Linkovi

Korisni linkovi ka sadržaju koji će vas sigurno interesovati...

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Poslednje vesti

Komentar Izveštaja o sprovedenim javnim konsultacijama akcionom planu za sprovođenje inicijative partnerstvo za otvorenu upravu za period od 2016. do 2017. godine

Osnovna ideja za izradu Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstva za otvorenu upravu verovatno je što bolja saradnja javne vlasti i civilnog sektora.

Ekološki pokret Odžaka  smatra da je ono što je do sada urađeno  samo  stvaranje formalnog  poboljšavanje  ovog odnosa. Da bi došlo do suštinskih, a ne formalnih promena , potrebno je promeniti sistem. Sada je on postavljen naglavačke i treba ga postaviti na noge. 

Ekološki pokret Odžaka je  dao veći broj predloga za okretanje naglavačke postavljenog sistema i,koliko vidimo iz Izveštaja, otprilike je većina naših predloga odbačena i mi to tumačimo odsustvom želje za suštinske, radikalne ( korenite), fundamentalne ( temeljne) promene. 

Da prokomentarišemo neke delove Izveštaja.

Na četvrtoj strani napisano je : Takođe, konstatovano je da ovu  inicijativu treba u što većoj meri približiti lokalnim samoupravama, kao i OCD koje rade na teritoriji Srbije, izvan Beograda. 

Opširnije...

Direktore, zašto lažeš?

Ekološki pokret Odžaka je pre izvesnog vremena od JKP „Usluge“ tražio informaciju od javnog značaja o tome gde završava  odsečena drvna masa pri korigovanju ili seči drvoreda ili drveća na javnim površinama,  jer se u Odžacima ,  iz razno-raznih razloga, najčešće zbog starosti uličnog drvoreda i  parkovskog drveća, vrši masovna seča. Pri seči ostaje poprilična količina drvne mase, pa je članove EPO-a interesovalo gde završavaju ta drva. Pitanje smo postavili jer nikada nismo čuli da se organizuje neka javna prodaja  i od prodaje vrši kupovina sadnica za obnavljanje drvoreda  ili da se čulo da se tim drvima pomaže neko socijalno ugroženo domaćinstvo. 

U svom odgovoru Nikola Arsić, direktor JKP „Usluge“, je objasnio, između ostalog, da se  manji deo  trulih drva koristi za zagrevanje prostorija preduzeća, dok se „ veći deo daje socijalno ugroženim   porodicama u dogovoru sa opštinom Odžaci“. U odgovoru je rečeno da je preduzeće „ delilo drva preko Centra za socijalni rad Odžaci“.   Uz to, deo drva nestaje jer ih  bezobrazni građani Odžaka kraduckaju. Čini mi se, ipak, da neko drugi kraducka opštinsku imovinu.

Opširnije...

Održana Skupština Ekološkog pokreta Odžaka

Skupština Ekološkog pokreta Odžaka  održana  je u subotu, 24.9. 2016. godine u 12 časova u Plavoj sali u OŠ "Branko Radičević" u Odžacima. Skupština je imala izborni karakter.

Dnevni red  dat je kao prilog saopštenju.

U raspravi o podnetim izveštajima i predloženim planovima učestvovalo je više  članova Skupštine EPO-a . Najviše je bilo govora o finansijskoj situaciji i data su različita mišljenja o načinu prevazilaženja finansijske krize i  spornog odnosa sa  JLS.  Više članova EPO-a istaklo je da lokalna vlast shvata EPO kao svog neprijatelja. Rečeno je da kritika  loših poteza lokalne samouprave ne znači da  EPO želi zlo našoj sredini. Predsednik EPO-a je  i u diskusiji istakao ono što je konstatovao i u Izveštaju o radu EPO-a: da EPO više cene  na republičkom nivou nego što ga ceni JLS i da JLS pogrešno tumači  primedbe, predloge, sugestije .... EPO-a. Naglašeno je da se EPO zalaže za donošenje takve regulative gde položaj svih NVO u opštini Odžaci neće zavisiti od toga ko je na vlasti na lokalnom nivou.

Opširnije...

EPO na konferenciji "Održivi razvoj i zelena ekonomija"

Danas 21.09.2016. godine Nacionalno udruženje eksperata životne sredine (NUEŽS) održalo je  svoju prvu konferenciju „Održivi razvoj i zelena ekonomija“ u Beogradu.. Zahvaljujući stručnosti i posvećenosti u dugogodišnjem ekološkom radu, Ekološki pokret Odžaka je na poziv NUEŽS prisustvovao Konferenciji. U ime Ekološkog pokreta Odžaka bila  je  prisutna Zagorka Stević Gojkov

Značajno je istaći da je osnovano Nacionalno udruženje eksperata životne sredine članica Evropskog udruženja eksperata zaštite životne sredine (ENEP) koje okuplja više od 45 000 profesionalaca kroz 20 nacionalnih asocijacija iz 10 evropskih država.

Opširnije...

Raspisivanje likovnog konkursa „Naša ekološka lepota“

Ekološki pokret Odžaka raspisuje tradicionalni opštinski likovni konkurs“ Naša ekološka lepota“.      

Tema ovogodišnjeg konkursa je  DIVLJE ŽIVOTINJE SVETA. Format crteža i tehnika rada su slobodni. Na poleđini rada dostaviti podatke o autoru  (prezime i ime, razred i odeljenje, škola, mentor). Konkurs traje do 15.11.2016. godine Izložba se planira za  kraj  prvog polugodišta ove školske godine. Molimo učesnike da se radovi dostave striktno do datog roka. Radovi koji stignu posle naznačenog roka neće se uzimati u obzir za žiriranje i izlaganje.

Opširnije...

 
 
 
 

Naše  podružnice

 

Zahvalnica

Besplatno uvođenje i korišćenje internete omogućio

Web  drugari

 

 

 

 
 
 
 

Poslednje  vesti

Najčitanije  vesti

Poslednji  komentari

Najčitaniji  komentari