Predlog za donošenje pravnih akata za primenu Arhuske konvencije

Opštinskom veću opštine Odžaci i Skupštini opštine Odžaci  predlažemo da Skupština opštine Odžaci donese dve odluke za praktičnu primenu Arhuske konvencije  po modelima koje je predložio ARHUS CENTAR KRAGUJEVAC:

1.Odluku o dostupnosti informacija,učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine;

2.Odluku o osnivanju Saveta za zaštitu životne sredine (Zelenog saveta).

Donošenjem ove dve odluke praktično bi se ostvarili svi raniji zahtevi koje je podnosio Ekološki pokret Odžaka  samostalno ili uzajedno sa pčelarima, lovcima i ribolovcima.

Posao  Opštinskog veća opštine Odžaci bio bi da pripremi  nacrte ili predloge pomenutih odluka, a da ih Skupština opštine Odžaci u što kraćem roku donese.

Usvajanjem predloženih odluka stvorili bi se mehanizmi za participiranje udruženja građana  za suštinsko učestvovanje  u procesu zaštite lokalne životne sredine, što nam je do sada lokalna samouprava sistemski osporavala.

Preuzmite Arhusku konvenciju

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška