Predlog za promenu odluke o komunalnim delatnostima

Mesna podružnica Odžaci Ekološkog pokreta Odžaka predlaže da se hitno pristupi izradi nove Odluke o komunalnim delatnostima. Izvršni odbor Mesne podružnice Odžaci EPO-a samo aktuelizuje  predlog Ekološkog pokreta Odžaka koji je do sada više puta  dat.

 Razloga za donošenje nove Odluke o komunalnim delatnostima ima više. Trenutno važeća Odluka o komunalnim delatnostima je prepreka za rešavanje mnogih gorućih pitanja komunalnih delatnosti i zaštite životne sredine. Po Zakonu o komunalnim delatnostima Odluka o komunalnim delatnostima je odavno trebalo da bude usklađena sa pomenutim Zakonom. Međutim, svakoj vlasti je bilo mnogo bitnije  da  kao prioritetni posao odredi smene direktora raznih javnih preduzeća i ustanova  i  članova upravnih i nadzornih odbora, dok je  promena Odluke o komunalnim poslovima ostavljana uvek  kao neki nebitan i sporedni posao.

Dodatni argument za promenu Odluke o komunalnim delatnostima je činjenica da u većini mesta opštine Odžaci nije izglasan samodoprinos,  a verovatno neće ni za šest meseci, jer je većina  građana u veoma teškoj ekonomskoj situaciji. Važan argument koga su građani postali svesni je činjenica da građani  najrazvijenijeg  Beograda i Novog Sada ne plaćaju samodoprinos, pa  postavljaju pitanje zašto bi mi, kao građani  jedne od najsiromašnijih opština, morali da plaćamo samodoprinos.

Vreme je da JKP  «Usluga» preuzme u svim mestima  opštine Odžaci poslove koji  joj po Zakonu o komunalnim delatnostima obavezno pripadaju, a za ostale poslove treba birati izvođača koji će  ponuditi  najbolje uslove na tenderu. Naravno, za ovo je neophodna odluka Skupštine opštine Odžaci.

Predlažemo predsedniku opštine Odžaci da izvršna vlast 
pod hitno pripremi Predlog Odluke o komunalnim delatnostima  a zakonodavna  ga usvoji.

Za donošenje nove Odluke o komunalnim  delatnosti nisu potrebna finansijska sredstva, tako da nema opravdanja da se ovaj posao ne započne.

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška