Ekološki pokret Odžaka

Ekološki pokret Odžaka

Ekološki pokret Odžaka deluje od novembra 2004. godine u oblasti ekologije, zaštite životne sredine i razvijanja svesti pojedinaca o značaju održivog razvoja.

Ekološki pokret Odžaka obaveštava ekološke organizacije  i javnost   da je, posle višemesečnog rada,   na svom sajtu  www.epodzaci.org  objavio „LISTU, SPISAK, ADRESAR, IMENIK, REGISTAR, EVIDENCIJU, DIREKTORIJUM, BAZU PODATAKA EKOLOŠKIH NVO U AP VOJVODINI“.

„BAZA PODATAKA“ je urađena aktivnim pretraživanje mnogobrojnih sajtova, kao i podacima dobijenim  direktno od ekoloških organizacija i opštinskih uprava opština u  AP Vojvodini.

„BAZA PODATAKA“  se objavljuje sa  podacima koji su sakupljeni i proveravani  do početka avgusta 2010. godine. Ekološki pokret Odžaka izražava žaljenje što posao nije doveden do kraja, odnosno što zbog nedostatka finansijskih sredstava  nije bio u mogućnosti da izvrši potpunu proveru tačnosti prikupljenih podata. Ekološki pokret Odžaka je u vidu projekta  konkurisao kod Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj i kod Ministarstva zaštite životne sredine i prostornog planiranja za dobijanje finasijskih sredstava za proveru preostalih neproverenih podataka i izdavanje štampane verzije, ali je ta pomoć izostala, tako da je  Ekološki pokret Odžaka odlučio da na svoj sajt postavi elektronsku  „BAZU PODATAKA“  sa  do sada sakupljenim  podacima – bez obzira da li su podaci provereni ili ne.     

Ekološki pokret Odžaka  smatra da je , bez obzira  što posao nije doveden do kraja, „BAZA PODATAKA“  do sada najsveobuhvaniji dokument kojim su evidentirane ekološke organizacije u AP Vojvodini i da će biti od velike koristi kako ekološkim organizacijama tako i ostalim zainteresovanim.

Poštujući  preporuku Centra za razvoj ekološke svesti - Izvor iz Beograda, da se svi odreknu  Copyright-a ,  Ekološki pokret Odžaka poziva sve ekološke organizacije  i  ostale zainteresovane  da posete sajt Ekološkog pokreta Odžaka i slobodno preuzmu  „BAZU PODATAKA“. Ne samo da je dozvoljeno, nego je i poželjno deliti i umnožavati delo u nekomercijalne svrhe.

Ekološki pokret Odžaka poziva ekološke organizacije i opštinske uprave širom AP Vojvodine da dostave podatke sa kojima bi mogli da povećamo tačnost unetih podataka u drugom i daljim izdanjima „BAZE PODATAKA“.

Osnovna  svrha izrade „BAZE PODATAKA“ je bila da se ekološke organizacije neformalno umreže, što je u toku izrade  i ostvareno  zahvaljujući Centru za razvoj ekološke svesti – Izvor iz Beograda  formiranjem  „VIRTUELNE EKO MREŽE SRBIJE“- VEMS-a, o čemu se ekološke organizacije mogu više informisati na sajtu  www.vems.co.nr ,  gde se  mogu i učlaniti.

Ekološki pokret Odžaka se zahvaljuje svima koji su dostavljanjem podataka pomogli izradu  «BAZE PODATAKA EKOLOŠKIH NVO U AP VOJVODINI».

Ove godine održava se jubilarna 10. Međunarodna izložba pasa svih rasa CACIB „ODŽACI 2015“, koju uspešno organizuje Kinološko društvo Odžaci.

Da bi se pomoglo Kinološkom društvu Odžaci  i da bi se naša sredina predstavila u što lepšem svetlu učesnicima manifestacije i posetiocima, predlažemo da se lokalna vlast i JKP „Usluga“ potrude da se pravovremeno srede prostor ispred i oko stadiona, kao i deo unutar stadiona van izložbenog prostora – da se ne bi desilo, kao ranijih godina, da se trava u visini od pola metra kosi dan uoči održavanja izložbe.

Ekološki pokret Odžaka dobio je  od  Sandre Jovanović iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije,  koordinatora popisa belih roda u Srbiji, molbu da joj pomognemo u prebrojavanju belih roda na teritoriji opštine Odžaci.

Putem sredstava informisanja upućujemo apel građanima svih naseljenih mesta opštine Odžaci da Ekološkom pokretu Odžaka prijave gnezda belih i crnih roda u svom mestu.

Društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije svako prijavljeno gnezdo je od velike važnosti, pa molimo građane opštine Odžaci da budu što ekspeditivniji jer je krajnji rok za dostavljanje ukupnih rezultata 15 julu 2015. godine.

Dosadašnji napori JKP «Usluge», Ekološke zadruge «Odžačanka», Opštinske uprave opštine Odžaci, Mesne zajednice Ratkovo i Ekološkog pokreta Odžaka  obezbedili su otprilike  u svim naseljenim mestima optimalan broj kontejnera za sakupljnje PET ambalaže. Po saznanjima Ekološkog pokreta Odžaka na 300 stanovnika potreban je jedan kontejner za odlaganje PET ambalaže. Kako je za odžačku opštinu, po raznim osnovama, obezbeđeno 126 kontejnera za nešto preko 31000 stanovnika, proizilazi da ima dovoljno kontejnera i da bi sva PET ambalaža, odnosno plastične flaše i baloni, trebalo da završe u ovim kontejnerima, tako da bi to obezbedilo 100% primarnu selekciju PET ambalaže.

Ekološki pokret Odžaka je je od Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS-a) dobio na poklon višenamenski uređaj  HP SCANJET 5590 kome za rad nedostaje adapter koji ima sledeće karakteristike:

HP L1940-80001 Scanjet 4500C 24VDC 1.5A AC Adapter 

Proizvođač: HP 

Model: L1940-80001 

Napon: 24V 

Struja: 1.5A 

Godinama se dešava da se za Međunarodnu izložbu pasa svih rasa CACIB  izložbeni deo terena  stadiona OFK „Odžaci“ fantastično pripremi, a da se deo ispred i oko stadiona i deo stadiona koji se ne koristi za izložbu ostavi nepokošen - što ostavlja izuzetno lošu sliku o  i gradu i opštini Odžaci,  koji su , preko Kinološkog društva „Odžaci“, neka vrsta domaćina izložbe koja može da služi svima nama na čast. Da Kinološko društvo „Odžaci“ nije dobar organizator i  domaćin izložbe, ne bi  devet puta zaredom dobijalo domaćinstvo međunarodne izložbe .

Građani opštine Odžaci,

Tradicionalno, kao i prethodnih godina, Ekološki pokret Odžaka upućuje apel sugrađanima da za nastupajuće božićne i novogodišnje praznike ne kupuju sečene već isključivo jelke sa busenom.

Apel Ekološkog pokreta Odžaka je isti kao i prošlih godina:  Bojkotom kupovine sečenih jelki pokazaćete u svoju visoku ekološku svest.  Kupovina jelke sa busenom pruža dvostruko zadovoljstvo: sa jedne strane imaćete lep ukras za praznike i , sa druge strane, mogućnost da jelku sa busenom  posle praznika posadite i  tako date doprinos ozelenjavanju naše lokalne životne sredine.

Ekološki pokret Odžaka   podržava akciju „Veliko spremanje Srbije“ i upućuje apel građanima opštine Odžaci da se odazovu ovij akciji na taj način što će svoj elektični i elektronski otpad  umesto bacanja u komunalni otpad doneti u JKP „Uslugu“.

Ekološki pokret Odžaka se zalaže da ovo ne bude jednokratna  već stalna akcija, te u tom smislu predlaže da se završi započeti posao u vezi  upravljanja otpadom i usvajanja  pravne regulativa u vezi upravljanja otpadom:

Podsećamo građane opštine Odžaci da je Skupština opštine Odžaci  donela Odluku o osnivanju Saveta za zaštitu životne sredine ( Zelenog saveta), da je Zeleni savet konstituisan i da je do sada održao četiri sednice. 

Do osnivanja Zelenog saveta građani su se često obraćali Ekološkom pokretu Odžaka  raznim predlozima, inicijativama, sugestijama ,primedbama žalbama i sve je to Ekološki pokret Odžaka prosleđivao  nadležnim opštinskim organima.

Kako je osnovan Zeleni savet, Ekološki pokret Odžaka apeluje na građane opštine Odžaci i poziva  ih da instituciju Zelenog saveta maksimalno iskoriste i sve svoje predloge, inicijative, sugestije, zapažanja, primedbe,pitanja, dobijanje raznih informacija,  žalbe i sve ostalo što je u vezi zaštite životne sredine upućuju  usmeno sekretaru Zelenog saveta Ognjenu Đurasinoviću na ZELENI TELEFON 466 024 ili dostave u pisanom obliku preko pisarnice Opštinske uprave opštine Odžaci.

Svakodnevnim obilaženjem kontejnera za odlaganje smeća aktivisti Ekološkog pokreta Odžaka uočili su da se i dalje velika količina PET ambalaže, limenki i kartona  baca u kontejnere za smeće. Posetom pogona Ekološke zadruge «Odžačanka», gde se vrši presovanje i baliranje PET ambalaže i kartona, i razgovorom sa radnicima predočeni su nam problemi sa kojima se suočava Zadruga i koji smanjuju efikasnost i ekonomičnost rada Zadruge, pa na osnovu obilaska kontejnera za smeće i pomenute posete i ragovora, još jednom  upućujemo sledeći apel građanima optine Odžaci:

Strana 48 od 57

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška