Odštampajte ovu stranicu

Otvoreno pismo Milošu Pejčiću, predsedniku SO Odžaci

Gospodine Pejčiću,
                   
Pisanje ovog otvorenog pisma ima za cilj da obavesti odžačku i širu javnost o manipulacijama koje činite u vezi Fonda za zaštitu životne sredine.

Ekološki pokret Odžaka, pčelari, ribolovci i lovci su krajem  2009. godine zahtevali  promenu člana 4. Odluke o otvaranju budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine. U vezi toga održan je i sastanak predstavnika ovih udruženja sa predstavnicima ondašnjeg Privremenog organa opštine Odžaci, gde ste Vi lično obećali da će pomenuta udruženja biti, citiram, «IMPLEMENTIRANA» u Odluku, odnosno da će član 4. pomenute Odluke biti izmenjen i omogućeno da organizacije civilnog društva  participiraju u upravljanju Fondom.

Posle januarskih izbora ste postali predsednik Skupštine opštine Odžaci i pošto u Skupštini opštine Odžaci  imate sigurnu skupštinsku većinu, promena člana 4. Odluke o otvaranju budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine ne bi trebalo da predstavlja problem.

O tome  su predsednik Ekološkog pokreta Odžaka Dušan R. Mirković i predsednik Izvršnog odbora Ekološkog pokreta Odžaka Ivica Ćirić nedavno (12.8.2010.) razgovarali sa predsednikom opštine  Odžaci Predragom Cvetanovićem, njegovim zamenikom Đorđem Bogdanovićem i Vašim zamenikom Milivojem Pavlovićem. I na sastanku sa  predstavnicima Privremenog organa i na nedavnom sastanku sa čelnicima izvršne i zakonodavne vlasti ukazali smo da organizacije civilnog društva (OCD) po Zakonu o zaštiti životne sredine i po Arhuskoj konvenciji, dokumentu Ujedinjih nacija, koji je ratifikovala Vlada Republike Srbije, IMAJU PRAVO da učestvuju u donošenju odluka u vezi zaštite životne sredine.

Ekološki pokret Odžaka je svojim aktom 53-2010 od 19.7.2010. godine podneo ponovni zahtev za izmenu člana 4. Odluke otvaranju budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine i  o tom zahtevu  obavestio odžačku javnost svojim aktom 57-2010 od  15.8.2010. godine. Koliko smo saznali, i druga udruženja su podnela zahteve za izmenu pomenute Odluke.

Umesto da u dnevni red 9. sednice Skupštine opštine Odžaci uvrstite tačku dnevnog reda  sa kojom bi bile izvršene obećane promene  Odluke o otvaranju budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine i organizacijama civilnog društva, odnosno pomenutim udruženjima  omogućite učešće u upravljanju Fondom za zaštitu životne sredine, Vi ste za septembarsku sednicu (???) Skupštine opštine Odžaci uvrstili u dnevni red Program  zaštite životne sredine opštine Odžaci za 2010. godinu.

Nije nam jasna svrha   da se na isteku kalendarske godine donosi Program zaštite životne sredine za  kalendarsku godinu koja je praktično istekla. Program se donosi na na kraju tekuće za sledeću godinu ili na početku godine za tekuću godinu.  Programa zaštite životne sredine  nije bilo ni u 2008. ni u 2009. godini i sva sredstva su prebacivana za narednu fiskalnu godinu. To je moglo biti urađeno i ove godine. Međutim, nekom je očigledno stalo da što pre potroši novac iz Fonda za zaštitu životne sredine. Ekološki pokret Odžaka je i ranije ukazivao na zloupotrebu ovih sredstava. Najveći deo sredstava se prebacuje JKP «Usluzi» i postavljamo otvoreno pitanje da li je Fond za zaštitu životne sredine Fond za zaštitu životne sredine opštine Odžaci ili rezervni fond JKP «Usluge» ? Iz sredstava Fonda za zaštitu životne sredine finansirana je kupovina kanti za sakupljanje smeća. Sakupljanje smeća je KOMUNALNA DELATNOST i sa zaštitom životne sredine nema veze. Pošto je JKP «Usluga» od građana kojima je prodala  kante za smeće naplaćivala po 1.000 (hiljdu) dinara, postavljamo pitanje kome pripadaju te pare: Fondu za zaštiti životne sredine opštine Odžaci ili JKP «Usluzi» ?. Na početku kupovine kanti JKP «Usluga» za ovu namenu nije imala ni jedan-jedini dinar. Pošto je sva kupovina obavljena novcem iz Fonda za zaštiti životne sredine, čim sakupimo relevantne podatke, podnećemo zahtev da se naplaćeni novac od građana na ime kupovine kanti za smeće vrati Fondu. Nije u redu da JKP «Usluga»  početak kupovine kanti za smeće počne sa 0 (nula) dinara, a da na kraju profitira nekoliko miliona dinara.

Iz napred navedenih razloga sumnjamo da se stavljanjem na dnevni red Programa zaštite životne sredine opštine Odžaci za 9. sednicu SO Odžaci priprema isti scenario kojim bi se omogućilo da se većina novca, odlukom SO Odžaci, zloupotrebi i ponovo prebaci JKP»Usluzi».

Zbog toga je Ekološki pokret Odžaka, kao najbolje rešenje, predlažio da  se skine 3. tačka dnevnog reda  9. sednice SO Odžaci dok se ne ne izvrše predložene promene u Odluci o otvaranju budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine.

Predložemo da se  do kraja 2010. godine promeni član 4. Odluke o otvaranju budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine opštine Odžaci, da se  oformi upravljačko telo Fonda, gde bi  u upravljanju Fondom participirale organizacije civilnog društva (OCD), da se do kraja 2010. napravi  nov i korektan Program zaštite životne sredine  opštine Odžaci za 2011. godinu i da se takav Program usvoji u decembru 2010. ili u januaru 2011. godine.

Gospodine Pejčiću,

Članovi Ekološkog pokreta Odžaka su, kao i članovi ostalih udruženja, volonteri i trude se da savesno rade i  bez bilo kakvih novčanih naknada daju doprinos razvoju naše opštine. Vi ste profesionalac i za svoj rad primate novac i smatram da treba jasno i glasno da kažete da li želite ili ne želite saradnju sa Ekološkim pokretom Odžaka. Mi smo do sada dali  veliki broj predloga sa namerom da se ostvari saradnja lokalne samouprave i našeg Pokreta na dobrobit svih građana.Umesto da sarađujemo i da nas iskoristite u korisne svrhe , mi se  nepotrebno se dopisujemo. Međutim, ako se ne pridržavate onoga što javno kažete i obećate, situacija će i dalje biti ista.  Smatram da ni ja ni članovi Ekološkog pokreta Odžaka ne zaslužujemo da nas (da ne koristim eufemizame)  stalno obmanjujete i lažete, te Vas pozivam da date jasan odgovor na ovo pismo.

Dušan R. Mirković, predsednik Ekološkog pokreta Odžaka

Share this article