Predlozi EPO predsedniku opštine Odžaci

Predlozi Ekološkog pokreta Odžaka za saradnju lokalne samouprave sa NVO:

•Da se zakaže zvaničan sastanak sa svim registrovanim nvo (da se uputi zvaničan poziv sa dnevnim redom i da se vodi zapisnik). Predlog podrazumeva da opština ima ili do sastanka  sastavi spisak  svih registrovanih nvo;
•Da se na sastanak pozovu lokalna sredstva informisanja;
Da se izradi i potpiše memorandum o saradnji lokalne samouprave sa NVO ;
•Da se precizno reguliše finansiranje nvo u skladu sa linijom 481 i da se u budžetu opštine odžaci za 2011. Godinu taksativno navede suma za svaku nvo pojedinačno za materijalne troškove i da se predvide sredstva za projekte ( videti primere opštine senta i kanjiža);
•Da se nvo organizacijama opštinskog karaktera prizna poseban status;
•Da se izmeni član 4. Odluke o otvaranju budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, odnosno da se formira neko upravljačko telo (upravni ili izvršni odbor, komisija,...);
•Da se izradi pravilnik o radu upravljačkog tela fonda za zaštitu životne sredine ;
•Da se omogući ekološkim , pčelarskim, ribolovačkim i lovačkim organizacijama učešće u upravljačkom telu fonda za zaštitu životne sredine u skladu sa članom 7. Zakona o zaštiti životne sredine i arhuskom konvencijom;
•Da se  nvo omogući da u lokalnoj skuptini iznesu svoje mišljenje kada se rešavaju pitanja iz oblasti delovanja  za koju je nvo zvanično registrovana.

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška