Ekološki pokret Odžaka

Ekološki pokret Odžaka

Ekološki pokret Odžaka deluje od novembra 2004. godine u oblasti ekologije, zaštite životne sredine i razvijanja svesti pojedinaca o značaju održivog razvoja.

Zakasneli apel

Kancelarija za poljoprivredu i Poljočuvarska služba opštine Odžaci 31.8.2016. godine ( !!!???) uputili su apel građanima da uklone ambroziju sa svojih površina , jer , kako je rečeno u saopštenju, „procena je da je više od deset posto stanovništva alergično polenov prah ambrozije“.

Čestitamo. Čestitamo. Čestitamo po sto puta. Lepo ste se setili.Naravno, ovo sa čestitanjem je samo šala.

Pitamo se kako vas nije sramota da krajem avgusta upućujete apel. Apel se upućuje na početku vegetacije. Tada se građanima uputi apel da OBAVEZNO uklone ambroziju sa svojih površina kako bi se sprečila polinacija. Uklanjanje ambrozije nije jednodnevni posao. To je i ogroman problem i ogroman posao i nikako se ne može jednokratno rešiti. Kada počne cvetanje ambrozije, onda je već kasno. Zna se da ambrozija počinje da cveta sredinom jula , a vidimo da se apel upućuje krajem avgusta – mesec i po posle početka cvetanja.

Postavlja se pitanje čemu služi Poljočuvarska služba opštine Odžaci? Jedan od zadataka treba da bude čuvanje polja, u okviru kog treba da bude i čuvanje polja od širenja ambrozije, odnosno borba protiv ambrozije.

Ekološki pokret Odžaka je još pre nekoliko godina predložio da se poljočuvari snabdeju GPS aparatima i da se pomoću njih tačno utvrdi vlasnik parcele zaražene ambrozijom i da se onda NAREDI vlasniku da ukloni ambroziju i da se na taj način spreči da ambrozija uopšte može da cveta. Ako vlasnik ne ukloni ambroziju i o tome ne obavesti Poljočuvarsku službu opštine Odžaci, onda treba , kako piše u apelu, da se preduzmu zakonske sankcije, a da se parcela očisti na teret vlasnika parcele angažovanjem radnika iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje ili kroz javne radove.

Sve ovo treba okončati do sredine jula. Sve posle toga je čista improvizacija. Izdavanje apela krajem avgusta je stvaranje iluzije da Poljočuvarska služba opštine Odžaci nešto radi. To je vređanje građana opštine Odžaci, a naročito onih koji su alergični na polen ambrozije. Treba čovek da poželi svim poljočuvarima da dobiju tešku alergiju na ambroziju, pa bi onda znali da li se borba protiv ambrozije sprovodi na početku vegetacije preduzimanjem pravih i pravovremenih mera ili se borba protiv ambrozije vodi izdavanjem apela za uklanjanje ambrozije krajem avgusta meseca.

Sram vas bilo.

Povod za pisanje ovog komentara je objavljivanje Javnog konkursa za sufinansiranje osnovnih troškova sportskih klubova u opštini Odžaci, gde je naglašeno da će se raspodela vršiti prema Kriterijumima i uslovima za sprovođenje javnih konkursa za sufinansiranje sporta za 2016. godinu koje je usvojilo Opštinsko veće opštine Odžaci.

Po definiciji političke stranke, verske organizacije, sportski klubovi i nevladine organizacije su udruženja građana. Međutim, ispada da lokalna samouprava ima različite kriterijume za različita udruženja građana. Ekološki pokret Odžaka je pre nekoliko godina inicirao osnivanje Komisije za saradnju sa udruženjima , na osnovu koje je Skupština opštine Odžaci donela Odluku o osnivanju Komisije za saradnju sa nevladinim, humanitarnim i ostalim organizacijama.

Takođe smo predložili da zadatak te Komisije bude donošenje Memoranduma o saradnji i Pravilnika za su/finansiranje nevladinih, humanitarnih i ostalih organizacija. Memorandumom o saradnji bi bio jasno definisan odnos javne vlasti i civilnog sektora, a Pravilnikom za su/finansiranje nevladinih , humanitarnih i ostalih organizacija bi se utvrdili precizni kriterijumi za raspodelu budžetskih sredstava za su/finansiranje civilnog sektora, sa tim da je Ekološki pokret Odžaka upravo predložio da se kroz raspisivanje dva paralelna konkursa, po modelu opština Bačka Topola, Senta i Bač, kroz jedan konkurs obezbede sredstva za pokrivanje osnovnih materijalnih troškova nevladinih organizacija. Za pet godina Komisija za saradnju sa nevladinim, humanitarnim i ostalim organizacijama , uprkos našim ponovljenim zahtevima, nije uradila ništa, te je Ekološki pokret Odžaka , u znak protesta i revolta zbog inertnosti lokalne samouprave, predložio ukidanje Komisije za saradnju sa nevladinim, humanitarnim i ostalim organizacijama. Ako Komisija postoji samo formalno, onda je treba zaista ukinuti.

Predlog je upućen predsedniku opštine Dušanu Marijanu i Opštinskom veću opštine Odžaci i do današnjeg dana nije stigao odgovor , što je u suprotnosti sa Zakonom o opštem upravnom postupku, Zakonom o državnim službenicima, Etičkom kodeksu ponašanja funkcionera lokalne samouprave, a verovatno postoje i elementi za podnošenje prijave za prekršaj ili krivičnu odgovornost po Krivičnom zakoniku. Naglašavamo da ovo nije prvi put da se predsednik opštine ponaša samovoljno i da ne poštuje zakone ove države. Poznato je da je na osnovu našeg zahteva već novčano kažnjen sa 20.000 dinara zbog nepoštovanja naredbe Poverenika za informacije od javnog značaja. Međutim, on se i dalje ponaša kao da zakoni ne postoje.

Ekološki pokret Odžaka konkurs za sufinansiranje osnovnih troškova sportskih klubova koristi da aktuelnu opštinsku vlast podseti da treba da reši pitanje PRAVEDNOG su/finansiranja nevladinih organizacija kroz donošenje Pravilnika za si/finansiranje nevladinih,humanitarnih i ostalih organizacija i izradu preciznih i transparentnih kriterijuma za ocenu vrednosti projekata, da se ne bi ponavljala višegodišnja praksa da SNS najviše novca dodeljuje svojim novoformiranim nevladinim organizacijama.

Mislimo da nevladine organizacije, kao udruženja građana, treba da imaju ravnopravan status sa sportskim klubovima i ne vidimo nijedan razlog za ravnopravniji položaj sportskih klubova u odnosu na nevladine organizacije. Tražimo da sva udruženja građana imaju isti status, odnosno da se i za nevladine organizacije u budžetu predvide sredstva za pokrivanje osnovnih troškova.

Ovaj komentar shvatite kao zvaničan zahtev ( podnesak) i tražimo da nam se dostavi zvaničan odgovor.

Nadamo se da će ovaj komentar biti shvaćen dobronamerno kao konstruktivna kritika, da će dati rešenja ovog problema i da će biti prvi korak za buduću saradnju Ekološkog pokreta Odžaka sa lokalnom samoupravom..

Danas je u Odžacima, kako saznajemo iz lokalnih sredstava informisanja, svečano otvoreno NIVEA dečije igralište.

Svečanost je organizovala lokalna vlast i za otvaranje, koje je zakazano još pre nekoliko dana, najavljeni su Miroslav Kondić, zamenik predsednika opštine Odžaci, Goran Đaković, predsednik SO Odžaci, Jasmina Gojić i Teodora Dakić u ime Direkcije za izgradnju Odžaci i u ime firme Beiersdorf, darodavca dečijeg igrališta, Danijela Gvozdenović, marketing menadžer ove firme.

Kampanju za dobijanje dečijeg igrališta NIVEA poveo je i vodio Ekološki pokret Odžaka. Da nije bilo Ekološkog pokreta Odžaka verovatno da skoro niko i ne bi znao za kampanju „ Gde nam rastu deca“, koju je organizovala društveno odgovorna firma Beiersdorf , vlasnik brenda NIVEA. Zahvaljujući našoj nekadašnjoj sugrađanki Marii Vogrinc , koja je za lokaciju ovog igrališta predložila teren „Torpeda“ pokrenuto je učešće Odžaka za dobijanje igrališta vrednog 35.000,00 evra ( oko 4.200.000,00 dinara) , Ekološki pokret Odžaka pozvao je građane opštine Odžaci da se uključe u glasanje i već posle prvog poziva Ocaci su izbili formalno na drugo mesto, a de facto na prvo, pošto je grad ispred Odžaka već bio dobio igralište. Upućivanjem još dva poziva na veliki broj internet adresa i štampanjem i deljenjem preko hiljadu poziva za glasanje smatramo da je Ekološki pokret Odžaka dao odlučujući doprinos da se veliki broj naših sugrađana uključi u glasanje i na taj način , kao mala opština i mali grad, za svega tri nedelje vinemo na prvo mesto i osvojimo vrednu nagrada – kao što smo prethodno osvojili teretanu na otvorenom , koju je organizovala kompanija Coca Cola.

Ovaj komentar pišemo jer smatramo da je od strane lokalne samouprave izuzetno nekorektno da u pripremi svečanosti nisu kao goste predvideli i pozvali Mariu Vogrinc i predstavnika Ekološkog pokreta Odžaka. Zbog objektivnog obaveštavanja javnosti, moramo da naglasimo da je Danijela Gvozdenić, čim je doputovala u Odžake na otvaranje igrališta, pozvala predsednika Ekološkog pokreta Odžaka da dođe na otvaranje – što je predsednik EPO-a glatko odbio jer je smatrao da je to pravovremeno trebala da učini lokalna samouprava . Još jesenas se znalo ko je bio glavni organizator kampanje glasanja za dobijanje igrališta – što se može utvrditi pregledom arhive lokalnih sredstava informisanja, kao i sajta Ekološkog pokreta Odžaka – tako da ozbiljno zameramo organizatorima ove svečanosti što nas zvanično nisu predvideli i pozvali da prisustvujemo otvaranju igrališta. Zamerka se odnosi isključivo na lokalnu samoupravu. Sa kampanjom glasanja lokalna samouprava praktično nije imala skoro nikave veze, sem što se uključila zadnji dan-dva pre završetka glasanja , organizovanjem internetskog glasanja kada je pitanje pobednika glasanjem u tom krugu bilo već rešeno.

Ondašnje internetsko glasanje i sadašnje otvaranje igrališta lokalni funkcioneri i SNS su iskoristili za svoju promociju. Današnje otvaranje došlo je „kao kec na deset“ i SNS je iskoristio kao predizborni adut. Iako sa dobijanjem igrališta funkcioneri opštine Odžaci i SNS praktično nisu imali skoro nikakav udeo ( ne govorimo o obezbeđivanju sredstava za izradu podloge) , otvaranje igrališta su iskoristili isključivo za svoju promociju.

Istina je da lokalna vlast smatra Ekološki pokret Odžaka disidentskim i opozicionim zbog toga što im otvoreno ukazujemo na greške i propuste – kao što činimo i sada- ali je redno bilo da nas ZVANIČNO najave i pozovu na svečano otvaranje NIVEA dečijeg igrališta. Iako najveću zaslugu za dobijanje igrališta imaju naši sugrađani koji su glasali preko Facebook-a, mislimo da bez Marie Vogrinc i kampanje koju je pokrenuo Ekološki pokret Odžaka današnje svečanosti u Odžacima ne bi bilo. Mi ne tražimo, niti smo tražili da nas neko za naše angažovanje nagradi, ali tražimo da lokalni funkcioneri bar pokažu dužno poštovanje prema onome što radimo za naše sugrađane i našu opštinu. Mi ne tražimo da nas vole. Mogu bar da poštuju ono što radimo na promociji naše opštine po čitavoj Srbiji, i da zasluge za dobijanje igrališta ne pripisuju „nekim nevladinim organizacijama“. Mi se ne zovemo „Neka nevladina organizacija“. Naš zvanični naziv je: Ekološki pokret Odžaka.

Na kraju, želimo da se zahvalimo Danijeli Gvozdenić na pozivu koji nam je uputila da prisustvujemo svečanosti. Nadamo se da će čitanjem ovog komentara shvatiti razloge našeg odbijanja.

Pre dve godine na Konkursu za sufinansiranje nevladinih organizacija Ekološki pokret Odžaka u znak protesta odbio je da primi 50.000, 00 nadajući se da će to uticati na aktuelnu vlast i da će se konačno naći rešenje za pravedniju raspodeli sredstava iz budžetske linije 481. Prošle godine smo eliminisani jer, navodno, nismo ispunjavali kriterijume konkursa. Međutim, ove godine situacija je još gora. . Aktuelna vlast očigledno ne preza ni od čega.

Da objasnimo sve probleme.

Umesto da se nevladine organizacije (NVO) posmatraju ravnopravno, odnosno da se sve rangiraju na jednoj listi i da se novac dodeljuje na osnovu istih kriterijuma za sve NVO , unapred je izvršena podela NVO na četiri kategorije i za svaku kategoriju je unapred određena količina novca za raspodelu i što odluke o dodeli sredstava donose tri komisije.– tako da je to način za diskriminaciju pojedinih kategorija NVO . Problem je što je sve to uradio predsednik opštine Odžaci Dušan Marijan svojim ličnim odlukama. U opštini Odžaci još pre pet godina SO Odžaci formirala je Komisiju za saradnju sa nevladinim, humanitarnim i ostalim organizacijama i umesto da ta komisija u saradnji sa predstavnicima SO Odžaci izradi Pravilnik o finansiranju NVO, sav posao je po nekakvom svom ličnom kriterijumu odradio Dušan Marijan, tako da je na prvi pogled jasno da su najviše para dobile partijske i organizacije iz Bačkog Brestovca . Ostalima je dato tek toliko „da se ne dosete Vlasi o čemu se radi“, odnosno da se „zamažu oči“ ostalim NVO. Dva su eklatantna primera u napravilnostima raspodele sredstava. Odred izviđača „Sinđelić“ iz Odžaka osnovan je 2.2,2016. ,registrovan 5.2.2016., konkurs raspisan 12.2.2016 i ova NVO je dobila nekoliko puta više novca (240.000,00) u odnosu na većinu drugih NVO iz kategorije u kojoj je bila . To je skoro 1/5 sredstava predviđenih za finansiranje četrdesetak NVO iz ove kategorije . Iza ove organizacije su Udruženje „Pendragon“ iz Bačkog Brestovca,(150.000,00) , zatim Ekolozi Bačkog Brestovca (110.000,00) i Organizacija mladih Bačkog Brestovca (90.000,00). Ostali su dobili 10.000,00-50.000,00 , sa tim da šesnaest organizacija nije dobilo nijedan dinar. Još eklatantniji primer je KUD „Nova Mladost“ iz Odžaka Tu je verovatno tata Andrija Hajdu , iako nije član Komisije za raspodelu sredstava iz oblasti kulturno-umetničkih društava ,već druge , uticao da se njegovom sinu Andriji Hajdu mlađem dodeli 510.000,00 dinara , dok je na sledećem mestu KUD „Nikola Tesla“ – naravno iz Bačkog Brestovca ( sa 226.000,00). Ostala kulturno-umetnička društva su dobila od 40.000,00-145.000,00. dok dva društva nisu dobiola nijedan dinar.

Zašto se mi i na šta žalimo?

Žalimo se što je izvršena podela NVO na četiri kategorije, što su unaperd određena sredstva za svaku kategoriju, što se raspodela vrši po odlukama tri komisije, i što se Komisija SO Odžaci za saradnju sa nevladinim, humanitarnim organizacijam i posle pet postjanja godina ni za šta ne pita. Šta je , pored ovih opštih primedbi, glavni razlog da Ekološki pokret Odžaka odbije da primi dodeljenih 30.000,00 ako se drastično ne promene odluke komisija za raspodelu sredstava? Prvo, to je nedovoljno finansijskih sredstava da se kvalitetno odradi projekat koji je predložen Komisiji za rangiranje i bodovanje , Drugo, ne možemo da se složimo da Odred izviđača „Sinđelić“ postoji deset dana pre raspisivanja konkursa i da od Ekološkog pokreta Odžaka , koji deluje preko jedanaest i po godina, dobije OSAM PUTA VIŠE SREDSTAVA. Pozivamo predsednika dotične komisije Ljubomira Belića da nama i javnosti JAVNO obrazloži koji su to kriterijumi da „Sinđelić“ dobije osam puta više para od Ekološkog pokreta Odžaka.

Isto tako, Komisija za raspodelu sredstava za kulturno –umetnička društva bi trebalo da obelodani koji su to kriterijumi za dodelu, za naše prilike, enormnih 510.000,00 dinara kulturno-umetničkom društvu koje vodi Andrija Hajdu mlađi. .

Ovaj komentar u propisanom roku za žalbe podnosimo kao obrazloženje za zvaničnu žalbu na odluke svih komisija i predlažemo da još jednom preispitaju donete odluke.

Svakim danom broj nevladinih organizacija koje su statutom opredeljene za zaštitu i unapređenje životne sredine ( enormno) raste i prirodno je očekivati da je njihova snaga sve veća , a samim tim i da raste uticaj na vođenje politike zaštite životne sredine na lokalnom, regionalnom i državnom nivou. To je ,ipak, samo teoretska pretpostavka.

U praksi je to sasvim drugačije.

Ovo tvrdimo na osnovu primera iz prakse.

Poznato je da Ekološki pokret Odžaka (EPO) godinama radi „Bazu podataka ekoloških NVO u Republici Srbiji“. Na listi se trenutno nalazi oko 4000 raznorodnih nevladinih organizacija, s tim da za oko 1500 imamo e-mail adrese, a od toga broja oko petstotinak organizacija možemo da svrstamo u „čiste“ ekološke organizacije ( ekološka društva, udruženja, pokreti,...), Na svojoj mailing listi EPO ima preko 1300 adresa, a u „Bazi podataka“ još sto-dvesta ( to su oni koji ne žele da budu na našoj mailing listi). Listu koristimo da,pre svega, ostalim ekološkim NVO i sredstvima informisanja, ali i čitavoj javnosti plasiramo svoje informacije ili prosledimo tuđe.

Sredinom januara desilo se da u roku od nedelju dana prosledimo tri informacije za koje smo smatrali da su od opšteg značaja za korpus ekoloških NVO, s tim da napominjemo da u tim dopisima EPO nije imao apsolutno nikakav lični interes. Jednostavno radilo se o opštim problemima koje su trebale da podrže sve NVO koje su se statutarno opredelile za zaštitu i unapređenje životne sredine , naročito „čiste“ . Međutim, odziv je bio slab, pa i jadan.

Prvi slučaj je poziv Udruženja Laser Toner Reciklera Srbije za pomoć.

Udruženje Laser Toner Reciklera Srbije uputilo je na nekoliko adresa državnih organa opis problematike uvoza oko milion tonera za laserske štampače i njihovog nekontrolisanog odlaganja, haročito onih za jednokratnu upotrebu. Problem ovih tonera zastupljen je u svim opštinama Srbije. Kako ovo Udruženje ni od jednog državnog organa nije dobilo odgovor, zamolili su EPO da preko svoje mailing liste pozove NVO da resornom ministarstvu ( Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine upute samo jednu e-mail poruku; KADA ĆE UDRUŽENJE LASER TONER RECIKLERA SRBIJE DOBITI ODGOVOR?. Pored nevladinih organizacija, poziv je upućen i na oko 170 adresa opština i njihovih odeljenja za zaštitu životne sredine, kao i na adrese velikog broja sredstava informisanja. Od tolikog velikog truda podrška je stigla od „impozantnih“ 16 ( i slovima; ŠESNAEST) organizacija. Zaista bedno.

Drugi slučaj je bio poziv za potpisivanje peticije PRAVDA ZA ĐURU VAVROŠA

Peticiju je preko Fejsbuka pokrenula Ruža Helać za zaštitu istaknutog dugogodišnjeg ekološkog aktiviste i dobitnika prestižnog priznanja „Zeleni list“. Pored plasiranja poziva preko društvenih mreža, Ekološki pokret Odžaka je poziv prosledio i preko svoje mailing liste, sa tim da je poziv upućen ekološkim ali i na adrese oko 270 drugih NVO. Po našoj slobodnoj proceni, peticiju je potpisalo oko stotinak rukovodilaca ekoloških NVO. Smatrajući da je mnogo veći efekat da peticiju potpisuju NVO umesto pojedinaca, EPO je uputio novi poziv NVO da one potpišu peticiju. Odazvalo se svega oko četrdesetak NVO. Opet se radilo o velikom trudu i slabom rezultatu. Čitavo angažovanje preko društvenih mreža i mejling liste EPO-a u dva navrata na preko 1500 adresa dovelo je da je ukupan broj potpisa samo oko 680. Zaista malo.

Treći slučaj je sa predlogom EC „Stanište“

Ovo Udruženje je na nekoliko strana vrlo argumentovano obrazložilo zašto ne bi trebalo usvojiti predloge date za izmenu Zakona o finansiranju lokalne samouprave. Praktično se ovakvim predlogom dolazi do situacije da će 142 od 145 opština u Srbiji izgubiti prihode za opštinske budžetske fondove i da će se sav novac slivati u budžet Republike Srbije, odakle bi se delio po podobnosti pojedinih opština ( čitaj: po političkoj liniji). Smatrajući da je ovo veoma važno pitanje za sve opštine u Srbiji, uputili smo poziv svim opštinama i njihovim odeljenjima za zaštitu životne sredine i svim ekološkim NVO da pošalju podršku EC „Stanište“. EC „Stanište“ je dobilo 50 mejlova sa podrškom, sa tim da je od 145 opština dobilo podršku samo od 1(slovima; JEDNOG) grada.

Sva tri slučaja govore o pasivnosti i nesolidarnosti NVO koje se bave ili se navodno bave zaštitom i unapređenjem životne sredine. Ovakvim nastupom ekološke NVO NIKADA neće postići iole zapaženiji uspeh na lokalnom, regionalnom i nacionalnom planu. Ekološki pokret Odžaka godinama radi „Bazu podataka“ nadajući se da će to biti podsticajni i ujedinjavajući faktor za umrežavanje i zajedničko delovanje ovih organizacija. Zajedničkim delovanjem mogu se „uzdrmati“ mnogi državni organi.

Da li kod Udruženja Laser Toner Reciklera Srbije bilo teško uputiti Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine e-mail poruku „KADA ĆE UDRUŽENJE LASER TONER RECIKLERA SRBIJE DOBITI ODGOVOR? Uopšte nije. To je posao od jednog minuta. Šta mislite da je pomenuto ministarstvo dobilo 500, ili 1500 takvih poruka ?

Da li je bilo teško potpisati peticiju za zaštitu Đure Vavroša? Nije. Za to je bilo potrebno dva-tri minuta. Šta mislite da je peticiju potpisalo hiljadu-dve pojedinaca i nekoliko stotina NVO ?

Da li je bilo teško napisati e-mail poruku EC „Stanište“ sa podrškom za njihov predlog ? Naravno da nije. Za to je trebalo samo minut posla. Šta mislite da su poruku poslale 142 opštine i nekoliko stotina NVO ?

Jedini način da ekološke NVO imaju značajniju ulogu je da se ujedine i deluju jedinstveno, sa tim da osnovni princip bude solidarnost. Dva su načina ujedinjavanja: formalan i neformalan.

Formalan način podrazumeva osnivanje neke asocijacije, mreže, udruženja, saveza,....sa održavanjem skupštine, biranjem organa i funkcionera i, što je najgore, sve to jako puno košta. Do sada je mnogo puta pokušano da se do ovoga dođe i svi pokušaji su redom propadali iz raznoraznih razloga: finansijskih, organizacionih, zbog različitih interesa pojedinih NVO, zbog sujete rukovodilaca pojedinih NVO ,... Zbog toga smatramo da to ponovo ne treba ni pokušavati, već da se informaciona tehnologija iskoristi za zajedničko delovanje i smatramo da to delovanje može biti vrlo efikasno.

Na koji način može da se deluje?

Prvi način je ono što je uradio EC „Stanište“. Ova organizacija je uočila problem, napravila argumentovanu analizu, dala određene predloge i PRE SLANJA predloga zatražila mišljenje i podršku ostalih ekoloških NVO. Da je EC „Stanište“ dobilo podršku nekoliko stotina NVO ( umesto bednih 50) to bi imalo mnogo veći značaj nego da je EC „Stanište“ nastupilo samostalno.

Drugi način je ono što je uradilo Udruženje Laser Toner Reciklera Srbije. Oni su nastupili samostalno i obratili se na nekoloko adresa državnih organa i ni od koga nisu dobili odgovor. Kod ovakvih slučajeva traži se naknadna podrška u smislu da se slanjem e-mail poruke koju označi predlagač utiče da državni organi postupe po zahtevu određenog udruženja – što je, uostalom, obaveza državnih organa po Arhuskoj konvenciji. Arhuska konvencija je u Srbiji ratifikovana 2009. godine, samim tim postala je deo domaćeg zakonodavstva i redno je da se ministarstva upoznaju sa obavezama koje proističu iz nje. Da je nekoliko stotina NVO uputilo Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine pitanje: KADA ĆE BITI ODGOVORENO NA ZAHTEV UDRUŽENJA LASER TONER RECIKLERA SRBIJE, umesto bednih 16 (šesnaest) , Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine svakako ne bi bilo inertno i moralo bi da da odgovor.

slučaju da i prethodna mera ne da rezultate, podnosilac zahteva može da poredloži korpusu ekoloških NVO da Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine ( ili bilo kom drugom državnom organu , jer predlog važi za sve državne organe ,institucije i ustanove) SVAKODNEVNO šalje citirano pitanje do ispunjenja zahteva. Šta mislite kada bi petnaestak dana zaredom Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine bilo zatrpano sa nekoliko stotina istovetnih poruka . Možda bi na zahteve bili imuni dan ili dva, ali ne bi mogli biti imuni 10,15, 20 ili više dana. U slučaju blokade naloga sa kojih se šalju poruke može se preći na slanje pisama.

Sva tri načina obavezno podrazumeva i obaveštavanje sredstava informisanja. Mnoga sredstva informisanja će ovaj način borbe ekoloških NVO ignorisati, ali uvek će se naći neko ko će podržati zahteve ekoloških NVO , što se pre svega odnosu na ekološke portale. Dosta državnih organa ignoriše zahteve NVO, ali kada im se ime počne „povlačiti“ po raznim sredstvima informisanja, onda je to već „druga pesma“ Od NVO mnogo ne zaziru, ali od sredstava informisanja da.

Ekološki pokret Odžaka je bio u pregovorima sa dve ekološke NVO da se da predlog da se na neki od načina internetskog povezivanja ekološke NVO ujedine i zajednički i sinhronizovano deluju. Zapelo je oko toga ko će taj posao da vodi. Predloženo je da to radi Ekološki pokret Odžaka, ali smo mi to odbili jer već radimo ogroman posao izrade „Baze podataka“, pa bi prihvatanje još jednog obimnog posla bilo previše za malu volontersku organizaciju.

Ovaj dopis šaljemo na e-mail adrese petstotinak organizacija za koje smatramo da su čiste ekološke organizacije na razmatranje i na iznošenje mišljenja da li je internetsko povezivanje i zajedničko delovanje moguće. Nadamo se da odziv neće biti kao u tri navedena slučaja. Molimo NVO da pošalju odgovor bez obzira da li je pozitivan ili negativan, bez obzira da li ima ili nema novih predloga. Virtuelnim povezivanjem otpadaju finansijski troškovi, održavanje skupštine, biranje organa i funkcionera saveza, nema registrovanja u APR-u, ne bi bilo lidera, svi bi bili ravnopravni, sve bi bilo na dobrovoljnoj bazi, lakše bi se locirali zajednički (opšti) problemi i zajedničkim delovanjem bi se lakše i brže rešavali uočeni problemi.

Molimo NVO da iznesu svoje mišljenje i daju predloge za način organizovanja zajedničkog delovanja.

Ako neko ima ambicije da vodi ovaj posao , bilo bi poželjno da se prijavi

Odgovore slati na adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Damir Milosavljevic

3. septembar u 12:30 • Odzaci

Glasali smo da novo Nivea igraliste bude izgradjeno na Torpedu.

Nivea insistira da bude u centru gde ima jedan jedini mali parkic, kod bioskopa. Ne smemo dozvoliti da uniste taj parkic i da menjaju prvobitnu lokaciju. Kao sto ste vredno glasali, sada je vreme da neredni tekst iskopirate i postavite ga u komentar ispod neke od slika na njihovoj stranici ili da ga podelite na svom profilu. Hvala

Poštovani organizatori akcije Gde nam rastu deca, nije fer to što se mimo volje građana Odžaka koji su se angažovali u organizovanju glasanja i vaše promocije insistira da igralište bude u centru, a ne na igralištu ,,Torpedo". U centru postoji jedan mali parkić oko kojeg je uvek velika gužva i puno automobila. Mesto nije dobro za malu decu, a i upropasticete jedini mali parkic. Razmišljte o Vašoj reklami a pravite si antireklamu ovakvim potezom. Nadam se da ćete uvideti da je ipak pametnije za Vas i decu kojoj je park namenjen da isti bude izgrađen gde su Vaši glasači/promoteri i želeli... Na ,,Torpedu".

Odgovor Nivea tima:

Još uvek se čeka predlog potencijalnih lokacija od Vaše Gradske uprave, pa tek onda razmatrajući razne parametre sa vašim Zavodom za izgradnju mi potvrđujemo gde će se igralište nalaziti. U našoj dosadašnjoj praksi upravo se na osnovu sugestija građana njihovoj Gradskoj upravi birala lokacija. Čim budemo imali informaciju o tome gde će igralište tačno biti, mi ćemo vas obavestiti.

NIVEA svakako ima za cilj da igrališta budu dostupna su što većem broju dece i u skladu sa tim pregovara sa gradovima o lokacijama.

Srdačan pozdrav,

Nivea tim

Komentar sekretara EPO-a:

Poštovanom Nivea timu,

Mislim da je korektno da na razgovore pozovete i predstavnika Ekološkog pokreta Odžaka ( EPO ) . Gradska vlast, kako ste definisali lokalnu vlast, sa kampanjom za dobijanje igrališta ( urbanog mobilijara) praktično nije imala apsolutno nikave veze, sem ako u tu aktivnost ne uračuna aktivnost Radio Odžaka. Kampanju je vodio Ekološki pokret Odžaka. U tri navrata smo preko naše mailing liste slali pozive na 240-280 adresa, obaveštavali lokalna sredstva informisanja, pozvali osnovne i srednje škole , ostale NVO, neke naše prijatelje iz ostalih sredina i podelili preko 1.100 listića sa pozivom za glasanja - što se onda proširilo preko Fejsbuka i na taj način mali gradić je za kratko vreme sakupio više glasova od većih sredina. Jeste da smo „omiljena“ nevladina organizacija lokalne vlasti, ali mislim da treba da budemo pozvani na sastanak – tek toliko da se zna ko je vodio kampanju za dobijanje Nivea igrališta. Naravno, najveću zaslugu ima naša nekadašnja sugrađanka Maria Vogrinc, sada udata Oklopdžija u Zrenjaninu - predlagač i pokretač akcije da „Torpedo“ dobije novi sadržaj.

http://www.epodzaci.org/arhiva-vesti/554-odzaci-dobijaju-nivea-decije-igraliste

http://www.epodzaci.org/arhiva-vesti/553-saopstenje-o-deljenju-obavestenja-o-akciji-za-nivea-igraliste

http://www.nasemesto.rs/glasajmo-da-odzaci-dobiju-nivea-decije-igraliste

http://www.nasemesto.rs/saopstenje-o-deljenju-obavestenja-o-akciji-za-nivea-igraliste

http://www.nasemesto.rs/odzaci-dobijaju-nivea-decije-igraliste

http://www.ico.rs/glasajmo-da-odzaci-dobiju-nivea-decije-igraliste/

http://www.ico.rs/odzaci-napredovali-do-drugog-mesta-u-glasanju-za-nivea-decije-igraliste/

http://www.ico.rs/glasanje-za-nivea-decija-igralista-za-2015-godinu-traje-do-21-avgusta/

http://www.ico.rs/epo-organizovao-podelu-obavestenja-o-glasanju-za-nivea-igraliste/

http://www.ico.rs/odzaci-dobijaju-nivea-decije-igraliste/

http://www.ico.rs/epo-zahvalnica-svima-koji-su-doprineli-da-odzaci-dobiju-nivea-igraliste/

Fale linkovi Radija D 65 iz Deronja

Dušan R. Mirković,
sekretar EPO-a

Sedam decenija putujem Srbijom, posmatram zaprljanu prirodu, atare sela, manjih gradova i prestonice. Prizor podseća na musavo, ljupko detence, koje vapije da ga stariji umiju i dovedu u red.

Neke opštine od pre pet-šest godina imaju komunalnu policiju. Ne znam koliko ova nova policija opterećuje njihove budžete, ali kad se setimo stanja pre njenog uvođenja i ovog što danas vidimo – teško da ima promena. Ponegde je čak i gore! I dalje je nekažnjen nemar prema prirodi. I uz puteve koji vode u turističke krajeve – deponije. Na sve strane, po gradskim ulicama i parkovima bačeno smeće, čak i po poljima žita. U Beogradu košava okačila plastične kese na grane drvoreda...

U ovoj ekološkoj disciplini nisko smo rangirani, na samom dnu evropske lestvice. Nemamo razvijenu ekološku svest, kakvu imaju drugi.

Na njih se treba ugledati. I oni su pre više decenija imali slične nevolje, ali su doveli prirodu u ranije devičansko stanje. Lep primer je Danska. Kad dođete u ovu zemlju, na aerodromu Kastrup vidite natpis: „Ulazite u zemlju najbolju za srećan život”. Po mnogim parametrima, to je tačno: predeli su čisti, zeleni, vodotokovi bistri. Nisu, kao u Srbiji, pretvoreni u otpadne kanale. U moreuzu Skagerak, koji razdvaja Švedsku i Dansku, ponovo ima ribe, školjki, algi koje se uzgajaju za ishranu.

U Danskoj nema neuređenih deponija; još u kući domaćica i ukućani odvajaju metalni, celulozni, plastični itd. otpad u sedam posebnih kesa i potom ih iznose na ulicu u odgovarajuće kontejnere. Otpad je industrijska sirovina: mreža uređaja za reciklažu dobija gotovo besplatan materijal za izradu raznih predmeta. Nešto slično sam video - a videli su i mnogi predstavnici naše države i lokalnih vlasti - u Švajcarskoj, Italiji, Francuskoj, Sloveniji... Pomenute države su koristile isti postupak: razvijanje ekološke svesti upornim obrazovanjem građana svih uzrasta. Decu uče dok su u vrtiću i školi rečju i primerom, a njihove roditelje visokim kaznama! Da „matorci“ nauče da je čuvanje prirode sveta obaveza i dužnost. A stanovnici zapadne Evrope su, ništa manje od Srba, veoma osetljivi na „džep”.

U Srbiji građani smatraju da je čuvanje prirode obaveza države. Donekle i jeste. Ali vlast neće izaći na kraj s raširenim nemarom ako je građani u tome ne podrže: voljno ili prinudno.

Naši „vlastodršci” decenijama izbegavaju da primene oprobani evropski ekološki recept. Više puta čuo sam objašnjenje: „To je osetljivo političko pitanje.” I jeste, ali samo za političke partije i pokrete, zato što se vlasti ovde decenijama udvaraju biračima. Gleda im se kroz prste i dopušta nemar. Partije i koalicije, kad osvoje vlast, izbegavaju da oštrim kaznenim merama spreče zločin prema prirodi, jer bi verovatno loše prošle na sledećim izborima.

Ali taj korak će morati da naprave, jer posle njega bi usledilo: pamet u glavu!

Novinar Zaharije Trnavčević

objavljeno: 11.07.2015. u "Politici"

Povodom protesta „Za društveni ugled ekoloških aktivista a ne progon!“ i predstojećeg Dana ekoloških pokreta (17. novembra) , Ekološki pokret Odžaka upućuje

OTVORENO PISMO EKOLOŠKIM NVO

Poštovane kolege ekolozi,

Apel koleginice Nataše Đereg, direktorice Centra za ekologiju i ruralni razvoj – CEKOR-a, pod nazivom „Za društveni ugled ekoloških aktivista a ne progon!“, da ekološke organizacije pruže podršku ekološkom aktivisti Đuri Vavrošu pred predstojeće ročište na suđenju u Osnovnom sudu u Subotici, Ekološki pokret Odžaka prosledio je na e-mail adrese oko 1.600 ( hiljadu šesto) NVO koje su se statutarno opredelile da se bave ekologijom.

Od Nataše Đereg smo dobili informaciju da su protestnom skupu prisustvovale ili su protestni skup putem elektronske pošte podržale 25 NVO. Ako se uzme u obzir da je o protestu obavešten izuzetno veliki broj ekoloških NVO, doduše malo prekasno, a da je odziv bio samo 25 NVO, moramo da kažemo da smo jako razočarani inertnim ponašanjem ekoloških NVO.

Posebno smo razočarani ćutanjem Arhus centara. Umesto da oni organizuju ovakve proteste, umesto da budu na čelu protesta, umesto da budu na licu mesta i na taj način praktično pokažu svoje opredeljenje za ostvarivanje prava iz Arhuske konvencije, Arhus centri su se radije opredelili za ćutanje. Na protestu je bio samo Arhus centar Subotica. Arhus centrima je bitno da redovno učestvuju na konkursima za dobijanje para i da organizuju razne okrugle stolove i prigodne manifestacije. Pitamo se koja je svrha osnivanja Arhus centara: da njihovi čelnici dobijaju redovne prihode ili da se na terenu bore za prava iz Arhuske konvencije? Da li male NVO, poput ED “Eko hrast“, EPO-a , EU „Da sačuvamo Vojvodinu“ ili neke druge, koje nemaju praktično sistemsku podršku pokrajinskih sekretarijata, ministarstava, OEBS-a ili drugih međunarodnih donatora, treba da se bore za ostvarivanje prava iz Arhuske konvencije, a da Arhus centri dobijaju pare? Prava iz Arhuske konvencije se ostvaruju na ovakvim mestima i u ovakvim prilikama, a ne po raznim konferencijskim salama. Ispada da su Arhus centri salonski borci za ostvarivanje prava koje garantuje Arhuska konvencija. Protestni skup u Subotici trebali su zajednički da organizuju Arhus centri samostalno ili u saradnji sa CEKOR-om ili nekim drugim NVO, a ne sam CEKOR. Apsolutno iste primedbe važe i za „zelene“ političke stranke: ZELENA STRANKA i ZELENI SRBIJE. Zašto gospodin Karić nije malo prošetao do Subotice? Znamo da je mnogo lakše sedeti u Narodnoj skupštini i post festum izdavati saopštenja o raznim ekološkim akcidentima i na taj način se “boriti“ za ekologiju.Na ovaj način prozivamo gospodina Karića i pozivamo ga da 24.11.2016. bude u Subotici i pruži podršku optuženom Đuri Vavrošu. Poziv važi i za Zelenu stranku.

Pored pasivnosti Arhus centara, zabrinjava i velika pasivnost ekoloških NVO. Mi razumemo da mnogi nisu mogli da dođu u Suboticu iz objektivnih razloga: da su za odlazak u Suboticu potrebne pare, da mnogi aktivisti imaju radne ili porodične obaveze, da je mnogima Subotica predaleka, da je potrebno za odlazak i povratak sa protesta dosta vremena, da zaposleni aktivisti moraju da uzimaju slobodan dan, ali ne razumemo da nemaju deset-petnaest minuta da napišu i pošalju e-mail poruku ili Nataši Đereg ili Đuri Vavrošu. Gospodin Đuro Vavroš je izjavio da je jako zadovoljan podrškom koju je dobio. Mi smatramo da je to izuzetno malo. Kada se raspisuju konkursi za dobijanje para, na konkurse se prijavljuje i po nekoliko stotina NVO. Takav odziv bi trebao da bude i u ovakvim situacijama. Suština protesta i podrške Đuri Vavrošu je da se taj čovek, kao i Dragan Pečurica, Esad Kurbegović i mnogi drugi bore za prava svih ekoloških NVO, svih aktivista i svih građana Republike Srbije. Zato i ne smemo Đuru Vavroša, Dragana Pečuricu, Esada Kurbegovića i ostale da ostavimo na cedilu i da ih ostavimo same. Šta mislite da je Đuro Vavroš dobio podršku u 300 ili 400 mail poruka? To je nešto sasvim drugačije od navedenih 25 NVO. Naglašavamo da mi ne prejudiciramo sudsku odluku, odnosno ne kažemo unapred da li je Đuro Vavroš kriv ili ne, ali se zalažemo da mu se pruži maksimalna pomoć u odbrani.

Novo ročište u suđenju Đure Vavroša zakazano je za 24. novembar, pa je to prilika da ekološke NVO isprave ono što su propustile za suđenje 19. oktobra 2016. godine.

Nedavno je Svetozar Jovičić objavio da je Zelena kuća otišla u bankrot. Nismo čuli da je bilo ko reagovao i zatražio da se Svetozaru Jovičiću, Zelenoj kući i Udruženju „Komšija“ pomogne da opstanu i nastave da rade. Svetozar Jovičić je ekolog-praktičar a ne salonski ili internet ekolog. Za dvanaest godina predanog rada sprečio je da nekoliko stotina tona otpada završi na deponijama ili na divljim deponijama. Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i Ministarstvo zaštite životne sredine umesto da svoje aktivnosti usmere u pravcu da u svakoj opštini stvore novog Svetozara Jovičića i otvore novu Zelenu kuću, beskonačno organizuju razne sastanke, okrugle stolove, otvorena vrata, javna slušanja, konferencije, prave razne strategije i akcione planove. Treba i to, ali bi primarno bilo da se stvori što veći broj Svetozara Jovičića i Zelenih kuća Veliki proizvođači hrane i pića , koji za pakovanje svojih proizvoda koriste PET ambalažu, čelične ili aluminijumske limenke, staklo, karton, papir ili neku drugu ambalažu koja se može reciklirati, uplaćuju SEKOPAKU određenu sumu na ime podsticanja aktivnosti za organizovanje primarne selekcije otpada. Izgleda da država i SEKOPAK nisu mnogo zainteresovane za reciklažna dvorišta i Zelene kuće. Mislimo da su ekološke NVO i ovde trebale da dignu svoj glas. Naravno, opet su na čelu trebali da budu Arhus centri.

Nešto i o osnivanju ZELENIH SAVETA po opštinama. Po nezvaničnim podacima SKGO, do sada ih je osnovano petnaestak. Da podsetimo da je naša zemlja ratifikovala Arhusku konvenciju pre više od sedam godina. Formiranje petnaestak Zelenih saveta za sedam godina je suviše skroman rezultat. Arhus centri treba da budu predvodnici u tom poslu i da vrše konstantan pritisak na državne organe da se ovi saveti osnuju u svim opštinama i, što je još bitnije, da se stvore mehanizmi za efikasan i delotvoran rad tih saveta - kako bi se omogućilo ekološkim NVO i građanima da imaju suštinski uticaj na vođenje i kontrolu politike zaštite i unapređenja životne sredine. Koliko znamo, ni u jednom mestu gde su osnovani Arhus centri nije formiran Zeleni savet. Ako nijedan Arhus centar nije uspeo da u mestu svog osnivanja izdejstvuje stvaranje ZELENOG SAVETA, pitamo se kome oni „prodaju“ priču o pravima iz Arhuske konvencije?

Skupština Ekološkog pokreta Odžaka održana je u subotu, 24.9. 2016. godine u 12 časova u Plavoj sali u OŠ "Branko Radičević" u Odžacima. Skupština je imala izborni karakter.

Dnevni red dat je kao prilog saopštenju.

U raspravi o podnetim izveštajima i predloženim planovima učestvovalo je više članova Skupštine EPO-a . Najviše je bilo govora o finansijskoj situaciji i data su različita mišljenja o načinu prevazilaženja finansijske krize i spornog odnosa sa JLS. Više članova EPO-a istaklo je da lokalna vlast shvata EPO kao svog neprijatelja. Rečeno je da kritika loših poteza lokalne samouprave ne znači da EPO želi zlo našoj sredini. Predsednik EPO-a je i u diskusiji istakao ono što je konstatovao i u Izveštaju o radu EPO-a: da EPO više cene na republičkom nivou nego što ga ceni JLS i da JLS pogrešno tumači primedbe, predloge, sugestije .... EPO-a. Naglašeno je da se EPO zalaže za donošenje takve regulative gde položaj svih NVO u opštini Odžaci neće zavisiti od toga ko je na vlasti na lokalnom nivou.

Za predsednika i potpredsednika EPO-a za naredni mandatni period izabrani su Ivica Ćirić i Tihomir Katić. Izabrani su i novi Izvršni i Nadzorni odbor.

Na kraju Skupštine usvojen je predlog da se od početka 2017. plaća članarina, Takođe, Skupština je obaveštena da ukoliko finansijska kriza potraje, da će EPO biti prinuđen da napusti sedište EPO-a u Ulici Bačka 36, čime bi Pokret godišnje smanjio svoje finansijske izdatke oko 20.000 dinara ( za zakup i obaveze po računima EPS –a za struju).

Danas 21.09.2016. godine Nacionalno udruženje eksperata životne sredine (NUEŽS) održalo je svoju prvu konferenciju „Održivi razvoj i zelena ekonomija“ u Beogradu.. Zahvaljujući stručnosti i posvećenosti u dugogodišnjem ekološkom radu, Ekološki pokret Odžaka je na poziv NUEŽS prisustvovao Konferenciji. U ime Ekološkog pokreta Odžaka bila je prisutna Zagorka Stević Gojkov

Značajno je istaći da je osnovano Nacionalno udruženje eksperata životne sredine članica Evropskog udruženja eksperata zaštite životne sredine (ENEP) koje okuplja više od 45 000 profesionalaca kroz 20 nacionalnih asocijacija iz 10 evropskih država.

Na ovaj način je i profesionalcima i ekspertima u Srbiji otvoren put komunikacije, saradnje i napredovanja kroz razmenu iskustva pomoću on line platformi, kooperaciju u međunarodnim projektima, snažnijem i jasnijem uticaju profesionalaca itd.

Konferencija „ Održivi razvoj i zelena ekonomija“ održaće se i u Novom Sadu 28.09.2016. godine u Velikoj sali Matice srpske.

Sve informacije o NUEŽS mogu se naći na stranici http://www.ekspertizivotnesredine.rs.

Strana 15 od 57

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška