Linkovi

Korisni linkovi ka sadržaju koji će vas sigurno interesovati...

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Poslednje vesti

Zahtev za poništavanje javnog konkursa opštine Odžaci za sufinansiranje programa udruženja građana

 

Obraćamo se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave sa zahtevom da poništi bodovanje i dodelu sredstava na Javnom konkursu opštine Odžaci za

Sufinansiranje  projekata udruženja ( za četiri oblasti) iz dva osnovna razloga:

Bodovanje je izvršeno mimo člana 10.  zaključaka koje je donelo Opštinsko veće 5.2.2016. godine.

OBRAZLOŽENJE:  Po tom članu , za sve četiri oblasti postoji poseban zaključak,  ali su kriterijumi za ocenjivanje projekata praktično isti, komisije mogu maksimalno da dodele projektu 55 bodova, a iz materijala koji dostavljamo vidi se da su projekti dobijali od 110 do 162 boda.

1. Broj bodova uopšte nije bio relevantan za dodelu sredstava , već se novac delio slobodnom voljom komisija.

OBRAZLOŽENJE: Na osnovu dobijenog materijala , koji smo dobili kao informaciju od javnog značaja, vidi se da je nekim udruženjima od tražene sume umanjenje manje od 1% ( (KUD „Nova Mladost“ iz Odžaka  515.000,00-510.000,00) dok je nekim umanjenje 90%  (  Lovačko društvo „Kremen  Bački Gračac 200.000 -20.000) . Nije jasno po kom kriterijumu se javlja tolika razlika , čak i pod uslovom da se prizna pogrešno bodovanje iz tačke 1. Da su  komisije  delile novac „odokativno“ vidi se po podatku iz tabele iz oblasti ostalih udruženja, gde spada i Ekološki pokret Odžaka. Tu tri udruženja imaju po 130 bodova, ali su umanjenja različita ( ne govorimo o apsolutnim vrednostima, već o relativnim , odnosno koliko je puta smanjena tražena suma ). 

Opširnije...

Drugi zahtev za poništavanje javnog kokursa za sufinansiranje programa udruženja građana

 

Na osnovu  dopisa Kancelarije za saradnju sa OCD, koju smo dobili e-mail poštom  25.5.2016. godine,  može se videti da je potvrđeno mišljenje Ekološkog pokreta Odžaka da   Komisija za raspodelu sredstava za ostala udruženja  nije radila dobro, što onda vodi zaključku da komisije za  sve četiri oblasti rada udruženja građana nisu radile u skladu sa zaključcima Opštinskog veća o sufinansiranju  programa udruženja građana, te podnosimo novi zahtev za poništavanje bodovanja i donete odluke o dodeli sredstava. .

Podsećamo predsednika opštine Odžaci Dušana Marijana i Ljubomira Belića na još uvek važeći Etički kodeks ponašanja funkcionera lokalne samouprave, te na osnovu njega tražimo hitan odgovor na drugi zahtev jer na prvi uopšte nije odgovoreno. 

Opširnije...

Odgovor Kancelarije vlade Republike Srbije za saradnju sa OCD

Javni konkurs opštine Odžaci za sufinansiranje projekata ostalih udruženja građana (u daljem tekstu Konkurs) od 12. februara 2016. godine

Poštovani,

Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom (u daljem tekstu: Kancelarija) se obratilo udruženje Ekološki pokret Odžaci sugerišući na nepravilnost sprovedenog Javnog konkursa opštine Odžaci za sufinansiranje projekata ostalih udruženja građana (u daljem tekstu Konkurs) od 12. februara 2016. godine.

Naime, prema dostavljenim podacima uočavamo da je udruženje uputilo načelniku Opštinske uprave Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, kako bi dobili uvid u sl.dokumentaciju:

1. Zaključak o sufinansiranju programa udruženja građana koje je Opštinsko veće donelo na sednici 05.02.2016. godine (u daljem tekstu: Zaključak od 05.02.2016.) kao i

2. Bodovne tabele po oblastima delovanja udruženja građana, gde se može videti  bodovna struktura svakog pojedinačnog projekta prema kriterijumima propisanih Zaključkom od 05.02.2016

Kancelariji je navedena dokumentacija dostavljena na uvid elektronskom poštom. 

Opširnije...

Zahtev za poništavanje javnog kokursa za sufinansiranje programa udruženja građana

 

Na osnovu materijala koji smo dobili kao informaciju od javnog značaja, može se videti da  Komisije za raspodelu sredstava za sve četiri oblasti rada udruženja građana nisu radile u skladu sa zaključcima Opštinskog veća o sufinansiranju  programa udruženja građana .

Po svim zaključcima maksimalan broj bodova mogao je biti 55, a iz dobijenih tabela vidi se da su Komisije dodeljivale od 110 do maksimalnih 163 boda, što znači da Komisije nisu radile u skladu sa aktima Opštinskog veća od 5.2.2016. godine, te predsedniku opštine Odžaci Dušanu Marijanu  predlažemo da poništi bodovanje  projekata i dodelu sredstava i da se postupak ponovi u skladu sa zaključcima Opštinskog veća opštine Odžaci. 

Preuzmite dokumente

Opširnije...

Obaveštenje o načinu bodovanja i raspodeli sredstava na Konkursu za sufinansiranje projekata NVO

 

Ekološki pokret Odžaka odžačkim nevladinim organizacijama i sredstvima informisanja dostavlja podatke o načinu bodovanja i raspodeli budžetskih novčanih sredstava za sufinansiranje projekata NVO koje smo dobili od načelnika Opštinske uprave Špire Šorgića kao informaciju od javnog značaja.

Iz priloženih tabela može se videti da dodeljena sredstva nemaju nikakve veze sa brojem bodova koje su NVO dobile po kriterijumima navedenim u tabeli. Tipičan primer „objektivnog“ bodovanja i dodeljivanja finansijskih sredstava je KUD „Nova Mladost“ iz Odžaka, gde je tražena suma od 515.000 dinara umanjena za „enormnih“ 5.000 dinara, dok je ostalim organizacijama umanjenje bilo i do deset puta od traženih sredstava, te nam zaista nije jasno na osnovu kojih  kriterijuma se vršilo umanjenje .

Opširnije...

 
 
 
 

Naše  podružnice

 

Zahvalnica

Besplatno uvođenje i korišćenje internete omogućio

Web  drugari

 

 

 

 
 
 
 

Poslednje  vesti

Najčitanije  vesti

Poslednji  komentari

Najčitaniji  komentari