Ekološki pokret Odžaka

Ekološki pokret Odžaka

Ekološki pokret Odžaka deluje od novembra 2004. godine u oblasti ekologije, zaštite životne sredine i razvijanja svesti pojedinaca o značaju održivog razvoja.

Kontakt

Sedište Ekološkog pokreta Odžaka (kancelarija):

25250 Odžaci, Bačka 36
PAK:  433205
063 / 459 179 ( predsednik) 065 / 8 743 456 (sekretar)
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web : www.epodzaci.org
Facebook: https://www.facebook.com/Еколошки-Покрет-Оџака-752224174856010
Skype : epodzaci, drmir50, ivica.ciric

Predsednik Ekološkog pokreta Odžaka

Ivica Ćirić
25250 Odžaci, Novosadska 18
PAK: 433111
tel: 025 / 5 745 341 (kuća), 063 / 459 179
e-mail : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Skype: ivica.ciric

Potpredsednik Ekološkog pokreta Odžaka

Tihomir Katić
25242 Bački Brestovac, Vojvođanska 61
 tel: 025 / 881 608  (kuća) , 062 / 89 93 186 , 063 / 74 83 213
 e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

PREDSEDNICI MESNIH PODRUŽNICA:

Mesna podružnica Odžaci

Dušan R. Mirković
25250 Odžaci , Miloša Obilića 13
PAK: 433217
 tel: 25 / 5 743 456, 065 / 8 743 456
e-mail : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Skype: drmir50

Mesna podružnica Ratkovo

Predsednik :
Dragan Novčić
25253 Ratkovo, Vojvode Mišića 95,
PAK: 439927
Tel: 063/588 185; 063/ 12323 435.
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Mesna podružnica Bački Gračac

Zamrznut rad Podružnice

Mesna podružnica Bogojevo

Predsednica:
Piroška Vencel
25245 Bogojevo, Crveni krst 3
PAK: 434611
tel: 063/831 65 21
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Skype: dejan.v

Mesna podružnica Deronje

Predsednik:
Dalibor Pecić Mrva
25254 Deronje, Branka Barudanova 13
PAK 435663
Tel.: 025 /872 164 , 064 / 468 20 29
e-mail : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Mesna podružnica Bački Brestovac

Predsednik:
Tihomir Katić
25242 Bački Brestovac, Vojvođanska 61
tel: 025 / 881 608  (kuća) , 062 / 89 93 186 , 063 / 74 83 213
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Skype: Tihomir Katić

Mesna podružnica Srpski Miletić

Marko Zlatković
25244 Srpski Miletić, Beljanička 51
PAK: 434317
Tel: 025 / 764 320 , 064 / 28 38 073
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Mesna podružnica Karavukovo

Predsednik.
Danča Marković
25255 Karavukovo, Svetog Save 17,
PAK435211
Tel. 025 / 762 404, 064 / 280 86 78

U dobro uređenim demokratskim državama gde se moraju poštovati zakoni, svako ima pravo da bude obavešten o onome što ga interesuje , da traži i prima obaveštenja, mišljenja i ideje od opšteg interesa. Da bi se ovo građansko pravo poštovalo, nikome se ne sme zaprečiti put izvorima informacija .

Nama je bilo strano ovako shvatanje i poštovanje zakona, pa je ono bilo u domenu pasivnog prava , ko je mi kao građani nismo koristili ili jesmo, ali vrlo malo, što je bilo posledica naše građanske i duhovne lenjosti, da se interesujemo za pitanja od užeg i šireg društvenog interesa. Zbog toga smo često od nadležnih institucija i pojedinaca , bivali prevedeni „žedni preko vode“.

U novije vreme ovo se pasivno pravo sve više aktivizira , tako što je donet Zakon o dostupnosti informacija , kojim se državni organi striktno obavezuju da svakom građaninu stave , na raspolaganje sve raspoložive podatke koje imaju o njima ili o stvarima koje on ima pravo da zna.To je potpuno razumljivo i logično, jer ako se od građana traži da redovno plaćaju poreze i tako izdržavaju državni aparat, onda je potpuno logično da od tog istog aparata IMAJU PRAVO DA TRAŽE SVE INFORMACIJE KOJE IH ZANIMAJU Iz tog prava mogu biti izuzete samo državne tajne, ali , i to mora biti precizno regulisano Zakonom.

Birokratski otpor u korišćenju ovog prava svuda je veoma jak, a u našoj sredini je to još i znatno izraženije. U to se već duže vreme uverava dr Dušan Mirković , koji kao savestan građanin i član Ekološkog pokreta Odžaka , često nadležnim institucijama i pojedincima postavlja razna pitanja, tražeći od njih precizne odgovore .

Tako Mirković već pet godina postavlja pitanja (prethodnom) i sadašnjem direktoru JKP „Usluga“ Nikoli Arsiću, tražeći od njega odgovor na pitanje : Koliko je ukupno sredstava skupljeno od TAKSE NA BROJILO? Gde završava drvna masa pri korigovanju ili seči stabala uličnih drvoreda i parkovskog drveća , odnosno ko uzima drva posle seče?

Tražio je Mirković i od Špire Šorgića, načelnika Opštinske uprave, zapisnik o kontroli republičke komunalne inspektorke Jasmine Guske, kako bi video: da li je odluka o uvođenju brojila na taksu bila u skladu sa zakonom ?

Njegova pitanja su bila potpuno u skladu sa zakonom i logična, jer ako neko dobija redovno uplatnice za plaćanje poreza, a dobijamo ih svi, onda isto i predstavnici pomenutih institucija , imaju zakonsku obavezu da daju istinite odgovore na tražena pitanja.
Da li su pomenuti čelnici tako i postupili? Nisu!

Oni misle da te odredbe zakona ne važe za njih. Za njih zakon očito služi za izigravanje. Misle da su oni iznad toga, pa se takvo neprimereno ponašanje može nazvati - nedozvoljenom samovoljom i bahatošću .

Arsić je u odgovoru napisao: da bi davanje tih informacija iziskivalo izradu posebne analize koja se tiče finansijskog poslovanja. A, takođe je tvrdio da se takvi podaci „ ne nalaze u postojećim dokumetima s kojima raspolaže preduzeće“.

Dok je Šorgić u odgovoru napisao da ne može da dostavi zapisnik ( inače je sastavljen 24. avgusta ove godine) sa obrazloženjem: „Zapisnik sa pomenutog nadzora još uvek nismo dobili. Zapisnik tek treba da se sačini i dostavi“ ?!Proverom je utvrđeno da do nije tako i da je njegov odgovor bilo čisto obmanjivanje.

Ali, da bi Mirković isterao do kraja , morao je dodatno da se obrati zahtevom Rodoljubu Šabiću, povereniku za javno informisanje( čiji je rad za svaku pohvalu), koji je naložio da direktor JKP „Usluga“ , mora u zakonskom roku od pet dana dati precizne odgovore na postavljena pitanja.
Zbog ovakvog nedozvoljenog postupanja, Mirković je podneo je po dve prekršajne prijave protiv Nikole Arsića i Špire Šorgića, dok je Ekološki pokret Odžaka protiv načelnika Opštinske uprave podneo još dve prijave.

Epilog će završiti na sudu , koji će morati presuditi u korist dr Dušana Mirkovića i Ekološkog pokreta Odžaka, jer su argumenti na njihovoj strani.
Šta ćemo sa novčanim kaznama koje slede za ovake prekršaje ?!. Sigurno će biti plaćene iz budžeta. Kada bi ih plaćali iz svog džepa, sigurno im se ne bi događali takvi namerni propusti. Dok god se to ne desi, da neko snosi LIČNU ODGOVORNOST za svoje postupke i (ne) dela, nećemo imati pravnu državu. Jer , ovde je na delu SELEKTIVNA PRIMENA ZAKONA!!

Naprednjacima su obećavali pravnu državu. Obećanja u politici su ono pomoću koga treba da se procenjuje svaki političar i politička partija. Ova dva slučaja su daleko od toga! Ovo podleže političkoj odgovornosti o čemu ćemo nekom drugom prilikom!!

6.11.2016. god. Radoslav Medić

Ovaj tekst pišem kao građanin opštine Odžaci i građanin Republike Srbije, a povodom (ne)dobijanja informacija od javnog značaja koje sam dobio od Nikole Arsića , direktora JKP „Usluge“ iz Odžaka, i Špire Šorgića, načelnika Opštinske uprave opštine Odžaci – bilo da se radi o ličnim zahtevima ili zahtevima Ekološkog pokreta Odžaka.

Od JKP „Usluge“ sam tražio sledeće odgovore:

U prvom zahtevu ( prilog1):
1.Koliko je finansijskih sredstava do sada sakupljeno u Odžacima na osnovu uvedene TAKSE NA BROJILO ( taksa+ PDV)
2. Koliko je finansijskih sredstava do sada sakupljeno u ostalim naseljenim mestima na osnovu uvedene TAKSE NA BROJILO (taksa+PDV ) . Po mogućnosti, tražene informacije dati tabelarno.
3. Koliko je do sada kupljeno i gde su instalirani „suvi merni instrumenti“ ?

U drugom zahtevu ( prilog 2):
1. Ko je vlasnik uličnih drvoreda u Odžacima i ostalim naseljenim mestima opštine Odžaci ?
2. Gde završava drvna masa pri korigovanju ili seči stabala uličnih drvoreda i ostalih javnih površina , odnosno ko uzima drva posle seče? Poslati izveštaj za seče u 2016. godini.
3. Ko je dužan da izvadi panjeve posle seče drveća ?

Od Opštinske Uprave opštine Odžaci tražio sam sledeće informacije:

U prvom zahtevu ( prilog 3):
Da mi se elektronskom poštom dostavite kopiju Zapisnika o vanrednom inspekcijskom nadzoru Opštinske uprave opštine Odžaci, koji su dana 4.10.2016. godine, u vezi mog zahteva, obavili predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
U drugom zahtevu ( prilog 4):
Da me poštom obavesti da li je republička komunalna inspektorka Jasminka Guska 24.8.2016. godine boravila u opštini Odžaci (Opštinskoj upravi opštine Odžaci, SO Odžaci) i izvršila vanredni inspekcijski nadzor po mom zahtevu u vezi neusklađenosti Odluke o komunalnim delatnostima sa Zakonom o komunalnim delatnostima i zakonitosti naplate takse na brojilo (vodomer) - kasnije preimenovane u naknadu za održavanje vodomera i ako jeste, da mi se dostavi zapisnik o izvršenom vanrednom inspekcijskom nadzoru.
Ekološki pokret Odžaka podneo je dva zahteva za informacije od javnog značaja:
U prvom je traženo ( prilog 5):
Da nam poštom dostavi kopije dozvola za seču drveća ( ulični drvoredi i parkovsko drveće) za poslednje tri godine (za 2014. , 2015. i 2016 godinu do 30 septembra) za sva naseljena mesta u opštini Odžaci

U drugom zahtevu ( prilog 6):
Da nam poštom dostavi kopije podnetih prijava za nelegalnu seču drveća – seču bez validne dozvole ( ulični drvoredi i parkovsko drveće) za poslednje tri godine (za 2014. , 2015. i 2016 godinu do 30 septembra) za sva naseljena mesta u opštini Odžaci

Na prvi zahtev Nikola Arsić, kao odgovorno lice u pravnom licu JKP „Usluga“ Odžaci, odbio je da da tražene informacije, pravdajući se, u dopisu broj 724-1/2016 od 18.07.2016. godine ( prilog 7 i 7a ), da bi davanje tih informacija „iziskivalo izradu posebne analize koja se tiče finansijskog poslovanja preduzeća“, a takođe je tvrdio da se takvi podaci „ne nalaze u postojećim dokumentima kojima raspolaže preduzeće“ !?

Po članu 26. stavu 2. , a u vezi stava 1. tačke 2. Zakona o komunalnim delatnostima , JKP „Usluga“ je DUŽNA da namenska sredstva vodi na posebnom kontu, pa je davanje citiranih delova odgovora samo pokušaj da se izbegne davanja istinitog odgovora i obaveštavanje javnosti o tome gde su ta sredstva i da li se troše namenski ili služe za sasvim druge svrhe.

Na ovakav odgovor uložio sam žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja, koji je u svom dopisu broj 07-00-01329/2015-03 od 27.10.2016.godine ( prilog 8 i 8a) NAREDIO da mi JKP „Usluga“ u roku od pet dana dostavi tražene informacije. Pošto tekst pišem i objavljujem pre isteka tog roka, baš me interesuje iz kojih dokumenata će mi direktor izvući tražene podatke?

Na drugi zahtev direktor mi je poslao neistinite podatke i o tome sam pisao u tekstu „Direktore , zašto lažeš?“ – koji je , sa dokaznim materijalom, objavljen na sajtu Ekološkog pokreta Odžaka i portalu „Naše mesto“ (http://www.epodzaci.org/komentari/589-direktore-zasto-lazes , http://www.nasemesto.rs/ekoloski-pokret-odzaka-direktore-zasto-lazes ).

Zbog ovakvog ponašanja direktora Nikole Arsića, podneo sam Prekršajnom sudu u Somboru, Odeljenju u Odžacima dve prekršajne prijave na osnovu člana 46. stava 1. tačke 8. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Špiro Šorgić, kao čovek koji obavlja jednu od najodgovornijih funkcija u opštini Odžaci-i kao diplomirani pravnik –postupa još neodgovornije.

U odgovoru na zahtev za informacije o boravku republičke komunalne inspektorke Jasminke Guske, odgovor broj 03-5-24/2016 (prilog 9), potvrdio je da je izvršen vanredni inspekcijski nadzor u vezi moje predstavke, ali da ne može da mi dostavi zapisnik sa obrazloženjem: „Zapisnik sa pomenutog nadzora još uvek nismo dobili .Zapisnik tek treba da se sačini i da nam se dostavi“ . Naravno, i ovo je čista laž. Zapisnik se sastavlja na licu mesta, potpisuju ga obe strane ( inspekcija i nadzirani organ) i primerke dobijaju obe strane. Iz nekog razloga Špiri Šorgiću je bilo stalo da do zapisnika ne dođem. Zato sam morao da tražim informacije od javnog značaja od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture , koji su mi u dva navrata potvrdili da je zapisnik sačinjen na licu mesta: najpre dopisom broj 06-00-00697/2016-02 od 3.10.2016. godine ( prilog 10), iz kog se moglo zaključiti da je zapisnik sačinjen, i dopisom 06-00-00876/201602 od 4.11.2916. godine

( prilog 11), kojim mi je dostavljena kopija zapisnika iz kog se nedvosmisleno zaključuje da je zapisnik sačinjen 24.8.2016. godine. Iz ovoga proističe da me je Špiro Šorgić u svom odgovoru, na moj zahtev za informaciju od javnog značaja, broj 03-5-24/2016 od 26.09.2016. svesno obmanuo.
Na dva zahteva Ekološkog pokreta Odžaka za dobijanje informacija od javnog značaja iz Opštinske uprave opštine Odžaci (prilozi 5 i 6) odgovori uopšte nisu stigli u zakonskom roku.

Zbog svega napred navedenog, protiv Špire Šorgića, kao odgovornog lica u pravnom licu za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja, lično sam podneo dve prekršajne prijave, a po istom osnovu Ekološki pokret Odžaka takođe dve – sve na osnovu člana 46. stava 1. tačke 8. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Nešto i o ponašanju zaposlenih u ministarstvima. I oni se ponašaju apsolutno indentično kao Nikola Arsić i Špiro Šorgić, a o konkretnim slučajevima drugom prilikom. Samo da se zna da nisu ništa bolji od lokalnih političara, funkcionera, funkcionerčića, direktora i direktorčića.

Na kraju, postavljam pitanje sam sebi.

Da li smo mi, građani , ovce koje treba redovno da plaćaju poreze kako bi raznorazne birokrate, od opštinskog do republičkog nivoa, nekažnjeno sprovodile samovolju?
Da li treba da im obezbedimo tople i udobne kancelarije iz kojih mogu da nas zavitlavaju do mile volje?
Da li treba da im obezbedimo redovne plate i da im redovno ide radni staž, a da se, zauzvrat, ponašaju bahato kao da su na svojoj dedovini?
Da li mi sve to treba da trpimo?
Da li sva prava možemo da ostvarujemo jedino preko Poverenika za informacije od javnog značaja?

Javno kažem da tako ne može da se radi. U pravnoj državi se ovako ne radi. U takvoj državi se ne laže, ne obmanjuju se građani, ne uskraćuju im se informacije na koje građani imaju pravo da znaju, ne dostavljaju im se nepotpuni podaci, ne razvlače se procesi da traju unedogled po sistemu „iznurivanja protivnika“ - sa ciljem da građanin odustane od svojih prava. Ako hoćemo u Evropu , moraju se poštovati zakoni. Kod nas još uvek vlada uvreženo mišljenje da zakoni služe da se krše i izigravaju. Ako hoćemo da se igramo pravne države, onda može ovako da se radi.

Pitam se šta protiv ovakvih preduzima predsednik opštine?

Ovaj tekst dostavljam javnosti, sredstvima informisanja, a pored njih i predsedniku opštine Odžaci Dušanu Marijanu i Damiru Zobenici – da vide kako rade njihovi kadrovi , da ne bude da nisu znali istinu o radu svojih pulena.

PRILOZI:- Kopije zahteva za pristup informacijama od javnog značaja (1-6)
- Kopija odgovora JKP „Usluge“ Odžaci ( 7 i 7a)
- Kopija odgovora Poverenika za informacije od javnog značaja ( 8 i 8a)
- Kopija odgovora Opštinske uprave opštine Odžaci (9)
- Kopije odgovora Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture ( 10 i 11)

Osnovna ideja za izradu Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstva za otvorenu upravu verovatno je što bolja saradnja javne vlasti i civilnog sektora.

Ekološki pokret Odžaka smatra da je ono što je do sada urađeno samo stvaranje formalnog poboljšavanje ovog odnosa. Da bi došlo do suštinskih, a ne formalnih promena , potrebno je promeniti sistem. Sada je on postavljen naglavačke i treba ga postaviti na noge.

Ekološki pokret Odžaka je dao veći broj predloga za okretanje naglavačke postavljenog sistema i,koliko vidimo iz Izveštaja, otprilike je većina naših predloga odbačena i mi to tumačimo odsustvom želje za suštinske, radikalne ( korenite), fundamentalne ( temeljne) promene.

Da prokomentarišemo neke delove Izveštaja.

Na četvrtoj strani napisano je : Takođe, konstatovano je da ovu inicijativu treba u što većoj meri približiti lokalnim samoupravama, kao i OCD koje rade na teritoriji Srbije, izvan Beograda.

Mi radimo izvan Beograda i baš nas interesuje koliko je NVO, od do sada oko 28.500 registrovanih, znalo za ovu inicijativu? Da li ste je približili većini NVO? Inicijativa je značajna za sve NVO, bez obzira koja im je oblast delovanja. Da li bi o tome mogle da nas obaveste elitne (i verovatno profesionalne) beogradske NVO koje su deo Radne grupe? Po sadašnjem sistemu Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave ( kao i sva ostala ministarstva, pokrajinski sekretarijati i JLS) i Kancelarija za saradnju sa OCD su jedan svet, a najveći procenat od oko 28.500 registrovanih NVO su sasvim drugi svet i oni su potpuno odvojeni i međusobno izuzetno slabo komuniciraju, a kad komuniciraju , komunikacija je uglavnom jednosmerna: od javne vlasti ka NVO i to SAMO U SLUČAJU da su NVO potrebne javnoj vlasti - da bi mogla evropskim zvaničnicima da pokažu kako je civilni sektor uključen u ove procese, pa i u proces izrade Akcionog plana za POU. Drugi slučaj jednosmerne komunikacije je javljanje NVO na konkurse pojedinih ministarstava, pokrajinskih sekretarijata ili JLS. Zašto u Izveštaju piše da je na konsultativnim sastancima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu prisustvovalo blizu 40. 35 i 69 učesnika? Ovakvim izveštavanje se prikriva stvarno učešće civilnog sektora, Izveštaj više prikriva nego što otkriva (objektivno izveštava). Vrlo je bitno da se kaže koliko je bilo predstavnika javne vlasti i članova Radne grupe ,sa jedne strane, i izdvoji broj prisutnih NVO van onog broja koji su članovi Radne grupe. Isto tako, trebalo je napisati kolko je NVO poslalo pismene primedbe, predloge, sugestije. Tada bi se videlo stvarno učešće NVO u izradi i ovog i svih ostalih dokumenata.

Da su prethodne tvrdnje EPO-a tačne, potvrdiće i sledeće činjenice iz naše prakse. Mi smo bili učesnici u ovom procesu na osnovu poziva koji smo dobili imejl poštom. Ako smo se odazvali i dali primedbe i predloge ( doduše ne na zvaničnom formularu), mislimo da je bio red da budemo zvanično (lično) obavešteni o objavljivanju Izveštaja, bez obzira, kako vidimo, što je većina naših predloga odbijena. To je primer jednostrane komunikacije: kad vam trebamo – zovete nas, kad završite posao – baš vas briga za Ekološki pokret Odžaka. Drugi primer je svojevremeno potpisivanje Memoranduma o saradnji sa ondašnjim Ministarstvom rudarstva, razvoja i zaštite životne sredine ( ministar Dulić). Ministarstvo je samoinicijativno ponudilo potpisivanje i dostavilo četiri primerka za potpisivanje ( dva za NVO i dva da se vrate ministarstvu) . Smatrali smo da je to želja ministarstva za suštinsku promenu odnosa prema NVO. Ministarstvo se pohvalilo da je potpisano preko 100 memoranduma (112 ili 118). Čemu je služilo i kome je služilo to potpisivanje? Samo ministru Duliću da pokaže EU kako njegovo ministarstvo sarađuje sa NVO. Šta smo mi dobili kao potpisnici? Apsolutno ništa. Samo dva primerka memoranduma za uspomenu da smo bili naivni u verovanju da će se time promeniti odnos javne vlasti i NVO. Ispali smo veći naivci od onih naivaca u Kovačici.

Da bi se ovo promenilo, treba promeniti upravo ono što ste odbacili i to su uglavnom naši predlozi, pa ćemo, zbog šire javnosti, ukratko ponoviti osnovne predloge za postavljanje sistema na noge - gde bi postojala stvarna saradnja javne vlasti i OCD. Ovo što se sada radi liči nam na popuštanje zahtevima EU i to u onoj meri koliko EU „pritiska“ Srbiju da sarađuje sa OCD /NVO.

Početna i odlučujuća stvar je promena Zakona o udruženjima , gde bi NVO mogle da se registruju samo za jednu ili dve oblasti delovanja, a ako je to u suprotnosti sa opštim principom slobode udruživanja i delovanja građana u udruženjima , da se NVO zakonski obavežu da statutom ili prijavom APR-u odrede primarnu i sekundarnu delatnost. Na osnovu ovoga APR bi morao mnogo toga da promeni u svom radu i evidenciji NVO ( detaljno opisano u našem aktu 59/2015 – dostavljeno Kancelariji za saradnju sa OCD). Prvo, morao bi da razvrstava NVO po oblastima delovanja i po opštinama i, drugo, da tako razvrstane NVO prijavljuje odgovarajućem ministarstvu, pokrajinskom sekretarijatu i JLS – koje bi onda pravili baze podataka „svojih“ primarnih i sekundarnih NVO i sačinili mailing listu „svojih“ NVO. Nabrojani organi bili bi obavezni da NVO obaveštavaju o svim dešavanjima, pa i o objavljivanju pomenutog Izveštaja. U eri sve razvijenije informacione tehnologije ovo je svakim danom sve manji problem. Jedini problem je odsustvo volje da se naprave mailing liste. Ministarstva, pokrajinski sekretarijati i JLS bi automatski dobijale kompletne podatke od APR-a o „svojim“ NVO. Naravno, APR bi onda morao da promeni sistem evidentiranja i da ga radi po uzoru na Direktorijum Centra za razvoj neprofitnog sektora ( CRNPS ). Onda bi mogao jednim klikom da dostavi podatke odgovarajućem ministarstvu, pokrajinskom sekretarijatu i JLS. Celokupni Registar udruženja sa imejl adresama bio bi dostavljen Kancelariji za saradnju sa OCD. Da je Kancelarija za saradnju sa OCD zainteresovana za suštinsku saradnju sa NVO, mogla bi, po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, besplatno da zatraži informaciju od drugog državnog organa ( APR-a) i da ima kompletnu bazu podataka, a ne da pravi platformu OCDoskop, na kojoj se od oko 28.500 NVO na spisku nalazi 318 organizacija . 318 od 29.000 !? Zaista malo. Smatramo da javna vlast jednostavno nije zainteresovana za saradnju sa OCD i sarađuje samo onoliko koliko mora u odnosu na pritiske EU. Kada se rešavaju pitanja u ingerenciji pojedinih ministarstava,pokrajinskih sekretarijata, JLS, onda bi se koristile mailing liste tih državnih organa, a ako se radi o opštim pitanjima, značajnim za sve NVO,kao što je ovde u pitanju izrada Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstva za otvorenu upravu, onda bi odgovarajući državni organ to radio u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa OCD korišćenjem njihove mailing liste – čime bi većina od 28.500 NVO bile obaveštene o inicijativi.

Glavna promena treba da bude u APR-u ( način registrovanja i razvrstavanja, obaveza dostavljanja podataka navedenim državnim organima) i obaveza državnih organa da o svemu što se dešava obaveštavaju NVO. Tada broj prisutnih na sastancima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu ne bi bio 40, 35 i 69 . Verovatno bi stizalo i mnogo više pismenih primedbi od „običnih“ ( neelitnih NVO), a ne da beogradske profesionalne NVO budu mirođija u svakoj čorbi. Umesto svega ovoga konstatuje se: da se organi državne uprave ne mogu obavezati na postojanje ovakve baze, imajući u vidu da registar udruženja vodi Agencija za privredne registre (APR) u kome se udruženja ne vode prema oblasti kojom se bave. Predloženim izmenama APR bi se od komercijalne agencije pretvorio u servis ostalih državnih organa, a potom bi se državni organi pretvorili u servis građana. Svi pred izbore pričaju da žele osvajanje vlasti da bi bili servis građana. Međutim, to je samo priča, dok je praksa nešto sasvim drugačija. Zašto se organi državne uprave ne bi obavezali da imaju ovakve baze podataka i zašto se komercijalni APR ne bi obavezao da te podatke dostavlja drugim državnim organima ? To je suštinska promena. Kada organi držane uprave imaju mailing listu svojih NVO , jednim klikom bi sve one bile obaveštene o trenutnim dešavanjima. Verujemo da o izradi Akcionog plana POU od oko 28.500 registrovanih NVO nije obavešteno najmanje 95%. CRTA, BOŠ & ostali bi to mogli da ispitaju na osnovu uzorka sa naše „Baze podataka ekoloških NVO u Republici Srbiji“. Tu postoji oko 1.600 imejl adresa.

Vi sve objašnjavate da su obaveštenja i sve informacije postavljene na sajtovima ministarstava, sekretarijata, JLS, agencija, kancelarija, raznih portala ... Mi bi trebali da imamo zaposleno lice koje bi svakodnevno, po ceo dan, samo pretraživalo sve sajtove - ne bi li došlo do korisnih informacija. Predloženim izmenama korisne informacije bi NVO stizale „na noge“, odnosno u elektronske poštanske sandučiće. Najveći deo od oko 28.500 registrovanih NVO su čiste volonterske NVO i ne mogu se ni u kom slučaju uporediti sa određenim brojem profesionalnih beogradskih NVO. Okruženje u kome rade neke beogradske i provincijske NVO su nebo i zemlja. Zašto bi mišljenja relativno male grupe ekskluzivnih beogradskih NVO bila relevantnija od mišljenja svih ostalih NVO? Radi se, kako je svojevremeno napisao predsednik Ekološkog pokreta Vrbasa Ratko Đurđevac, o beogradizaciji, odnosno o pojavi da u svim ovim promenama uglavnom učestvuju jedne te iste beogradske NVO - može se slobodno reći: beogradska NVO preduzeća.

Nešto o transparentnom ili „transparentnom“ finansiranju NVO i kriterijumima za dodelu budžetskih sredstava.

U Izveštaju je pogrešno protumačen predlog EPO-a da transakcije NVO budu internetski vidljive. Naravno da su se primedbe EPO-a odnosile samo na transakcije budžetskih sredstava – kako u pravcu priliva, tako i u pravcu odliva, odnosno da se zna ko je koliko dobio i za šta je sve trošio.Što se tiče političkih stranaka, partija i pokreta za njih bi trebalo da važi pravilo da SVE transakcije moraju biti vidljive , bez obzira o kom subjektu se radi i pri prilivu i pri odlivu sredstava. Za stranke ovo predlažemo da se ne bi desilo da pojedine stranke imaju crne fondove od 150.000 ili 170.000 evra, a da funkcioneri te stranke, koji su držali te crne fondove, kasnije budu ministri. Ova obaveza za stranke bi bila prvi korak za uvođenje reda u državi i prvi korak i uslov svih uslova u borbi protiv korupcije.

U vezi kriterijuma za ocenjivanje projekata udruženja u Izveštaju se kaže: dat je komentar u vezi sa problemom dodeljivanja finansijskih sredstava tek osnovanim („partijskim i fiktivnim“) NVO. I to je primedba EPO-a. U Izveštaju se kao opravdanje za odbacivanje ove primedbe navodi: Izbor programa/projekata vrši se na osnovu brojnih drugih kriterijuma navedenih u članu 4. Uredbe. Ti kriterijumi u Uredbi su nedovoljni i uopšteni. Ovu primedbu smo dali na osnovu izjave jednog insajdera iz redova članova četiri komisije koji su „ocenjivale“ vrednosti ovogodišnjih projekata na Javnom konkursu za sufinansiranje projekata udruženja u opštini Odžaci ( mada je tako bilo i 2015. i 2014.). On je rekao da je na sastanak te komisije, u kojoj je on radio, stigao gotov spisak sa upisanim sumama za pojedina udruženja. Od drugog insajdera smo saznali ko je komisijama „sugerisao“ način raspodele, odnosno naredio način raspodele. Takvi bi trebalo na idu na sud, a ne da i dalje budu u vlasti. Naravno, komisija ( i komisije) su onda „objektivno“ vrednovale projekte i „dodelile“ budžetska sredstva. „Slučajno“ su najveće sume dobile novoformirane NVO čiji su osnivači članovi vladajuće stranke i većina tih „osnivača“ radi u organima JLS. Zato je žalba na „objektivnost“ raspodele budžetskih sredstava stigla do do Upravnog inspektorata pri Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Da je ovakva situacija samo u opštini Odžaci – ni po jada. U kontaktima sa kolegama iz NVO širom Srbije znamo da je ovo praksa u velikom broju opština. Kancelariji za saradnju sa OCD Ekološki pokret Odžaka je dao svoj predlog kriterijuma za vrednovanje projekata i RADA NVO i za uzvrat tražio da nam se dostavi neki primerak pravilnika za finansiranje NVO, iz koga bi mogli da vidimo još koji kriterijum koji bi onda ugradili u naš predlog. Odgovor Kancelarije za saradnju sa OCD nikada nije stigao. Pitamo se da li je i to saradnja sa OCD?

Za sada toliko. Imamo komentare i na neke druge konstatacije u Izveštaju, ali bi za te komentare trebalo isto ovoliko ili više prostora.

Akcioni plan se pravi za period od dve godine. Jedna od te dve godine je praktično prošla , tako da se Akcioni plan pravi za jednu godinu. Kako se to zove pravim imenom? Zove se: Radimo da se kaže da nešto radimo. Stvara se iluzija da svi kao nešto rade,svi se trude da se stvori okvir za bolju i lakšu saradnju vlasti i građana, ulažu se veliki napori kroz održavanje raznih sastanaka, traže se mišljenja „mnogobrojnih“ udruženja, a u međuvremenu svima iz državnih organa i profesionalnih NVO , koji aktivno učestvuju u ovome, teče radni staž, svi redovno primaju plate, a to što dokument kasni – to nema veze. To je neblagovremeni i neefikasan rad svih koji u ovom poslu učestvuju. Akcioni plan će se praktično primenjivati samo u 2017. godini (ako se uopšte bude primenjivao). Slična situacija je i sa Strategijom za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period od 2016. do 2020. godine. Strategija se pravi za period od 5 godina, a moći će da se primenjuje samo četiri.

Predstavnici vlasti i NVO iz Radne grupe treba dobro da se zamisle da li je ovo dobar rad i da li su predložene mere u Akcionom planu samo čista kozmetika. Ekološki pokret Odžaka se zalaže za suštinske promene u vidu temeljne promene sistema, odnosno istovremene i sinhronizovane promene više zakona – što bi za posledicu imalo bitne promene obaveza i odnosa javne vlasti prema građanima, NVO i OCD .

Pošto je od perioda 2016. i 2017. godine prošlo skoro polovina vremena, predlažemo da odmah započnete izradu Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstva za otvorenu upravu za period 2018. do 2019. i da taj posao završite do kraja 2017. godine.

Preuzmite Izveštaj o sprovedenim javnim konsultacijama akcionom planu za sprovođenje inicijative partnerstvo za otvorenu upravu za period od 2016. Do 2017. godine

Ekološki pokret Odžaka je pre izvesnog vremena od JKP „Usluge“ tražio informaciju od javnog značaja o tome gde završava odsečena drvna masa pri korigovanju ili seči drvoreda ili drveća na javnim površinama, jer se u Odžacima , iz razno-raznih razloga, najčešće zbog starosti uličnog drvoreda i parkovskog drveća, vrši masovna seča. Pri seči ostaje poprilična količina drvne mase, pa je članove EPO-a interesovalo gde završavaju ta drva. Pitanje smo postavili jer nikada nismo čuli da se organizuje neka javna prodaja i od prodaje vrši kupovina sadnica za obnavljanje drvoreda ili da se čulo da se tim drvima pomaže neko socijalno ugroženo domaćinstvo.

U svom odgovoru Nikola Arsić, direktor JKP „Usluge“, je objasnio, između ostalog, da se manji deo trulih drva koristi za zagrevanje prostorija preduzeća, dok se „ veći deo daje socijalno ugroženim porodicama u dogovoru sa opštinom Odžaci“. U odgovoru je rečeno da je preduzeće „ delilo drva preko Centra za socijalni rad Odžaci“. Uz to, deo drva nestaje jer ih bezobrazni građani Odžaka kraduckaju. Čini mi se, ipak, da neko drugi kraducka opštinsku imovinu.

Da bi proverili istinitost tvrdnje direktora JKP „Usluge“ o pomaganju socijalno ugroženih porodica, od Centra za socijalni rad u Odžacima zatražena je informacija od javnog značaje. U odgovoru Centra za socijalni rad jasno je rečeno da u poslednje tri godine Centar NIJEDNOM nije dobijao drva od JKP „Usluge“ i da NIJEDAN socijalan slučaj nije zbrinut drvima dobijenim od JKP „Usluge“.

Pitam se, kao građanin ove opštine, kao aktivista EPO-a zašto direktor JKP “Usluge“ ima potrebe da laže i mene, i nas i javnost opštine Odžaci? Moram da naglasim da mu ovo nije prva javna laž. Na moje pitanje o tome na osnovu čega je uvedena taksa na brojilo (vodomer), on je u „Našim novinama“ mirne duše izjavio da je to urađeno na osnovu Odluke o komunalnim delatnostima iz decembra 2012. godine, mada je taksa počela da se naplaćuje JULA 2011. godine (godinu i po dana pre donošenja Odluke o komunalnim delatnostima).

Evidentno je da se po Odžacima vrši masovna seča uličnih drvoreda i postavlja se pitanje da li to urađeno uz dozvolu Komisije za dendrologiju ili je u pitanju samovolja razno-raznih preduzetnika. Ovo pitanje postavljam zbog toga što je sve češća pojava da se drvoredi totalno uništavaju zbog pravljenja parkinga ispred raznih novootvorenih privrednih ,uslužnih, trgovačkih i drugih objekata, tako da se nekada ulice Odžaka pune zelenila polako i sigurno pretvaraju i behaton ulice. Pitam se koliko su prijava podneli komunalni inspektori za bespravnu seču uličnih drvoreda? Ekološki pokret Odžaka će zatražiti informacije od javnog značaja i od Komisije za dendrologiju i od komunalne inspekcije, a od nadležnog organa ću zatražiti da utvrdi gde je završilo opštinska imovina, pošto, po dobijenom odgovoru, drvoredi i drveće na javnim površinama pripadaju opštini Odžaci.

Primetno je da kod pravljenja behaton parkinga ne ostaje nijedan panj, odnosno privatnicima podzemne instalacije ne predstavljaju prepreku da izvade panjeve. Podzemne instalacije, izgleda, predstavljaju prepreku samo JKP „Usluzi“. Ovaj izgovor mogu da razumem za ulične drvorede, ali mi nije jasno zašto panjeve ostavljaju i po parkovima? Tamo nema instalacija, a panjevi ostaju. Zaključak je jasan. Instalacije su samo izgovor za neodgovorno ponašanje.

Mislim da je seča drvoreda i parkovskog drveća problem i Mesne zajednice Odžaci, te da bi MZ Odžaci i opštinska vlast trebali da se dogovore o sudbini isečenih drva: ili da se vrši licitaciona prodaja ili da se drva dodeljuju socijalno ugroženim porodicama. Prihod od licitacione prodaje bi se iskoristio za kupovinu sadnica za obnavljanje drvoreda/parkova, a ako se odluči da se dodeljuje socijalno ugroženim porodicama, predlažem da svaka seča obavezno prijavljuje Centru za socijalni rad. Seči bi prisustvovao ili predstavnik Centra za socijalni rad ili član porodice/porodica ( u zavisnosti od obima seče) kojima bi se dodeljivala drva i tada se ne bi dešavalo da se drva kraduckaju zbog toga što stoje na ulici nekoliko dana.

Ovaj komentar ću dostaviti sredstvima informisanja i predsedniku opštine Dušanu Marjanu i ostalim pobrojanim. Sumnjam da će neko lokalno sredstvo informisanja objaviti ovaj tekst. Međutim, ostaje mailing lista Ekološkog pokreta Odžaka i društvene mreže za obaveštavanje javnosti. Pošto je Nikola Arsić kadar SNS-a, pitam Dušana Marijana da li Nikola Arsić, posle javno datih dezinformacija, i dalje treba da ostane direktor JKP „Usluge“?

Na kraju, postavljam isto pitanje iz naslova: Direktore, zašto lažeš? Mogao sam da koristim i neki eufemizam, ali mislim da je ovako postavljeno pitanje više u duhu srpkog jezika.

PRILOZI:

- Kopije zahteva za informacije od javnog značaja upućene JKP „Usluzi“ i Centru za socijalni rad;
- Kopije odgovora JKP „Usluge“ i Centra za socijalni rad “Ocaci“;
- Fotografija novog drvoreda u Hilandarskoj ulici (pozitivan primer).

U Odžacima,1.10.2016.

Dušan R. Mirković, sekretar EPO-a

Pošto u Odžacima žive ljudi koji par godina prate vesti i kroz vesti rad Ekološkog pokreta Odžaka i dolaze do zaključka da Ekološki pokret Odžaka ništa ne radi i da ga treba ugasiti (parafraziran komentar jednog Odžačana), istine radi i da se ne zaboravi, navešćemo jednu aktivnost koja je dala rezultat koji se može svakodnevno videti kod bioskopa u Odžacima.

Radi se o kampanji za dobijanje NIVEA igrališta.

Kampanju nije vodio ni Dušan Marijan, ni Miroslav Kondić, ni Goran Đaković, ni Biljana Cekić, ni bilo ko iz aktuelne vlasti. Kampanju je vodio Ekološki pokret Odžaka. Da je tako pokazuju sledeći linkovi:

http://www.ico.rs/glasajmo-da-odzaci-dobiju-nivea-decije-igraliste/;

http://www.ico.rs/odzaci-napredovali-do-drugog-mesta-u-glasanju-za-nivea-decije-igraliste/:

http://www.ico.rs/glasanje-za-nivea-decija-igralista-za-2015-godinu-traje-do-21-avgusta/;

http://www.ico.rs/epo-organizovao-podelu-obavestenja-o-glasanju-za-nivea-igraliste/;

http://www.ico.rs/odzaci-dobijaju-nivea-decije-igraliste/;

http://www.ico.rs/epo-zahvalnica-svima-koji-su-doprineli-da-odzaci-dobiju-nivea-igraliste/;

http://www.ico.rs/predstavnici-nivea-tima-posetili-odzake/;

http://www.nasemesto.rs/glasajmo-da-odzaci-dobiju-nivea-decije-igraliste;

http://www.nasemesto.rs/glasanje-za-nivea-decije-igraliste-u-centru-odzaka;

http://www.nasemesto.rs/saopstenje-o-deljenju-obavestenja-o-akciji-za-nivea-igraliste;

http://www.nasemesto.rs/nivea-tim-posetio-odzake-povodom-facebook-akcije-gde-nam-rastu-deca;

http://sombor.tv/component/k2/itemlist/search?searchword=NIVEA&categories=&format=html&t=1473020886715&tpl=search;

http://epodzaci.org/arhiva-vesti/553-saopstenje-o-deljenju-obavestenja-o-akciji-za-nivea-igraliste;

http://epodzaci.org/arhiva-vesti/554-odzaci-dobijaju-nivea-decije-igraliste;

http://epodzaci.org/arhiva-vesti/558-saopstenje-o-poseti-nivea-tima;

Kampanju su pratili i Radio D65 i TV K 25 , ali linkove za njihove objave nemamo.

Može se pregledati i naša Facebook stranica:

https://www.facebook.com/Ekološki-Pokret-Odžaka -752224174856010/ .

Prosto je neverovatno da neko redovno prati vesti i da nije uočio ovu aktivnost Ekološkog pokreta Odžaka. Posebno preporučujemo da se pogledaju linkovi:

http://www.ico.rs/predstavnici-nivea-tima-posetili-odzake/

http://www.nasemesto.rs/nivea-tim-posetio-odzake-povodom-facebook-akcije-gde-nam-rastu-deca;

Po rečima ljudi iz NIVEA tima, koliko smo zapamtili, vrednost igrališta je 35.000 evra, odnosno oko 4.200.000,00 dinara. Pitamo se da li je neka NVO uradila nešto slično da se dobije ovako vredan poklon?

Ekološki pokret Odžaka nikada nije rekao da je najzaslužniji za dobijanje igrališta. Naglašavali smo i sada naglašavamo da najveće zasluge ima Maria Vogrinc, naša nekadašnja sugrađanka, sada udata u Zrenjaninu, koja je pokrenula akciju , sredstva informisanja i naročito građani Odžaka koji su dali svoj glas preko Facebook-a, ali da nije bilo kampanje Ekološkog pokreta Odžaka , obaveštavanjem sredstava informisanja o akciji, slanjem u tri maha poziva građanima na oko trista adresa sa naše mailing liste i štampanja i deljenja zvanično oko 1100 poziva za glasanje ( nezvanično je bilo više) – verovatno niko ne bi ni znao za akciju „Gde nam rastu deca“. Ako je neko znao, zašto nije pokrenuo kampanju?

Naravno, ni sama nominacija za dobijanje igrališta ne bi bilo značajna da lokalna samouprava nije obezbedila lokaciju za postavljanje igračaka i dala milion dinara za izgradnju podloge. Ekološki pokret Odžaka ne zna da li za to zasluge pripadaju Dušanu Marijanu, Miroslavu Kondiću, Goranu Đakoviću, Biljani Cekić ili nekome drugome. Nekome ta zasluga sigurno pripada, ali nećemo dozvoliti da se zaboravi da je kampanju vodio Ekološki pokret Odžaka, te zato pišemo ovaj tekst.

Kako smo nagrađeni od lokalne samouprave?

Nikako.

Lokalna samouprava nas nije ni pozvala na otvaranje. Istine radi, moramo da kažemo da su nas pozvali predstavnici NIVEA tima sat vremena pre svečanog otvaranja igrališta. Verovatno su iz NIVEA tima pitali gde su predstavnici Ekološkog pokreta Odžaka, znajući našu ulogu u osvajanju igrališta. Svečano otvaranje igrališta najavljeno je nekoliko dana ranije i ako organizator svečanosti ( lokalna samouprava) nije našao za shodno da nas pozove, nije redno da se to čini sat vremena pre svečanog otvaranja Mi smo se zahvalili NIVEA timu, ali smo odbili da dođemo na otvaranje. Nismo mi siročići, pa da nas lokalna samouprava zaboravi. Mi smo to radili za našu decu i za našu sredinu. Kako je otvaranje bilo nekoliko dana pre parlamentarnih izbora, otvaranje je iskorišćeno za EPP. O tome smo izdali zvanični komentar, koji se može pročitati na linku: http://www.epodzaci.org/komentari/573-otvaranje-nivea-decijeg-igralista-sns-iskoristio-za-predizborni-epp ,koji, koliko znamo, nije objavilo nijedno lokalno sredstvo informisanja. Verovatno bi prisustvo Ekološkog pokreta Odžaka otvaranju igrališta samo smetalo lokalnoj vlasti. Za poziv NIVEA tima postoji sigurno jedinstveni razlog: Odžačani su igralište osvojili ( petnaesto po redu ) u rekordno kratkom periodu - za svega tri nedelje i to je verovatno slučaj najbržeg osvajanja igrališta u ovoj akciji kompanije NIVEA.

Samo da napomenemo da zasluge i za otvaranje igrališta u Srpskom Miletiću pripada Ekološkom pokretu Odžaka – Mesnoj podružnici Srpski Miletić , kada je predsednik podružnice bio Dalibor Pavlović. Igralište je otvoreno u saradnji sa Mesnom zajednicom Srpski Miletić.

Nagrađeni smo i time što na konkursima lokalne zajednice dobijamo neuporedivo manje sredstava od novoosnovanih ( SNS) nevladinih organizacija. Naravno, u znak protesta zbog partijske raspodele budžetskih sredstva, do sada smo dva puta odbili da uzmemo novac. Povrh svega je i zabrana pristupa većini lokalnih medija.

Novčana i medijska blokada neće nas sprečiti da i dalje pohvalimo ono što je dobro i kritikujemo ono što ne valja.

Zakasneli apel

Kancelarija za poljoprivredu i Poljočuvarska služba opštine Odžaci 31.8.2016. godine ( !!!???) uputili su apel građanima da uklone ambroziju sa svojih površina , jer , kako je rečeno u saopštenju, „procena je da je više od deset posto stanovništva alergično polenov prah ambrozije“.

Čestitamo. Čestitamo. Čestitamo po sto puta. Lepo ste se setili.Naravno, ovo sa čestitanjem je samo šala.

Pitamo se kako vas nije sramota da krajem avgusta upućujete apel. Apel se upućuje na početku vegetacije. Tada se građanima uputi apel da OBAVEZNO uklone ambroziju sa svojih površina kako bi se sprečila polinacija. Uklanjanje ambrozije nije jednodnevni posao. To je i ogroman problem i ogroman posao i nikako se ne može jednokratno rešiti. Kada počne cvetanje ambrozije, onda je već kasno. Zna se da ambrozija počinje da cveta sredinom jula , a vidimo da se apel upućuje krajem avgusta – mesec i po posle početka cvetanja.

Postavlja se pitanje čemu služi Poljočuvarska služba opštine Odžaci? Jedan od zadataka treba da bude čuvanje polja, u okviru kog treba da bude i čuvanje polja od širenja ambrozije, odnosno borba protiv ambrozije.

Ekološki pokret Odžaka je još pre nekoliko godina predložio da se poljočuvari snabdeju GPS aparatima i da se pomoću njih tačno utvrdi vlasnik parcele zaražene ambrozijom i da se onda NAREDI vlasniku da ukloni ambroziju i da se na taj način spreči da ambrozija uopšte može da cveta. Ako vlasnik ne ukloni ambroziju i o tome ne obavesti Poljočuvarsku službu opštine Odžaci, onda treba , kako piše u apelu, da se preduzmu zakonske sankcije, a da se parcela očisti na teret vlasnika parcele angažovanjem radnika iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje ili kroz javne radove.

Sve ovo treba okončati do sredine jula. Sve posle toga je čista improvizacija. Izdavanje apela krajem avgusta je stvaranje iluzije da Poljočuvarska služba opštine Odžaci nešto radi. To je vređanje građana opštine Odžaci, a naročito onih koji su alergični na polen ambrozije. Treba čovek da poželi svim poljočuvarima da dobiju tešku alergiju na ambroziju, pa bi onda znali da li se borba protiv ambrozije sprovodi na početku vegetacije preduzimanjem pravih i pravovremenih mera ili se borba protiv ambrozije vodi izdavanjem apela za uklanjanje ambrozije krajem avgusta meseca.

Sram vas bilo.

Povod za pisanje ovog komentara je objavljivanje Javnog konkursa za sufinansiranje osnovnih troškova sportskih klubova u opštini Odžaci, gde je naglašeno da će se raspodela vršiti prema Kriterijumima i uslovima za sprovođenje javnih konkursa za sufinansiranje sporta za 2016. godinu koje je usvojilo Opštinsko veće opštine Odžaci.

Po definiciji političke stranke, verske organizacije, sportski klubovi i nevladine organizacije su udruženja građana. Međutim, ispada da lokalna samouprava ima različite kriterijume za različita udruženja građana. Ekološki pokret Odžaka je pre nekoliko godina inicirao osnivanje Komisije za saradnju sa udruženjima , na osnovu koje je Skupština opštine Odžaci donela Odluku o osnivanju Komisije za saradnju sa nevladinim, humanitarnim i ostalim organizacijama.

Takođe smo predložili da zadatak te Komisije bude donošenje Memoranduma o saradnji i Pravilnika za su/finansiranje nevladinih, humanitarnih i ostalih organizacija. Memorandumom o saradnji bi bio jasno definisan odnos javne vlasti i civilnog sektora, a Pravilnikom za su/finansiranje nevladinih , humanitarnih i ostalih organizacija bi se utvrdili precizni kriterijumi za raspodelu budžetskih sredstava za su/finansiranje civilnog sektora, sa tim da je Ekološki pokret Odžaka upravo predložio da se kroz raspisivanje dva paralelna konkursa, po modelu opština Bačka Topola, Senta i Bač, kroz jedan konkurs obezbede sredstva za pokrivanje osnovnih materijalnih troškova nevladinih organizacija. Za pet godina Komisija za saradnju sa nevladinim, humanitarnim i ostalim organizacijama , uprkos našim ponovljenim zahtevima, nije uradila ništa, te je Ekološki pokret Odžaka , u znak protesta i revolta zbog inertnosti lokalne samouprave, predložio ukidanje Komisije za saradnju sa nevladinim, humanitarnim i ostalim organizacijama. Ako Komisija postoji samo formalno, onda je treba zaista ukinuti.

Predlog je upućen predsedniku opštine Dušanu Marijanu i Opštinskom veću opštine Odžaci i do današnjeg dana nije stigao odgovor , što je u suprotnosti sa Zakonom o opštem upravnom postupku, Zakonom o državnim službenicima, Etičkom kodeksu ponašanja funkcionera lokalne samouprave, a verovatno postoje i elementi za podnošenje prijave za prekršaj ili krivičnu odgovornost po Krivičnom zakoniku. Naglašavamo da ovo nije prvi put da se predsednik opštine ponaša samovoljno i da ne poštuje zakone ove države. Poznato je da je na osnovu našeg zahteva već novčano kažnjen sa 20.000 dinara zbog nepoštovanja naredbe Poverenika za informacije od javnog značaja. Međutim, on se i dalje ponaša kao da zakoni ne postoje.

Ekološki pokret Odžaka konkurs za sufinansiranje osnovnih troškova sportskih klubova koristi da aktuelnu opštinsku vlast podseti da treba da reši pitanje PRAVEDNOG su/finansiranja nevladinih organizacija kroz donošenje Pravilnika za si/finansiranje nevladinih,humanitarnih i ostalih organizacija i izradu preciznih i transparentnih kriterijuma za ocenu vrednosti projekata, da se ne bi ponavljala višegodišnja praksa da SNS najviše novca dodeljuje svojim novoformiranim nevladinim organizacijama.

Mislimo da nevladine organizacije, kao udruženja građana, treba da imaju ravnopravan status sa sportskim klubovima i ne vidimo nijedan razlog za ravnopravniji položaj sportskih klubova u odnosu na nevladine organizacije. Tražimo da sva udruženja građana imaju isti status, odnosno da se i za nevladine organizacije u budžetu predvide sredstva za pokrivanje osnovnih troškova.

Ovaj komentar shvatite kao zvaničan zahtev ( podnesak) i tražimo da nam se dostavi zvaničan odgovor.

Nadamo se da će ovaj komentar biti shvaćen dobronamerno kao konstruktivna kritika, da će dati rešenja ovog problema i da će biti prvi korak za buduću saradnju Ekološkog pokreta Odžaka sa lokalnom samoupravom..

Danas je u Odžacima, kako saznajemo iz lokalnih sredstava informisanja, svečano otvoreno NIVEA dečije igralište.

Svečanost je organizovala lokalna vlast i za otvaranje, koje je zakazano još pre nekoliko dana, najavljeni su Miroslav Kondić, zamenik predsednika opštine Odžaci, Goran Đaković, predsednik SO Odžaci, Jasmina Gojić i Teodora Dakić u ime Direkcije za izgradnju Odžaci i u ime firme Beiersdorf, darodavca dečijeg igrališta, Danijela Gvozdenović, marketing menadžer ove firme.

Kampanju za dobijanje dečijeg igrališta NIVEA poveo je i vodio Ekološki pokret Odžaka. Da nije bilo Ekološkog pokreta Odžaka verovatno da skoro niko i ne bi znao za kampanju „ Gde nam rastu deca“, koju je organizovala društveno odgovorna firma Beiersdorf , vlasnik brenda NIVEA. Zahvaljujući našoj nekadašnjoj sugrađanki Marii Vogrinc , koja je za lokaciju ovog igrališta predložila teren „Torpeda“ pokrenuto je učešće Odžaka za dobijanje igrališta vrednog 35.000,00 evra ( oko 4.200.000,00 dinara) , Ekološki pokret Odžaka pozvao je građane opštine Odžaci da se uključe u glasanje i već posle prvog poziva Ocaci su izbili formalno na drugo mesto, a de facto na prvo, pošto je grad ispred Odžaka već bio dobio igralište. Upućivanjem još dva poziva na veliki broj internet adresa i štampanjem i deljenjem preko hiljadu poziva za glasanje smatramo da je Ekološki pokret Odžaka dao odlučujući doprinos da se veliki broj naših sugrađana uključi u glasanje i na taj način , kao mala opština i mali grad, za svega tri nedelje vinemo na prvo mesto i osvojimo vrednu nagrada – kao što smo prethodno osvojili teretanu na otvorenom , koju je organizovala kompanija Coca Cola.

Ovaj komentar pišemo jer smatramo da je od strane lokalne samouprave izuzetno nekorektno da u pripremi svečanosti nisu kao goste predvideli i pozvali Mariu Vogrinc i predstavnika Ekološkog pokreta Odžaka. Zbog objektivnog obaveštavanja javnosti, moramo da naglasimo da je Danijela Gvozdenić, čim je doputovala u Odžake na otvaranje igrališta, pozvala predsednika Ekološkog pokreta Odžaka da dođe na otvaranje – što je predsednik EPO-a glatko odbio jer je smatrao da je to pravovremeno trebala da učini lokalna samouprava . Još jesenas se znalo ko je bio glavni organizator kampanje glasanja za dobijanje igrališta – što se može utvrditi pregledom arhive lokalnih sredstava informisanja, kao i sajta Ekološkog pokreta Odžaka – tako da ozbiljno zameramo organizatorima ove svečanosti što nas zvanično nisu predvideli i pozvali da prisustvujemo otvaranju igrališta. Zamerka se odnosi isključivo na lokalnu samoupravu. Sa kampanjom glasanja lokalna samouprava praktično nije imala skoro nikave veze, sem što se uključila zadnji dan-dva pre završetka glasanja , organizovanjem internetskog glasanja kada je pitanje pobednika glasanjem u tom krugu bilo već rešeno.

Ondašnje internetsko glasanje i sadašnje otvaranje igrališta lokalni funkcioneri i SNS su iskoristili za svoju promociju. Današnje otvaranje došlo je „kao kec na deset“ i SNS je iskoristio kao predizborni adut. Iako sa dobijanjem igrališta funkcioneri opštine Odžaci i SNS praktično nisu imali skoro nikakav udeo ( ne govorimo o obezbeđivanju sredstava za izradu podloge) , otvaranje igrališta su iskoristili isključivo za svoju promociju.

Istina je da lokalna vlast smatra Ekološki pokret Odžaka disidentskim i opozicionim zbog toga što im otvoreno ukazujemo na greške i propuste – kao što činimo i sada- ali je redno bilo da nas ZVANIČNO najave i pozovu na svečano otvaranje NIVEA dečijeg igrališta. Iako najveću zaslugu za dobijanje igrališta imaju naši sugrađani koji su glasali preko Facebook-a, mislimo da bez Marie Vogrinc i kampanje koju je pokrenuo Ekološki pokret Odžaka današnje svečanosti u Odžacima ne bi bilo. Mi ne tražimo, niti smo tražili da nas neko za naše angažovanje nagradi, ali tražimo da lokalni funkcioneri bar pokažu dužno poštovanje prema onome što radimo za naše sugrađane i našu opštinu. Mi ne tražimo da nas vole. Mogu bar da poštuju ono što radimo na promociji naše opštine po čitavoj Srbiji, i da zasluge za dobijanje igrališta ne pripisuju „nekim nevladinim organizacijama“. Mi se ne zovemo „Neka nevladina organizacija“. Naš zvanični naziv je: Ekološki pokret Odžaka.

Na kraju, želimo da se zahvalimo Danijeli Gvozdenić na pozivu koji nam je uputila da prisustvujemo svečanosti. Nadamo se da će čitanjem ovog komentara shvatiti razloge našeg odbijanja.

Strana 14 od 57

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška