Apel za odlaganje pet ambalaže u namenske kontejnere

Dosadašnji napori JKP «Usluge», Ekološke zadruge «Odžačanka», Opštinske uprave opštine Odžaci, Mesne zajednice Ratkovo i Ekološkog pokreta Odžaka  obezbedili su otprilike  u svim naseljenim mestima optimalan broj kontejnera za sakupljnje PET ambalaže. Po saznanjima Ekološkog pokreta Odžaka na 300 stanovnika potreban je jedan kontejner za odlaganje PET ambalaže. Kako je za odžačku opštinu, po raznim osnovama, obezbeđeno 126 kontejnera za nešto preko 31000 stanovnika, proizilazi da ima dovoljno kontejnera i da bi sva PET ambalaža, odnosno plastične flaše i baloni, trebalo da završe u ovim kontejnerima, tako da bi to obezbedilo 100% primarnu selekciju PET ambalaže.

 Uprkos višegodišnjim naporima da se obezbedi dovoljan broj kontejnera za potpunu primarnu selekciju PET ambalaže i stvore uslovi da PET ambalaža ne završava na  deponijama, rezultati su i dalje nedovoljni,  jer se još uvek određeni deo građana ponaša komotno i PET ambalažu baca kao kućno smeće.

Ekološki pokret Odžaka smatra da sramota da pojedini građani, samo zato što ih mrzi da PET ambalažu  odvoje  i odnesu 100-200 m do namenskog kontejnera, i dalje ne budu sankcionisani za ovakvo komotno ponašanje. Ne možemo da shvatimo da na mnogim mestima u Odžacima pored klasičnog kontejnera za odlaganje smeća postoji samo na metar-dva udaljenosti namenski kontejner za odlaganje PET ambalaže, a da  veliki deo te sekundarne sirovine završi u smeću.Tu se očigledno radi o veoma, veoma neodgovornom i bahatom  ponašanju građana.

Od ovakvog ponašanja imaju svi štetu: JKP» Usluga» nepotrebno  iznosi veću zapreminu smeća na deponiju i  nepotrebno puni deponiju, ima nepotrebno veće materijalne troškove, a sa druge strane Ekološka zadruga «Odžačanka» nema  dovoljno sirovina za rad - tako da neodgovorno ponašanje građana svima stvara probleme.

Ovim putem Ekološki pokret Odžaka, po ko zna koji put , apeluje na građane odžačke opštine da svu PET ambalažu odlažu isključivo u namenske, rešetkaste kontejnere, a takođe i da je pre ubacivanja u kontejner sabiju, odnosno zgaze.

U više navrata Ekološki pokret Odžaka apelovao  je da opštinski organi donesu novu Odluka o komunalnim delatnostima, u kojoj bi se detaljno regulisalo  postupanje sa sekundarnim sirovinama za koje su obezbeđeni uslovi za odlaganje  i stvori pravna osnova za kažnjavanje građana koji se i dalje neodgovorno ponašaju. Ekološki pokret Odžaka je u tom smislu predočio belgijski model, gde se građaninu prvi put ostavi opomena, a sledeći put podnese prijava za novčano kažnjavanje. Novčane kazne su jedino sredstvo kojim se nasavesni građani mogu  «dovesti  u red».

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška