut pilot projekat osnivanja Ekološke zadruge „Odžačanka“ sa dvostrukim zadatkom. Sa jedne strane “Odžačanka“ je trebalo da zaposli i ekonomski osnaži izbegla lica.. Sa druge strane, ekonomsko osnaživanje trebalo je da se odvija kroz primarnu selekciju PET ambalaže i papira. Projekat se neslavno završio, jer je Ekološka zadruga „Odžačanka“ prestala sa radom još pre nekoliko meseci.
Zadruga je prestala sa radom, ali nije rešeno njeno likvidiranje, odnosno u
formalno-pravnom pogledu Ekološka zadruga „Odžačanka“ još uvek postoji . U vlasništvu Ekološke zadruge „Odžačanke“ je oko polovina svih kontejnera za sakupljanje PET ambalaže i svih kontejnera za sakupljanje papira. Svi peru ruke od Ekološke zadruge „Odžačanke“ , ali ne i od njene imovine. Imovinu na volšeban način koristi privatno lice ili privatna lica ili privatna firma. Kada pitate opštinare ko je dao privatnom licu dozvolu da koristi imovinu Ekološke zadruge „Odžačanke“ svi se iščuđuju, mada svakodnevno vide ko po naseljenim mestima sakuplja PET ambalažu. Svi vide i niko ništa ne preduzima. Da li opštinska vlast ima inspekcijsku službu? Koliko znamo inspektori primaju platu na teret poreskih obveznika i ovakve probleme bi trebalo efikasno da rešavaju, a odgovoran za rad inspektora je onaj ko se nalazi na vrhu izvršne vlasti.

Ovih dana na  Radio Odžacima je objavljena kratka informacija o sanaciji deponije u Deronjama.U vezi te informacije na sajtu Radio Odžaka  započela je polemika. Polemiku je započeo bivši predsednik Ekološkog pokreta Odžaka Dušan R. Mirković sledećim  komentarom (http://www.ico.rs/sanacija-deponije-u-deronjama/ ) :

„Šta je bilo sa slavnim projektom predsednika SO Odžaci Miloša Pejčića za sanaciju ove deponije?

Očigledno nije dao očekivane rezultate.

Kada će opštinski organi početi ozbiljno da se bave ovom problematikom u svim naseljenim mestima opštine Odžaci? Situacija nije ništa bolja ni u drugim mestima.

U dodatku «Ekologija», od 24.1.2011, «Politika» je u tekstu «Više od 500 zelenih organizacija» objavila da se procenjuje da u Srbiji postoji više od 500 ekoloških organizacija, a da po podacima Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj u Vojvodini zvanično postoji 147 ovakvih NVO. Podatak o vojvođanskim ekološkim organizacijama je bio netačan već u momentu objavljivanja dodatka, jer se na zvaničnom sajtu Sekretarijata tog istog dana (24.1.2011.) mogao naći podatak da u AP Vojvodini postoje 163 ekološke NVO. Bilo bi dobro da je i ovaj podatak tačan. Naime, i u ovom «zvaničnom» spisku, kao i u bazama podataka koje se mogu naći na sajtu Centra za razvoj neprofitnog sektora (http://www.crnps.org.rs), sajtu Fonda za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine (http://www.fondrnps.org.rs), kao i u nekim manje važnim direktorijumima, registracija se vrši dobrovoljno i uglavnom se registruju organizacije koje imaju računarsku opremu, tako da ne može biti govora ni o kakvim zvaničnim podacima. Svuda se radi samo o nezvaničnim podacima.

Zvanične podatke o registrovanim nevladinim organizacijama danas ima samo Agencija za privredne registre, ali iz nekih razloga Agencija ne objavljuje spiskove registrovanih organizacija, što smatramo da nije u redu.U napred navedenim bazama podataka vrši se razvrstavanje NVO organizacija po mestima sedišta NVO, po nazivu i po području delatnosti i svi podaci su dostupni preko Interneta. Mislimo da takvu dostupnost treba da obezbedi i Agencija za privredne registre. Agencija ne mora da vrši razvrstavanje , ali bi javnosti trebalo da stavi na uvid spisak svih registrovanih NVO, pa bi svako mogao da nađe ono što mu treba ili ga interesuje.

Kada je svojevremeno Ekološki pokret Odžaka hteo da uputi vojvođanskim ekološkim NVO neke predloge, ustanovio je da su podaci o takvim organizacijama raštrkani na sve strane, sa jedne strane, a sa druge strane, mnogi podaci su bili zastareli i neupotrebljivi, i došao na ideju da sve te podatke sakupi, sistematizuje i objavi i na taj način da mali doprinos umrežavanju ekoloških NVO na nivou AP Vojvodine i Republike Srbije.

Ekološki pokret Odžaka je aktivnim pretraživanjem mnogobrojnih sajtova i u saradnji sa ekološkim NVO i opštinama u Vojvodini sakupio podatke o dosta NVO u AP Vojvodini koje se na bilo koji način bave ekologijom i , sticajem okolnosti – dan-dva pre izlaska dodatka «Ekologija», objavio II elektronsko izdanja « Baze podataka ekoloških NVO u AP Vojvodini», gde su sakupljeni podaci za oko 400 NVO koje se na neki način bave ekologijom. Ovo izdanje se može preuzeti sa sajta Ekološkog pokreta Odžaka www.epodzaci.org. Pitanje je koliko su i podaci u ovom izdanju tačni, jer niko nije hteo finansijski da pomogne Ekološki pokret Odžaka da izvrši detaljnu proveru prikupljenih podataka. Međutim, i pored ovoga smatramo da su podaci u ovom izdanju trenutno mnogo pouzdaniji od podataka iz ostalih baza podataka.

Cilj izrade «Baze podataka» je bio davanje predloga da se ekološke organizacije umreže, da umrežavanjem podignu svoj kapacitet , te je oformljena Virtuelna eko mreža Srbije – VEMS (http://www.vems.co.nr) u koju mogu da se učlane sve ekološke NVO iz Republike Srbije.

Ekološki pokret Odžaka smatra da bi, pre svega, Agencija za privredne registre trebala da objavi spisak registrovanih udruženja, a da bi Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj trebao da bude u obavezi da na svom sajtu ima zvanične podatke o svim registrovanim ekološkim NVO iz AP Vojvodine, dok bi takvu obavezu za Grad Beograd i deo Republike Srbije van AP Vojvodine trebalo da ima Ministarstvo zaštite životne sredine i prostornog planiranja i da postoji obaveza da podatke ažuriraju najmanje jednom godišnje. Podatke bi dobijali od Agencije za privredne registre. Pored ovoga, sve opštine bi trebalo obavezno da imaju spiskove svih registrovanih i neregistrovanih udruženja sa svoje teritorije i da ih objave na svojim zvaničnim sajtovima.

Ekološki pokret Odžaka predlaže da Centar za razvoj neprofitnog sektora, Fond za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine, Građanske inicijative i sve NVO zatraže da Agencija za privredne registre na svom sajtu objavi spisak registrovanih NVO.

Na kraju, potpisnik navedenog teksta bi mogao da navede izvor podatka u kome je našao podatak da ekološke NVO imaju prosečni godišnji budžet od 14.456 evra. Vrlo interesantno! Navedeno je da 28% organizacija uopšte nema budžet ili je on ispod 500 evra godišnje. Ako pretpostavimo da je svih 28% imalo 500 evra godišnji budžet, onda je preostalih 72 % imalo prosek od 19.883 evra. Voleli bi da čujemo koje su to organizacije sa 20.000 evra godišnjeg budžeta i šta na to kažu ekološke NVO širom Srbije.

Zoran Marković

Gostujući u emisiji „Popodne“ TV K 25,  dana 1.12.2014.godine,   gospodin Rajko Popović, predsednik Zelenog saveta opštine Odžaci svojim izjavama je pokazao da zaista ne treba da bude predsednik Saveta za zaštitu životne sredine ( Zelenog saveta), odnosno da je Ekološki pokret Odžaka, dajući predlog za njegovu smenu u ime dogovora tri nevladine organizacije,  zaista bio u pravu davanjem takvog predloga. Svakom novom  izjavom gospodin Popović sam  sebe „ukopava“.

Gospodinu Rajku Popoviću bi bilo mnogo pametnije da ne daje izjave za javnost (novinama, televiziji,...), nego da sedne i dobro prouči dva modela pravnih akata koje su usvojila dva saziva SO Odžaci.  Sviđalo mu se ili ne to  što piše u tim odlukama  on  to , kao predsednik Zelenog saveta, MORA poštovati. 

Najpre je izjavio, povodom predloga Ekološkog pokreta Odžaka Opštinskom veću opštine Odžaci (naš akt 60/2014  od 17. 9. 2014. ) da se poništi odluka  kojom su „Hipol“ i „Standard gas“ oslobođeni eko-takse, „ neki su bili za drastičnije korake........međutim, nisu  dali predlog za glasanje“. Predlog nije direktno upućen Zelenom savetu, ali je po proceduri propisanoj članom 9. Odluke o osnivanju Zelenog saveta trebalo da stigne do Rajka Popovića i on je trebao da ga  stavi  kao tačku dnevnog reda. Međutim, drugi predlog Ekološkog pokreta Odžaka , da se   kategorije stanovnika  koje se greju na struju, plin i ekološka goriva oslobode plaćanja eko-takse,  direktno je upućen Zelenom savetu, a dat je na osnovu izjave Rajka Popovića „Večernjim novostima“ u kojoj je objasnio da je „Hipol“ oslobođen plaćanja eko-takse jer je delimično prešao na ekološke energente.

Strana 50 od 55

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška