Obraćamo se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave sa zahtevom da poništi bodovanje i dodelu sredstava na Javnom konkursu opštine Odžaci za

Sufinansiranje projekata udruženja ( za četiri oblasti) iz dva osnovna razloga:

Bodovanje je izvršeno mimo člana 10. zaključaka koje je donelo Opštinsko veće 5.2.2016. godine.

OBRAZLOŽENJE: Po tom članu , za sve četiri oblasti postoji poseban zaključak, ali su kriterijumi za ocenjivanje projekata praktično isti, komisije mogu maksimalno da dodele projektu 55 bodova, a iz materijala koji dostavljamo vidi se da su projekti dobijali od 110 do 162 boda.

1. Broj bodova uopšte nije bio relevantan za dodelu sredstava , već se novac delio slobodnom voljom komisija.

OBRAZLOŽENJE: Na osnovu dobijenog materijala , koji smo dobili kao informaciju od javnog značaja, vidi se da je nekim udruženjima od tražene sume umanjenje manje od 1% ( (KUD „Nova Mladost“ iz Odžaka 515.000,00-510.000,00) dok je nekim umanjenje 90% ( Lovačko društvo „Kremen Bački Gračac 200.000 -20.000) . Nije jasno po kom kriterijumu se javlja tolika razlika , čak i pod uslovom da se prizna pogrešno bodovanje iz tačke 1. Da su komisije delile novac „odokativno“ vidi se po podatku iz tabele iz oblasti ostalih udruženja, gde spada i Ekološki pokret Odžaka. Tu tri udruženja imaju po 130 bodova, ali su umanjenja različita ( ne govorimo o apsolutnim vrednostima, već o relativnim , odnosno koliko je puta smanjena tražena suma ).

Kod Udruženja građana „Human“ iz Odžaka od traženih 300.000,00 dodeljeno je 50.000,00 ( umanjeno 6 puta), kod Lovačkog društva „Jastreb“ iz Srpskog Miletića od traženih 190.000,00 dodeljeno je 50.000,00

( smanjeno 3,8 puta) , dok je kod Ekološkog pokreta Odžaka od 90.000,00 dodeljeno 30.000,00 ( smanjeno 3 puta). Isto važi i za ostale bodovne kategorije i nije nam jasno na osnovu čega je vršeno umanjenje i čemu uopšte služe bodovi.

Komisijama za raspodelu sredstava, predsedniku opštine Odžaci i Opštinskom veću obratili smo se sa tri zahteva za poništavanje bodovanja i raspodelu sredstava. Na prvi zahtev nismo dobili odgovor. Na drugi zahtev smo dobili odgovor koji šaljemo Ministarstvu . Na osnovu odgovora Komisije za raspodelu sredstava iz oblasti delovanja ostalih udruženja na drugi zahtev napisali smo odgovor kao treći zahtev za poništavanje rezultata i na taj zahtev nismo dobili odgovor do traženog roka (3.6.2016. godine), pa se obraćamo Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

Drugi zahtev za poništavanje rezultata konkursa dostavili smo i Kancelariji za saradnju sa OCD koja je potvrdila naše mišljenje o neregularnom bodovanju projekata. Mišljenje Kancelarije dajemo kao prilog zahtevu.

Pored dva glavna razloga, upitno je i raspisivanje konkursa za SUfinansiranje , a da klauzule o najmanjem sufinansirajućem delu nema. Takođe, sporno je što se donose četiri zaključka, što se raspisuju četiri konkursa i na taj način NVO dele na četiri kategorije, što se za svaku kategoriju unapred određuje suma za raspodelu- čime se NVO dovode u neravnopravan položaj, što se pri objavljivanju rezultata konkursa daje samo zbir bodova a ne ocena za svaki kriterijum i što se nigde ne vidi da li je neko i koliko obezbedio sufinansirajući deo.

Zbog svih napred navedenih razloga smatramo da Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave treba da poništi bodovanje i raspodelu novčanih sredstava i naredi da se proces bodovanja i RASPODELE SREDSTAVA vrati na početak.

PRILOZI:

1.Kopije zaključaka Opštinskog veća opštine Odžaci ( 4 zaključka);

2.Kopije javnih konkursa za sufinansiranje projekata udruženja ( 4 kopije);

3.Kopija prvobitno objavljenih rezultata konkursa;

4.Kopija žalbe na rezultate konkursa (naš Akt 9/2016 od 8.4. 2016.);

5.Kopija odgovora Komisije za raspodelu sredstava iz oblasti ostalih udruženja;

6.Kopija rezultata konkursa koji su dobijeni kao informacija od javnog značaja;

7.Mišljenje Kancelarije za saradnju sa OCD;

8.Kopije sva tri zahteva za poništavanje rezultata konkursa;

9.Kopija odgovora Komisije za raspodelu sredstava iz oblasti ostalih udruženja na naš zahtev 14/2016 od 31. 5. 2016. godine.

Na osnovu dopisa Kancelarije za saradnju sa OCD, koju smo dobili e-mail poštom 25.5.2016. godine, može se videti da je potvrđeno mišljenje Ekološkog pokreta Odžaka da Komisija za raspodelu sredstava za ostala udruženja nije radila dobro, što onda vodi zaključku da komisije za sve četiri oblasti rada udruženja građana nisu radile u skladu sa zaključcima Opštinskog veća o sufinansiranju programa udruženja građana, te podnosimo novi zahtev za poništavanje bodovanja i donete odluke o dodeli sredstava. .

Podsećamo predsednika opštine Odžaci Dušana Marijana i Ljubomira Belića na još uvek važeći Etički kodeks ponašanja funkcionera lokalne samouprave, te na osnovu njega tražimo hitan odgovor na drugi zahtev jer na prvi uopšte nije odgovoreno.

Ako se bodovanje i odluka o dodeli sredstava ne ponište do petka, 3. 6. 2016. godine i ne objavi na sajtu Opštine Odžaci, obratićemo se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i Kabinetu predsednika Vlade Republike Srbije

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška