Ekološki pokret Odžaka

Ekološki pokret Odžaka

Ekološki pokret Odžaka deluje od novembra 2004. godine u oblasti ekologije, zaštite životne sredine i razvijanja svesti pojedinaca o značaju održivog razvoja.

 Izvršni odbor Ekološkog pokreta Odžaka je na svom 99. sastanku, koji je održan 22.6.2010. godine, razmatrao rezultate Konkursa za (su)finansiranje projektnih aktivnosti udruženja građana AP Vojvodine iz oblasti zaštite i unapređenja stanja životne sredine  i doneo sledeće zaključke:

1.Da  nije u redu da je od 41 odobrenog projekta udruženja  bude finasirano 19 iz Novog  Sada, a ako se uzme u obzir da su finansirana i tri projekta udruženja iz mesta u neposrednoj okolini Novog Sada, ispada da je preko polovine projekata iz Novog Sada i okoline i da se o regionalnoj raspodeli uopšte nije vodilo računa;
2.Po nezvaničnoj evidenciji Ekološkog pokreta Odžaka, po podacima koji su sakupljani za «BAZU PODATAKA VOJVOĐANSKIH EKOLOŠKIH NVO», u AP Vojvodini  ima oko između 300 i 350organizacija koje se bave ekologijom, a iz Novog Sada takvih organizacija ima oko 50, tako da  1/6 ili 1/7 organizacija iz Novog Sada i okoline  «vuče» polovinu  projekata i sredstava, a  čitav  ostatak  AP Vojvodine drugu polovinu – što smatramo da nije u redu.
AP Vojvodina se  svojevremeno borila za decentralizaciju i stalno  pitala Beograd «Gde su naši novci?», optužujući Beograd za centralizaciju. Ono što je nekad radio Beograd sada radi Novi Sad, pa postavljamo pitanje da li je u redu da najrazvijeniji Novi Sad  dobije koliko i čitav (nerazvijeniji) ostatak AP Vojvodine? Smatramo da ovakvi konkursi pre svega treba finansijski da pomognu manje ekološke organizacije, naročito iz nerazvijenijih krajeva Pokrajine, te na ovaj način javno izražavamo negodovanje protiv načina  raspodele konkursnih sredstava u 2010. godini.

Ekološki pokret Odžaka obraća se lokalnim štampanim sredstvima informisanja širom Srbije sa nadom da će u celosti ili delimično objaviti ovaj dopis i da će objavljivanje dopisa doprineti radu i položaju ekoloških i ostalih  nevladinih organizacija .

O čemu se radi?

Iznosimo nekoliko primera dobre prakse za koje smatramo da su od značaja za civilni sektor uopšte.

1. Ekološki pokret Odžaka objavio je na svom sajtu www.epodzaci.org , u delu PREUZMITE,   VI  izdanje  „BAZE PODATAKA   EKOLOŠKIH UDRUŽENJA, POKRETA, DRUŠTAVA , NAUČNIH , STRUČNIH I DRUGIH  ORGANIZACIJA  U REPUBLICI  SRBIJI “  . Objavljene su dve Word  verzije ( po opštinama i po okruzima) i verzija u  Excell-u, kao i statistička obrada sakupljenih podataka, koju je uradio Ekološki pokret Grada Kragujevca.  Pomenuta „Baza podataka“ je verovatno najsveobuhvatnija baza podataka o registrovanim ekološkim organizacijama, ali u njoj za mnoge organizacije fale kontakt podaci (e-mail, web, facebook , skype  adrese, brojevi fiksnih i mobilnih telefona), kao i lični  kontakt podaci za zastupnike ovih organizacija. Objavljivanje ovog dopisa u lokalnim štampanim sredstvima informisanja  širom Srbije može doprineti da aktivisti pojedinih ekoloških organizacija saznaju za postojanje ove baze podataka ,  da saznaju da je njihova organizacija već uvrštena, ali da fale njihovi  kontakt podaci   i da se javljanjem Ekološkom pokretu Odžaka na e-mail adresu : 

Mesna podružnica Bogojevo Ekološkog pokreta Odžaka, u okviru pripremanja svojih najmlađih članova za boravak u prirodi, organizovala je za učenike ekološke sekcije „Suncokret“ Osnovne škole "Jožef Atila" iz Bogojeva dvodnevnu obuku za pružanje prve pomoći.

2013 02 19 deronjeNovi Izvršni odbor Mesne podružnice Deronje Ekološkog pokreta Odžaka održao je u nedelju, 17.2.2013. godine, svoju konstitutivnu sednicu.

Za predsednika Izvršnog odbora MP Deronje izabran je Vladimir Krstić.

Sastanak je iskorišćen za dogovor o aktivnostima i prvim akcijama koje će se provoditi u narednom periodu.

Raduje činjenica da je sastanku prisustvovalo nekoliko mlađih ljudi i omladinaca koji su zainteresovani za učlanjenje u Ekološki pokret Odžaka, kao i Branislav Savić i Petar Čanak - dokazani dugogodišnji ekološki praktičari. Nadamo se da će spoj iskustva i mladosti u narednom periodu dati znatno bolje rezultate nego što su bili u ranijem periodu.

 

TEMA: : Raspodela finansijskih sredstava po Rešenju o dodeli sredstava po konkursu za sufinansiranje projekata udruženja građana.

 Svrha današnje konferencije za novinare je da  malo detaljnije obrazložimo  razloge za odbijanje primanja novca koji je Ekološkom pokretu Odžaka dodeljen po opštinskom konkursu za sufinansiranje projekata udruženja građana. 

Moramo da kažemo da smo istu dilemu imali i prošle godine, tako da ispada da problem nije u tome koja politička garnitura na vlasti, već je problem što procedura konkursa nije institucionano rešena, tako da se događaju stvari koje smo naveli u pismu predseniku opštine.

Osnovni razlog za naše nezadovoljstvo je činjenica da su novooformljene organizacije dobile nekoliko puta veća sredstva u odnosu na sredstva koja su odobrena Ekološkom pokretu Odžaka – što je po našem mišljenju omalovažavanje našeg desetogodišnjeg kontinuiranog rada. Isto važi i za organizacije o čijem se radu u javnosti ništa nezna. O njima čujemo samo kada se dele pare.

Da ne bi neko bio u zabludi  i pomislio da  Ekološki pokret Odžaka ima novca i da može da se lako i bez posledica odrekne 50.000,00 dinara iz budžeta , moramo prisutne da upoznamo da od prvog januara 2014. do današnjeg dana ni iz jednog izvora nismo dobili ni jedan- jedini dinar. Isključivo se izdržavamo pozajmicama predsednika i sekretara Ekološkog pokreta Odžaka. Kao dokaz dajemo pet ugovora o pozajmici . Neka sredstva koja su uplaćena  kao donacije nećemo ni da spominjemo.Da nije tih sredstava  Ekološki pokret Odžaka mogao bi da proglasi bankrot. Ovim potezom ćemo sebe dovesti u još veće probleme, ali  ovim činom odbijanja 50.000,00 dinara želimo  da skrenemo pažnju javnosti na  nepravilnosti koje se dešavaju pri raspodeli sredstava namenjenih za finansiranje nevladinih organizacija.

Odbijanje primanja novca  po konkursu je principijelne prirode.

Ekološki pokreta Odžaka je sazvao  ovu konferenciju za novinare sa  željom da govori o dve  teme:

1.Primarna selekcija sekundarnih sirovina u opštini Odžaci   i u vezi toga rad i opstajanje Ekološke zadruge «Odžačanka» ;
2.Uskraćivanje prava Ekološkom pokretu Odžaka koja mu   pripadaju po zakonima i konvencijama.

 Ekološki pokret Odžaka obaveštava javnost da je  Radijus Vektor iz Beograda Ekološkom pokretu Odžaka besplatno uveo i dao na jednogodišnje besplatno  korišćenje kablovski Internet.

Uvođenje, a naročito besplatno korišćenje Interneta,  omogućiće Ekološkom pokretu Odžaka znatno bržu komunikaciju, kao i veliku uštedu finansijskih sredstava, što je u sadašnjoj teškoj finansijskoj situaciji,  u kojoj se nalazi Ekološki  pokret Odžaka, od izuzetne važnosti.

Ekološki pokret Odžaka ovim putem želi da se javno zahvali Radijus Vektoru iz Beogradu.

Ekološki pokret Odžaka  radi "BAZU PODATAKA EKOLOŠKIH UDRUŽENJA, POKRETA, DRUŠTAVA , NAUČNIH, STRUČNIH I DRUGIH ORGANIZACIJA  U REPUBLICI  SRBIJI". Do sada su sakupljeni podaci za preko 1200 (hiljdu i dvesta) registrovanih organizacija kod APR-a, a na spisku se nalazi i dosta  "starih" ekološkoh NVO organizacija za koje nemamo podatke da li su preregistrovane.

Za mnoge ekološke NVO, naročito novoregistrovane, fale kontakt podaci (e-mail, web i  skype adresa, kao i brojevi telefona i faksa), zbog čega je Ekološki pokret Odžaka ovih dana  uputio prvu seriju  pisama na oko 900 adresa sa molbom da se nedostajući podaci dostave kako bi "Baza podataka" bila što kompletnija.

Prvi pripremni sastanak Foruma za zaštitu životne sredine i klime u Srbiji održan je 26.septembra u Best Western Hotel  “ŠUMADIJA“, Šumadijski trg 8 u Beogradu. 

U ime Ekološkog pokreta Odžaka sastanku je prisustvovao profesor  Vladimir Ursić. O sastanku Vladimir Ursić je podneo sledeći izveštaj:

Sastanak je počeo u 9.30 registracijom prisutnih učesnika Foruma i rečima dobrodošlice koje je uputila moderator Bojana Beronja u ime Mladih istraživača Srbije. Sastanku je prisustvovalo oko 60 predstavnika organizacija civilnog društva, institucija, Evropske Komisije, privrede itd. Zatim se skupu obratila Stana Božović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine sa uvodnim rečima i predstavljanjem gostiju iz inostranstva i delegiranih u Srbiji :

- Madalina Ivanica ( DG Environment – Desk officer for Serbia )

- Rainer Freund  ( EU Delegation in Serbia ) 

Ekološki pokret Odžaka, na učestale žalbe građana, obišao je u Odžacima  21.1.2012. deo kontejnera za sakupljanje PET ambalaže i ustanovio da je veliki broj kontejnera prepun i da su građani počeli  PET ambalažu da odlažu pored kontejnera verujići da će se neko setiti da odloženu ambalažu odveze.

Trgovkinja u jednoj radnji je prokomentarisala da je to tužno.To uopšte nije tužno. Naprotiv. To je veoma pohvalno. To pokazuje visoku svest građana i činjenicu da su građani mnogo svesniji od lokalnih političara, koji o ovome treba da vode računa i reše problem.Tužno je da u Opštinskom veću sedi Milan Orlić i mirne savesti prima  novac da „vodi“ brigu o ekologiji i izbeglicama.Niti vodi brigu o ekologiji niti o izbeglicama. Jedina briga mu je da redovno bude plaćen za to što je član Opštinskog veća opštine Odžaci. Njegova „briga“ i „briga“ lokalnih rukovodilaca dovela je do bankrota Ekološke zadruge „Odžačanka“, koja inače  zapošljava izbelice i sakuplja sekundarne sirovine.

Strana 41 od 55

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška