Ekološki pokret Odžaka

Ekološki pokret Odžaka

Ekološki pokret Odžaka deluje od novembra 2004. godine u oblasti ekologije, zaštite životne sredine i razvijanja svesti pojedinaca o značaju održivog razvoja.

Radionici je u ime EPO-a prisustvovao sekretar EPO-a Dušan R. Mirković

 Saopštenje WWF-a: 

Održana radionica na temu uloge i značaja komunikacije za predstavnike zainteresovanih strana u Gornjem Podunavlju

Sombor, 28. avgust 2014 – Kao deo nove regionalne inicijative WWF-a i Coca-Cola sistema za obnovu vlažnih staništa duž Dunava, u utorak i sredu održana je dvodnevna radionica za predstavnike zainteresovanih strana iz SRP Gornje Podunavlje pod nazivom Komuniciraj jasno glasno i efetkno. 

Preko 15 “stanovnika” Evropskog Amazona (budućeg Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav) u Srbiji moglo je naučiti dosta o značaju jasne, glasne i efektne komunikacije u cilju promocije Gornjeg Podunavlja kao predela jedinstvenih prirodnih, kulturnih i geografskih odlika. Neki od alata koje su učesnici radionice mogli da steknu su javni nastup pred kamerama, pisanje saopštenja za medije, korišćenja društvenih mreža, ali i o opštem značaju jasne svakodnevne komunikacije. 

Radionica je bila namenjena različitim interesnim stranama (upravljačima zaštićenih područja, lokalnoj samoupravi, udruženjima građana, zanatlijama, zaposlenima u turizmu, privatnim preduzetnicima...) sa ciljem sticanja veština i alata za promovisanje kako prirodnih, tako i ekonomskih vrednosti, a samim tim i unapređenja sopstvenog poslovanja.

U Kragujevcu je u petak, 15.5.2015. godine, Arhus centar  proslavio pet godina od osnivanja. Proslavi jubileja je u ime Ekološkog pokreta Odžaka prisustvovao  sekretar Ekološkog pokreta Odžaka Dušan Mirković. Petogodišnjica  osnivanja i rada Arhus centra obeležena je  tematskim skupom pod nazivom „Kad gora ozeleni“  i okruglom stolom  „Zeleni saveti u Srbiji – iskustva i perspektive“. Skup je organizovalo udruženje Arhus centar  Kragujevac, uz podršku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS-a)  – Misije u Srbiji  i Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) – saveza gradova i opština Srbije.

Ekološki pokret Odžaka je 14.5.2014. godine u Novom Sadu , u Pokrajinskom zavodu za zaštitu  prirode , učestvovao u radu okruglog stola „Procena uticaja i strateška procena uticaja na životnu sredinu u Srbiji: deset godina posle“, koji je organizovao Centar za evropske politike iz Beograda sa svojim partnerima Ekološkim centrom „Stanište“ iz Vršca i Udruženjem građana „Srbija u pokretu“ iz  Beograda, a koji je finansijski podržala Ambasada Kraljevine Norveške u Beogra

Okrugli sto je bio  jedan od tri okrugla stola koji se organizuju u okviru projekta  

 „Misli-delaj-utiči: Obezbeđivanje poboljšane implementacije EU direktiva o proceni uticaja na životnu sredinu u Srbiji“ (Think-Act-Impact). Na okruglim stolovima predstaviće se  rezultati istraživanja o stanju implementacije zakonskih propisa u oblasti procene uticaja i strateške procene uticaja na životnu sredinu, usvojenih 2004. godine. U ovom istraživanju učestvovali su predstavnici opštine Odžaci i Ekološki pokret Odžaka.

Predstavnik Ekološkog pokreta Odžaka Marko Zlatković prisustvovao je 15.6.2011. godine u Beogradu završnoj konferenciji Civilno društvo Srbije u procesu EU integracija: Usvajanje vrednosti i unapređenje dijaloga (Net 2Dialogue).Ovaj projekat ostvaren je u organizaciji Beogradske otvorene škole i  zahvaljujući finansijskoj podršci Fondacije Fridrih Ebert (Fridrih Ebert).

2013 03 25 satEkološki pokret Odžaka ove godine prvi put se zvanično uključio u najveću kampanju WWF-a ( Svetskog fonda za prirodu) – Sat za našu planetu.

Angažman Ekološkog pokreta bio je dvojak: medijska kampanja i podela promotivnog materijala.

Preko lokalnih medija odžačku javnost smo upoznali sa suštinom kampanje i pozvali građane, institucije, ustanove, škole, organizacije civilnog društva i građane da se u subotu , u 20 časova i 30 minuta priključe kampanji i na jedan sat isključe dekorativnu rasvetu i što više sijaličnih mesta i na taj način daju doprinos svetskoj kampanji.

U subotu su aktivisti Ekološkog pokreta Odžaka na odžačkoj pijaci sugrađanima delili promotivni materijal o ovoj kampanji i davali obaveštenja o suštini kampanje. Promotivni materijal je dobijen od WWF- Srbija.

epologoU petom krugu izjašnjavanja za nagradu Radio Beograda 2 „Zeleni radio – ekološki podvig godine“ sa urednicom i voditeljem Ljiljanom Mentus razgovarali su 28.04.2013. godine, u emisiji Čekajući vetar, članovi velikog novinarskog žirija Vladimir Vukasović, novinar „Politike“, i Milisav Pajović, novinar u elektronskom glasilu „Eko-NEC“ iz Kragujevca.

Za priznanje „Zeleni radio – ekološki podvig godine“ Vladimir Vukasović je kandidovao akciju Vojvođanske zelene inicijative Zelena patrola na delu. Patrola je izlazila na teren, angažovala se u slučajevima kao što su zagađenje olovom dece u Zajači i spaljivanje animalnog otpada u ciglani u Gornjoj Rogatici, pisala prijave, uspevala da se zatvore pojedini pogoni- zagađivači i imala važnu edukativnu funkcuju, koju je obavljala putem televizijske emisije. Milisav Pajović predložio je za nagradu „Zeleni radio“ Udruženje „Prijatelji Brodareva“.

U Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine, 07. maja 2015. održan je sastanak organizacija civilnog društva (OCD) i predstavnika  Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine. Tema sastanka je bila osnivanje koordinacionih grupa, čime bi se doprinelo boljoj međusobnoj saradnji udruženja i organizacija iz usko povezanih oblasti. Prisutnima je takođe ukratko predstavljen rad Fonda i prezentovani su trenutno aktivni pozivi i programi Evropske unije.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Ekološkog pokreta Odžaka, Ivana Rajić i Branislava Stanijić.

2013 05 03 dan odzakaEkološki pokret Odžaka je ove godine prvi put učestvovao na turističkoj manifestaciji „Odžaci na dlanu“, koju je po treći put uspešno organizovala Turistička organizacija opštine Odžaci.

Na celodnevnoj manifestaciji je bilo preko 700 učesnika iz
kulturno-umetničkih društava, udruženja žena, sportskih klubova i raznih udruženja građana iz odžačke opštine . Oni su predstavili duhovne i i materijalne vrednosti višenacionalne sredine koje čine zajedničku baštinu odžačke opštine i turističku ponudu naše sredine.

Ekološki pokret Odžaka je 5.10.2013. učestvovao na Međunarodnom sajmu lova, ribolova, sporta, hortikulture i ekosveta -  LORIST 2013. Delegaciju EPO-a su sačinjavali  Ivica Ćirić, predsednik, Dušan Mirković, sekretar i Ilija Mačak , član MP Deronje. 

Ekološki pokret Odžaka je imao svoj štand  u okviru izložbenog prostora Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.

Ekološki pokret Odžaka je predstavio svoje aktivnosti na izradi „Baze podataka ekoloških NVO u Republici Srbiji“, kao i neke aktivnosti u vezi ostvarivanja zakonskih prava   i prava iz Arhuske konvencije, kao i  prezentacije:   Osam godina rada Ekološkog pokreta Odžaka i Aktivnosti EPO-a na primeni Arhuske konvencije.

Ekološki pokret Odžaka zadnje dve-tri nedelje vodi kampanju za promovisanje Zelenog saveta uz istovremeno anketiranje građana o tome koliko su upoznati sa osnivanjem Saveta i mogućnostima da se građani aktivno uključe u njegov rad. Istovremeno sa vođenjem ove kampanje počelo je deljenje uplatnica za ekološku taksu, tako da su mnogi građani ovu taksu vezali za aktivnosti Ekološkog pokreta Odžaka za promovisanje Zelenog saveta.

Ekološku taksu je, kao i u ostalim opštinama, uvela lokalna samouprava i naplata te takse nema nikakve veze  ni sa Ekološkim pokretom Odžaka ni sa Zelenim savetom.

Prihodi od naplate ekološke takse idu direktno u budžet opštine Odžaci.

 

Strana 43 od 55

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška